KDYŽ CHCETE ZJISTIT, ZDA-LI MÁTE TALENT A JESTLI BY VÁS ČINNOST DESIGNÉRA / DESIGNÉRKY INTERIÉRŮ BAVILA JAKO NOVÁ PROFESE

Na kurzu věnujeme nejvíce času výtvarnému ztvárnění Vašich myšlenek a záměrů.

Víme, že začátečníkům dělává problém se na interiér dívat přes půdorys, kde není vidět hmota do výšky. Přitom prostorová představivost a schopnost zpracovat své vize ve 2D, kde jsou patrné konstrukční záměry a detaily, patří k úplně nejzákladnějšímu předpokladu dělat profesi návrháře / návrhářky interiérů dobře.

Proto má v sobě tento kurz hodně časoprostoru pro trénink právě tohoto prostorového vidění a schopnosti zachytit hloubky, rohy a konstrukční návaznosti.

Pokud cítíte, že rýsování, měřítko a cit pro prostor jsou to, co chcete umět skutečně dobře, tak toto je kurz pro Vás.

Na kurzu věnujeme nejvíce času výtvarnému ztvárnění Vašich myšlenek a záměrů.

Víme, že začátečníkům dělává problém se na interiér dívat přes půdorys, kde není vidět hmota do výšky. Přitom prostorová představivost a schopnost zpracovat své vize ve 2D, kde jsou patrné konstrukční záměry a detaily, patří k úplně nejzákladnějšímu předpokladu dělat profesi návrháře / návrhářky interiérů dobře.

Proto má v sobě tento kurz hodně časoprostoru pro trénink právě tohoto prostorového vidění a schopnosti zachytit hloubky, rohy a konstrukční návaznosti.

Pokud cítíte, že rýsování, měřítko a cit pro prostor jsou to, co chcete umět skutečně dobře, tak toto je kurz pro Vás.

Vhodný je i pro toho, kdo si zatím není jistý, že se chce na dráhu interiérového designu vydat zcela jistě.

Účastí na tomto kurzu rozhodně neztratíte čas, ani se nevystavujete riziku, že při studiu ročního Diplomového kurzu budete nuceni mohutně opakovat a dublovat probíraná témata. Tento kurz je o Vaší schopnosti kreslit a vidět prostor a na tuto dovednost je pak možné krásně navázat dalším studiem. I třeba jinde, než u nás.

Např. črtání návrhu kuchyně … jak značit spotřebiče, jak počty zásuvek, jak črtnout detail tvaru pracovní desky ostrůvku se tolik času v jiných kurzech nevěnuje.

Celkově má tento kurz největší proporci času věnovaného společnému kreslení , stínování, vybarvování a rýsování.

Vhodný je i pro toho, kdo si zatím není jistý, že se chce na dráhu interiérového designu vydat zcela jistě.

Účastí na tomto kurzu rozhodně neztratíte čas, ani se nevystavujete riziku, že při studiu ročního Diplomového kurzu budete nuceni mohutně opakovat a dublovat probíraná témata. Tento kurz je o Vaší schopnosti kreslit a vidět prostor a na tuto dovednost je pak možné krásně navázat dalším studiem. I třeba jinde, než u nás.

Např. črtání návrhu kuchyně … jak značit spotřebiče, jak počty zásuvek, jak črtnout detail tvaru pracovní desky ostrůvku se tolik času v jiných kurzech nevěnuje.

Celkově má tento kurz největší proporci času věnovaného společnému kreslení , stínování, vybarvování a rýsování.

29. – 30. 9. 2022

Toto dvoudenní setkání je zaměřeno zejména na hledání vztahu mezi osobností člověka a jeho potřebami ve vztahu k interiéru. Dotkneme se různorodosti ve stylových požadavcích a též probereme typy funkčních požadavků na interiér.

Druhý den se pak budeme věnovat seznámení se s půdorysem v měřítku a zakreslíme si několik příkladů prostorových řešení … jak vypadají v půdorysu a jak v nárysu.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: sběr inspiračních obrázků pro vlastní styl + zamyšlení se nad svými aktuálními funkčními požadavky na vlastní bydlení

20. – 21. 10. 2022

Na úvod setkání se podíváme na Vaše inspirační obrázky a prodiskutujeme Vaše funkční požadavky na vlastní bydlení. Následně si zpracujeme koláž, která vystihne Váš osobní styl. Na první den soustředění Vás poprosíme si přinést notebook … stačí úplně obyčejný … jen aby měl připojení na internet a bude-li mít power point, bude to výhoda.

Druhý den se budeme věnovat tréninku črtání návrhu kuchyně … jak značit spotřebiče, jak počty zásuvek, jak črtnout detail tvaru pracovní desky ostrůvku.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: návrh kuchyně pro prostor dle svého výběru … ruční 2D skici v měřítku

10. – 11. 11. 2022

První den dopoledne se budeme věnovat stručnému seznámení s materiály pro výrobu nábytku na míru … tloušťky, formáty, vlastnosti a odpoledne pak možnostem otvírání zásuvek a skříněk a typickým rozměrům.  Odpoledne si zkusíme nakreslit různá interiérová řešení ve 3D pomocí jednobodové perspektivy. Druhý den pak budeme trénovat stínování ve 3D zobrazení a použití šedé barvy na výtvarné dotvoření půdorysu. Zkusíme si i vybarvování ploch pastelkou … technika, která se někdy hodí pro naznačení užití různých materiálů ve 2D zobrazení (když nepoužijeme vybarvení počítačem či kreslícím prográmkem v tabletu).

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: zpracování osobního ergonomického atlasu + prostudování samostudijních materiálů k ergonomii.

1. – 2. 12. 2022

Na úvod setkání se podíváme na Vaše ergo atlasy a porovnáme Vaše názory na ideální rozměry v interiéru. Následně si projdeme shrnující výklad k ergonomii.

Druhý den zahájíme tréninkem kresby v izometrii a odpoledne si ukážeme, jak přemýšlet o kompozici stěn.

Do příště nebude žádné velké zadání domácí práce, neb jsou před námi vánoce. Jen Vás požádáme, abyste se rozhlédli po obrázcích se zajímavými kompozičními řešeními stěn (třeba kolem televize, nebo nad pohovkou, nebo stěna se zajímavě členěnou knihovnou) a zkusili si je překreslit v přibližných proporcích ve 2D nárysu (tužka bez pravítka) + si vyhledejte prostor, na kterém budete chtít pracovat na dvou setkáních v lednu 2023.

5. – 6. 1. 2023

Toto soustředění budeme společně pracovat na Vámi zvoleném prostoru … začneme variantami půdorysného řešení (dispozice) a k tomu budeme přemýšlet o kompozici stěn. Zároveň si začneme ladit barevně materiálové schéma … pomocí vzorků. Na toto soustředění bude též dobré si přinést notebook, neboť budeme sestavovat elektronickou koláž barev a materiálů v proporcích.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění:  hledání inspiračních fotografií / obrázků pro barevně materiálové kombinace a pro řešení detailů interiéru … napojení materiálů, rámeček dvířek, úchytky, členění knihovny, tvar kuchyňského ostrůvku …

26. – 27. 1. 2023

Toto je závěrečné soustředění a budeme společně finišovat dokumentaci Vašeho návrhu interiéru … zpracujeme si kompletní dokumentaci Vašeho záměru. Opět bude fajn, když si přinesete počítač. První den odpoledne a druhý den dopoledne budeme pracovat na Sketch Upových modelech, které zachytí Vaše myšlenky, za tím účelem posílíme tým lektorů o další kolegy, kteří se budou věnovat vizualizaci. Součástí tohoto kurzu není výuka Sketch Upu, ale obrázek svého návrhu ze Sketch Upu si odnesete.

Tento kurz je zaměřen na získání sebejistoty při konstrukčních a dispozičních úvahách a též na schopnost se efektivně vyjadřovat pomocí ruční skici. Nejedná se o ucelenou přípravu pro profesi interiérového designéra, ale staví silné základy v těch nejdůležitějších dovednostech, potřebných pro úspěch v této profesi. Budete-li mít chuť, můžete se po skončení tohoto kurzu přihlásit na dva návazné programy a tím dosáhnout znalostí potřebných pro získání našeho Diplomu.

První návazný program je série video přednášek o estetických principech tvorby interiéru a o materiálech a produktech pro interiér doplněných dvěma třídenními setkáními.

Druhý návazný program je šestidenní výuka Sketch Upu.

Závěrečná Diplomová zkouška pak představuje vypracování kompletního návrhu interiéru včetně presentace.