BALÍČEK VIDEO-LEKCÍ O PODNIKÁNÍ V INTERIÉROVÉM DESIGNU

PROKLIK NA
VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ
NÁHLED NA
UKÁZKOVÉ
VIDEOLEKCE

V našich video-lekcích sdílíme zkušenosti, které jsme nasbírali za 17 let naší praxe. Všechny náměty a tipy ilustrujeme na konkrétních příkladech ze života.

Interiérovému designu se věnujeme od roku 2006 a naší klientelou jsou především lidé z vyšší střední a vyšší vrstvy České republiky. To jsou zejména vyšší manažeři či vlastníci středních firem, kteří zařizují své bydlení či obchodní prostory s nadstandardní péčí, nicméně nemají neomezený rozpočet.

Typická investice do hlavního obytného prostoru, který řešíme, je 1 milion korun. Zařídit 2+ kk vychází na 1,5 milionu (většinou to není včetně koupelny). Kuchyňská sestava u nás vychází v průměru na 400 000 Kč. Rekonstrukce koupelny je pak od 350 000 Kč do 600 000 Kč. Tapety, které používáme, mohou stát i jen 600 Kč za roli, když najdeme kousek, který vyhoví, a to se děje typicky u rozměrných komerčních interiérů, kde potřebujeme rolí hodně. Pro bytové interiéry je naše cenové rozpětí u tapet 1 600 Kč – 3 600 Kč za roli. Co se týče textilu na závěsy, tak materiál, se kterým pracujeme, vychází v průměru na 1 400 Kč za jeden metr běžné šíře. Samozřejmě pracujeme i s levnými blackouty a levnou lněnou látkou za 600 Kč na metr, ale to nesou situace, kdy je textil prvkem, na kterém záleží a který tvoří styl a ducha prostoru. Deskové materiály preferujeme od firmy Egger a často používáme dražší desky Cleaf nebo PerfectSense. Navrhujeme i kuchyně vyráběné u kuchyňských studií (např. u firmy Hanák) a zde pak na pracovní desky používáme technický kámen, pravý kámen a keramiku. Často spolupracujeme s firmou Decoland, s jejímiž představiteli nás pojí užší vztahy.

Tato čísla a údaje uvádíme, abychom naznačili, z jakých „vod“ naše zkušenost pochází, neb každé podnikání je ovlivněno svou cílovou skupinou a navrhování interiérů pro majitele uhelných dolů a fotbalových klubů bude patrně probíhat jinak, než to naše.

Interiéry dotahujeme až do realizace.

UPŘÍMNĚ A OTEVŘENĚ, TO JE NAŠE HESLO

Interiérový design je obor, který vyvolává silně romantické představy a je spojován s luxusním životem celebrit.

Práce interiérového designéra je ale poměrně náročná a je to především služba … poskytovatel této služby potřebuje být jak kvalitní designér, tak šikovný komunikátor a manažer.

U nás Vám nebudeme slibovat, že je snadné vydělávat 70 tisíc korun měsíčně, ale pokusíme se Vás přesvědčit, že 40 tisíc korun měsíčně lze zvládnout relativně brzy a na vyšší mety se lze posunout časem a spolu s budováním svého týmu a dalších příbuzných oblastí podnikání.

Náš názor je ten, že když máte na práci s bídou 2 hodiny denně, žádnou velkou díru do světa neuděláte. Pomáhat kamarádům a známým za pozvání na kávu určitě lze, ale to my nenazýváme podnikáním, to nazýváme koníčkem. Pojmenovávání věcí adekvátními názvy je významnou součástí naší výuky.

 

ROZUMÍME OBAVÁM ZAČÁTEČNÍKA

Když je člověk zároveň prodejcem i tvůrcem, musí hledat balanc mezi marketingovou (nevýdělečnou) a zakázkovou (výdělečnou) prací … plus potřebuje do své pracovní doby započítat obchodní schůzky, na které se jezdí, aniž by proběhla platba a čas, do nich investovaný, tedy může zůstat nezaplacený.

V rámci video-lekcí věnujeme hodně času promyšlení Vaší nabídky služeb a hledání adekvátní formy její komunikace.

Významně se též věnujeme posouzení nutnosti umět tvořit dokonalé, fotorealistické vizualizace, neb to je další silná obava začátečníků … že bez nich se nelze prosadit.

Poslední velký otazník, který mnoho lidí trápí … mám talent? mám co nabídnout? … řešíme též zodpovědně … pomůžeme Vám si ujasnit, v čem jsou Vaše silné stránky a na jakých svých talentech můžete začít stavět svůj obchodní úspěch.

S NÁMI NAHLÉDNETE POD POKLIČKU

Obor interiérového designu je pro veřejnost vykreslován přehnaně idealisticky a růžově.

Designéři v rozhovorech nepřiznávají těžké chvilky a naopak se tváří, že s každým svým klientem pravidelně létají k moři na dovolenou a jejich život je jedna velká párty na podpatcích v šumu drahých bublin.

My Vám nechceme pomáhat stavět vzdušné zámky, ze kterých se časem člověk zřítí na zem a dost to pak bolí.

V našich video-lekcích upřímně sdílíme naše reálné zkušenosti, dáváme náměty, „přihazujeme“ postřehy z pozorování jiných designérů … předkládáme vlastní příběhy.

Nedodáme Vám sice recept na dokonalý úspěch hned a bez překážek. Navíc, když každý za úspěch považuje něco jiného.

Dodáme Vám ale sebevědomí  a hmatatelnou představu, jak na to.

Přístup k 18 video-lekcí v rozsahu 9 hodin (od teď do konce roku 2024) stojí

1 800 Kč

POPIS OBSAHU BALÍČKU

Každý zelený blok představuje jednu video-lekci v balíčku. Když na něj kliknete, otevře se Vám detailní popis jejího obsahu a délky trvání.

Návrh interiéru lze popsat v různé míře detailu

Délka trvání video-lekce: 26 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, jak je třeba pojednat dokumentaci návrhu interiéru, aby bylo řešení popsáno dokonale.

Nastíníme si řadu alternativních možností dokumentace, včetně té, která naznačuje koncepci, ale nesděluje prováděcí detail.

Upozorníme na „šalebnost“ zobrazení prvků ve fotorealistické vizualizaci a upozornění na nebezpečí příliš volného zacházení s texturami v počítačovém modelu interiéru.

A v neposlední řadě si ukážeme možnosti komunikace dispozičního řešení interiéru, aniž je nutno modelovat celý interiér ve 3D.

Jak dokumentovat svůj návrh, jakými metodami, s jakými nástroji

Délka trvání video-lekce: 35 minut

V lekci řešíme míru realističnosti vizualizací a její vztah k potřebnému technologickému vybavení designéra.

Ukazujeme si vlastnosti programu Sketch Up, jeho limity, ale především jeho výhody.

Nastíníme si plejádu renderovacích možností (zajištění fotorealističnosti vizuaizace) a jejich cenovou a „výrobní“ náročnost.

Probereme význam ruční kresby v praxi interiérového designéra a estetické zvyklosti schematických plánků, které jsou významnou součástí „stavební“ estetiky, čímž jsou „pasovány“ na významné kritérium pro profi image designéra.

Různé typy „obrázků“ pro různé typy pojetí profese designéra interiérů

Délka trvání video-lekce: 20 minut

Vysvětlíme si rozdíly mezi interiéry, které ve vizualizaci vypadají oslnivě a interiéry, kterým to „ve vizošce“ moc nesluší.

Upozorníme na fakt, že „vizualizér“ je zároveň grafik, který si hlídá kompozici záběru a barevné ladění obrázku a že realistické interiéry to mají mnohem těžší dosáhnout toho, aby se „líbily“, než „snové vize“ neexistujícího světa.

Ukázka vývoje řešení kuchyně v čase, porovnání návrhu a fotografie výsledku.

Ukázka 3D zobrazení od renomovaného interiérového studia z Cape Townu.

Co vše je třeba specifikovat, aby se Vaše idea zhmotnila přesně podle Vás

Délka trvání video-lekce: 50 minut

V lekci řešíme možné vizuální způsoby sdělení charakteristik budoucího interiéru a návaznost na historické zvyklosti zobrazování stavebních plánů.

Probereme si význam různých forem dokumentace a zvyklosti vizuální komunikace v oblasti stavebnictví.

Nastíníme, že dokumentace se upřesňuje postupem času … a mnohdy na základě impulzů klientů.

Předestřeme rozsah dat, které je třeba v návrhu zaznamenat a které údaje v dokumentaci nepřísluší designérům, aby je specifikovali oni, neb na to nemají patřičnou kvalifikaci.

Neexistuje jeden univerzální průběh návrhu interiéru

Délka trvání video-lekce: 40 minut

V dnešní době je internet plný nabídek na zpracování vizualizací, které vypadají více či méně realisticky. V popisu služby se uvádí počet obrázků na jednu místnost a též i počet přípustných změn.

Takto pojatá služba předpokládá, že klient vizualizérovi sdělí své požadavky a vizualizér obrazově navrhne, jak by místnost pojednal … a ukáže řešení klientům ve 3D. Pokud se klientovi řešení nelíbí, je na definici služby, zda-li je v ceně úprava či ne.

Tento typ služby je hodně transakční … zadá se představa a čeká se na nápady. Proti tomu stojí kolaborativní způsob spolupráce, kdy výsledek vzniká ve spolupráci designéra a klienta v dílčích krocích, v jejichž rámci si tyto dvě strany vyjasňují pohled na věc a zadání se vyvíjí a upřesňuje.

V této lekci si ukážeme, jak se tyto přístupy liší.

Kolik času projekt návrhu interiéru vlastně zabere

Délka trvání video-lekce: 21 minut

Je výroba 3D modelu hlavním výsledkem práce interiérového designéra?

Jak dlouho trvá vytvořit 3D model místnosti ve Sketch Upu?

Je každý 3D model realistický? Vliv disponibilní knihovny prvků na vzhled interiéru v modelu.

Co dělá interiérový designér v rámci realizační fáze

Délka trvání video-lekce: 17 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, jak naceňovat realizační fázi a jaké aktivity designér vykonává.

Zmiňujeme i rozdíly pojetí rozsahu činností designéra, podle role kterou v rámci projektu má. Může totiž být i projektovým manažerem a nebo jen „zdálky“ lehce přihlížet.

Typologie interiérových designérů

Délka trvání video-lekce: 8 minut

Můžete se rozhodnout, že budete tvořit pouze inspirační obrázky, které klienty nasměruje dispozičně či stylově. A můžete se rozhodnout řídit realizace jako projektový manažer, který zároveň kreslí podklady pro řemeslníky. A nebo můžete v rámci své praxe vést úspěšný obchod s interiérovým vybavením … např. textilem na závěsy a čalounění či tapetami. Můžete se soustředit na praktikálie a styl nechat na klientech a nebo se můžete právě na styl a náladu soustředit a zajistit, že si Vás klienti najímají právě pro Vaši originální uměleckou duši.

Typologie klientů

Délka trvání video-lekce: 37 minut

Lidé, kteří oslovují interiérové designéry, jsou různí a mají různá očekávání a různé potřeby. V naší zemi je velmi častý typ klienta, který nehledá stylovou radu, styl si řeší sám a jen chce využít služeb někoho, kdo jeho výběr zakreslí do rozměrů pro řemeslníky … „dá to dohromady“. K tomu není třeba být umělec, stačí znát ergonomii, materiály a technologické aspekty realizace interiérů.

Existují i lidé, kteří nechávají volnou ruku, ale to rozhodně není tak častá situace, přeci jen investor interiér obývá a chce v něm zanechat i vlastní otisk, nechce žít v prostředí, které kompletně stvořil někdo jiný.

My si zakládáme na partnerském dialogu, klienti mají své představy a my máme své názory a zkušenosti a hledáme balanc, který udělá klienta šťastným (finančně, funkcí, pohodlím, krásou) a my z něj máme pocit, že odráží to nejlepší z nás.

Ve video-lekci se společně zamyslíme nad různými očekáváními a potřebami klientů a jaké jsou tomu odpovídající služby.

První kontakt a podmínky spolupráce

Délka trvání video-lekce: 50 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, že náš produkt je pokaždé jiný … jsme služba na míru potřebám. Přesto musíme mít stanovené určité mantinely pro způsob spolupráce a fakturace našeho úsilí.

Zmiňujeme možnost „balíčkování“ rozsahu služeb, čímž se klientovi usnadní se rozhodnout, jak velkou míru péče a tím pádem cenové náročnosti spolupráce s námi si zvolí.

Vstupní rozhovor s klientem

Délka trvání video-lekce: 26 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, jak vést úvodní rozhovor s klientem, jak zjišťovat jeho potřeby a touhy a čemu se vyhnout, abychom potenciálního klienta neodradili.

Úvahy o hodinových sazbách podle aktivit

Délka trvání video-lekce: 21 minut

Ne každá hodina práce interiérového designéra má stejnou tržní hodnotu. V klasických poradenských firmách jsou hodinové sazby stanoveny podle „statusu“ pracovníka … junior, senior, manager, director. A každý vykonává práci, která je tak obtížná a náročná, na kolik stačí. Vyjednávání o smlouvě nevede junior. Sběr dat neprovádí manager.

V praxi interiérového designéra, který je celá firma v jedné osobě je to ovšem jinak. Je jiná cena jeho hodiny, když jede na schůzku, je jiná cena, když brouzdá po internetu a hledá inspiraci.

V této vide-lekci si popíšeme typy sazeb a i míru jejich zastoupení ve výdělku.

Zdroje příjmu designéra a jak zvýšit zisk

Délka trvání video-lekce: 43 minut

 Tato video-lekce je plná výpočtů a obsahuje i zamyšlení o tom, jak se liší příjem z čisté hodiny práce dle hodinové sazby a příjem z celkového provozování praxe interiérového designéra, který řídí zakázky a prodává zboží. Pojmenujeme si typy aktivit, kterým je třeba se věnovat, aby prosperita nebyla čistě závislá pouze na hodinové sazbě. A jediná cesta k vyššímu výdělku spočívala v navyšování hodinových sazeb a odvádění většího počtu odpracovaných hodin.

Příjem designéra v různých scénářích vedení své praxe

Délka trvání video-lekce: 41 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, že různý rozsah míry detailu řešení návrhu znamená různý typ „výdělku“ designéra.

Nastíníme si řadu alternativních možností forem příjmu … čistou hodinovou odměnu, stejně jako procenta ceny použitých produktů jako provizi.

Naznačíme si i další možné formy rozšíření příjmových kanálů … např. zastřešování realizace, vedení týmu.

Jak strukturovat svůj ceník

Délka trvání video-lekce: 35 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, že designér v rámci zakázky vykonává různé činnosti a ty mají různou hodnotu.

Zmiňujeme se, jak zakomponovat do ceníku změnové úpravy, neboť každý projekt se v čase vyvíjí a my musíme upravovat dokumentaci .

Vydefinujeme si kritéria, která jsou rozhodující pro výši ceníkových cen.

Jak strukturovat nabídku

Délka trvání video-lekce: 30 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, proč psát nabídky a jaké položky jsou v nich zásadní.

Zmíníme výhodnost písemného shrnutí počátečního zadání od klienta formou zápisu. Představíme argumenty, proč je dobré v úvodu zakázky nastínit budoucí proces průběhu projektu.

Ukážeme si příklady, jak nabídková sdělení „formulovat“.

Přemýšlení o vlastním webu a propagaci

Délka trvání video-lekce: 29 minut

Tato video-lekce se zamýšlí nad smyslem tvorby vlastní webové stránky a též nad tím, co na ní uveřejnit, když začínáme a zatím nemáme žádné fotografie realizací. Dotkneme se aspektů, které mají vliv na prestižnost značky a též se budeme věnovat podchycení esence Vašeho DNA ve vztahu k interiérům.

Klíčová role obrázků pro image designéra

Délka trvání video-lekce: 18 minut

Poslední video-lekce této série se zamýšlí nad velmi vysokými estetickými standardy vizuality dnešního světa a jak se jimi nenechat odradit při své sebeprezentaci. Hrozí riziko, že když je člověk obklopen dokonalými obrázky exkluzivních světů a zážitků, nabude dojmu, že jeho život je příliš obyčejný, aby zaujal. A nebo je zde druhý extrém … jsme se svým životem tak spokojen/a, že si neuvědomím, že vizuálně je třeba jej trochu „pozdvihnout“, aby měl šanci zaujmout na sociálních sítích. Esence úspěchu začátečníka je v tom, že pracuje s málem, ale pracuje s ním velmi šikovně. Najímat top fotografy totiž většinou nemůže (pokud tedy nemá sponzora), plejádu realizovaných interiérů k nafocení stejně nemá. Jak se tedy prezentovat? Lze to, ale je třeba to dělat chytře.