BALÍČEK VIDEO-LEKCÍ O PODNIKÁNÍ V INTERIÉROVÉM DESIGNU

V našich video-lekcích sdílíme zkušenosti, které jsme nasbírali za 17 let naší praxe. Všechny náměty a tipy ilustrujeme na konkrétních příkladech ze života.

Interiérovému designu se věnujeme od roku 2006 a naší klientelou jsou především lidé z vyšší střední a vyšší vrstvy České republiky. To jsou zejména vyšší manažeři či vlastníci středních firem, ne však miliardáři a vrcholoví sportovci či top světové modelky. Na exkluzivní klientelu se nezaměřujeme, kuchyně v investiční hodnotě 400 000 Kč pro nás není „ubožanda“, ale vážná věc a když navrhujeme kamennou pracovní desku za 180 000 Kč, tak se opakovaně ujišťujeme, že to je akceptovatelné.

Náš typický rozpočet za hlavní obytnou místnost je 1 000 000 Kč a za koupelnu 500 000 Kč. Když doporučujeme pohovku za 120 000 Kč, tak si musíme být jisti, že to pro celek dává smysl a klienti jsou na to mentálně připraveni.

Tato čísla uvádíme, abychom naznačili, z jakých „vod“ naše zkušenost pochází, neb každé podnikání je ovlivněno svou cílovou skupinou a navrhování interiérů pro majitele uhelných dolů a fotbalových klubů bude patrně probíhat jinak, než to naše.

ŽIVOT NELAKUJEME NA RŮŽOVO

Interiérový design je obor, který vyvolává silně romantické představy a je spojován s luxusním životem celebrit.

Práce interiérového designéra je ale poměrně náročná a je to především služba … poskytovatel této služby potřebuje být jak kvalitní designér, tak šikovný komunikátor a manažer.

U nás Vám nebudeme slibovat, že je snadné vydělávat 70 tisíc korun měsíčně, ale pokusíme se Vás přesvědčit, že 40 tisíc korun měsíčně lze zvládnout relativně brzy a na vyšší mety se lze posunout časem a spolu s budováním svého týmu a dalších příbuzných oblastí podnikání.

Náš názor je ten, že když máte na práci s bídou 2 hodiny denně, žádnou velkou díru do světa neuděláte. Pomáhat kamarádům a známým za pozvání na kávu určitě lze, ale to my nenazýváme podnikáním, to nazýváme koníčkem. Pojmenovávání věcí adekvátními názvy je významnou součástí naší výuky.

 

ROZUMÍME OBAVÁM ZAČÁTEČNÍKA

Když je člověk zároveň prodejcem i tvůrcem, musí hledat balanc mezi marketingovou (nevýdělečnou) a zakázkovou (výdělečnou) prací … plus potřebuje do své pracovní doby započítat obchodní schůzky, na které se jezdí, aniž by proběhla platba a čas, do nich investovaný, tedy může zůstat nezaplacený.

V rámci video-lekcí věnujeme hodně času promyšlení Vaší nabídky služeb a hledání adekvátní formy její komunikace.

Významně se též věnujeme posouzení nutnosti umět tvořit dokonalé, fotorealistické vizualizace, neb to je další silná obava začátečníků … že bez nich se nelze prosadit.

Poslední velký otazník, který mnoho lidí trápí … mám talent? mám co nabídnout? … řešíme též zodpovědně … pomůžeme Vám si ujasnit, v čem jsou Vaše silné stránky a na jakých svých talentech můžete začít stavět svůj obchodní úspěch.

S NÁMI NAHLÉDNETE POD POKLIČKU

Obor interiérového designu je pro veřejnost vykreslován přehnaně idealisticky a růžově.

Designéři v rozhovorech nepřiznávají těžké chvilky a naopak se tváří, že s každým svým klientem pravidelně létají k moři na dovolenou a jejich život je jedna velká párty na podpatcích v šumu drahých bublin.

My Vám nechceme pomáhat stavět vzdušné zámky, ze kterých se časem člověk zřítí na zem a dost to pak bolí.

V našich video-lekcích upřímně sdílíme naše reálné zkušenosti, dáváme náměty, „přihazujeme“ postřehy z pozorování jiných designérů … předkládáme vlastní příběhy.

Nedodáme Vám sice recept na dokonalý úspěch hned a bez překážek. Navíc, když každý za úspěch považuje něco jiného.

Dodáme Vám ale sebevědomí  a hmatatelnou představu, jak na to.

Přístup ke 12 video-lekcím v rozsahu 6 hodin (od teď do konce roku 2024) stojí

POPIS OBSAHU BALÍČKU

Každý zelený blok představuje jednu video-lekci v balíčku. Když na něj kliknete, otevře se Vám detailní popis jejího obsahu a délky trvání.

Návrh interiéru lze popsat v různé míře detailu

Délka trvání video-lekce: 26 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, jak je třeba pojednat dokumentaci návrhu interiéru, aby bylo řešení popsáno dokonale.

Nastíníme si řadu alternativních možností dokumentace, včetně té, která naznačuje koncepci, ale nesděluje prováděcí detail.

Upozorníme na „šalebnost“ zobrazení prvků ve fotorealistické vizualizaci a upozornění na nebezpečí příliš volného zacházení s texturami v počítačovém modelu interiéru.

A v neposlední řadě si ukážeme možnosti komunikace dispozičního řešení interiéru, aniž je nutno modelovat celý interiér ve 3D.

Jak dokumentovat svůj návrh, jakými metodami, s jakými nástroji

Délka trvání video-lekce: 35 minut

V lekci řešíme míru realističnosti vizualizací a její vztah k potřebnému technologickému vybavení designéra.

Ukazujeme si vlastnosti programu Sketch Up, jeho limity, ale především jeho výhody.

Nastíníme si plejádu renderovacích možností (zajištění fotorealističnosti vizuaizace) a jejich cenovou a „výrobní“ náročnost.

Probereme význam ruční kresby v praxi interiérového designéra a estetické zvyklosti schematických plánků, které jsou významnou součástí „stavební“ estetiky, čímž jsou „pasovány“ na významné kritérium pro profi image designéra.

Různé typy „obrázků“ pro různé typy pojetí profese designéra interiérů

Délka trvání video-lekce: 20 minut

Vysvětlíme si rozdíly mezi interiéry, které ve vizualizaci vypadají oslnivě a interiéry, kterým to „ve vizošce“ moc nesluší.

Upozorníme na fakt, že „vizualizér“ je zároveň grafik, který si hlídá kompozici záběru a barevné ladění obrázku a že realistické interiéry to mají mnohem těžší dosáhnout toho, aby se „líbily“, než „snové vize“ neexistujícího světa.

Ukázka vývoje řešení kuchyně v čase, porovnání návrhu a fotografie výsledku.

Ukázka 3D zobrazení od renomovaného interiérového studia z Cape Townu.

Co vše je třeba specifikovat, aby se Vaše idea zhmotnila přesně podle Vás

Délka trvání video-lekce: 50 minut

V lekci řešíme možné vizuální způsoby sdělení charakteristik budoucího interiéru a návaznost na historické zvyklosti zobrazování stavebních plánů.

Probereme si význam různých forem dokumentace a zvyklosti vizuální komunikace v oblasti stavebnictví.

Nastíníme, že dokumentace se upřesňuje postupem času … a mnohdy na základě impulzů klientů.

Předestřeme rozsah dat, které je třeba v návrhu zaznamenat a které údaje v dokumentaci nepřísluší designérům, aby je specifikovali oni, neb na to nemají patřičnou kvalifikaci.

Kolik času projekt návrhu interiéru vlastně zabere

Délka trvání video-lekce: 21 minut

Je výroba 3D modelu hlavním výsledkem práce interiérového designéra?

Jak dlouho trvá vytvořit 3D model místnosti ve Sketch Upu?

Je každý 3D model realistický? Vliv disponibilní knihovny prvků na vzhled interiéru v modelu.

Co dělá interiérový designér v rámci realizační fáze

Délka trvání video-lekce: 17 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, jak naceňovat realizační fázi a jaké aktivity designér vykonává.

Zmiňujeme i rozdíly pojetí rozsahu činností designéra, podle role kterou v rámci projektu má. Může totiž být i projektovým manažerem a nebo jen „zdálky“ lehce přihlížet.

Příjem designéra v různých scénářích vedení své praxe

Délka trvání video-lekce: 41 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, že různý rozsah míry detailu řešení návrhu znamená různý typ „výdělku“ designéra.

Nastíníme si řadu alternativních možností forem příjmu … čistou hodinovou odměnu, stejně jako procenta ceny použitých produktů jako provizi.

Naznačíme si i další možné formy rozšíření příjmových kanálů … např. zastřešování realizace, vedení týmu.

První kontakt a podmínky spolupráce

Délka trvání video-lekce: 50 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, že náš produkt je pokaždé jiný … jsme služba na míru potřebám. Přesto musíme mít stanovené určité mantinely pro způsob spolupráce a fakturace našeho úsilí.

Zmiňujeme možnost „balíčkování“ rozsahu služeb, čímž se klientovi usnadní se rozhodnout, jak velkou míru péče a tím pádem cenové náročnosti spolupráce s námi si zvolí.

Jak strukturovat svůj ceník

Délka trvání video-lekce: 35 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, že designér v rámci zakázky vykonává různé činnosti a ty mají různou hodnotu.

Zmiňujeme se, jak zakomponovat do ceníku změnové úpravy, neboť každý projekt se v čase vyvíjí a my musíme upravovat dokumentaci .

Vydefinujeme si kritéria, která jsou rozhodující pro výši ceníkových cen.

Jak strukturovat nabídku

Délka trvání video-lekce: 30 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, proč psát nabídky a jaké položky jsou v nich zásadní.

Zmíníme výhodnost písemného shrnutí počátečního zadání od klienta formou zápisu. Představíme argumenty, proč je dobré v úvodu zakázky nastínit budoucí proces průběhu projektu.

Ukážeme si příklady, jak nabídková sdělení „formulovat“.

Vstupní rozhovor s klientem

Délka trvání video-lekce: 26 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, jak vést úvodní rozhovor s klientem, jak zjišťovat jeho potřeby a touhy a čemu se vyhnout, abychom potenciálního klienta neodradili.

Je to hlavně Vaše estetické oko, co prodáváte?

Délka trvání video-lekce: 10 minut

V lekci se zamýšlíme nad tím, co jsou hlavní benefity služby interiérového designéra a jaké osobnostní předpoklady se s nimi pojí. Rozkryjeme si téma „talent na design“.