Designérskou školu pro dospělé Barbara založila se svou sestrou Doroteou Vejmelkovou a sestřenicí Adélou Štěpánkovou v roce 2006.

Na startu naší existence jsme byli zcela unikátní institucí – první svého druhu u nás … profesionální školou interiérů pro dospělé. Stali jsme se vzorem pro mnoho dalších lidí, kteří se postupně rozhodli otevřít své vlastní kurzy.

Dnes je u nás škol interiérového designu nepřeberné množství a každý si vybere podle své nátury takovou, která mu svým stylem a pojetím vyhovuje nejlépe.

Za 15 let naší existence jsme „vychovali“ mnoho úspěšných interiérových designérek a designérů. Ty, kteří se „do toho obuli“ nejvíce, Vám představujeme na samostatné stránce (v menu se jmenuje ABSOLVENTI).

Jsme na tyto výsledky nesmírně hrdí, žádná jiná škola (stojící mimo

státní školský systém středních a vysokých škol) u nás tolik lidí v reálné praxi, tolik skvělých projektů v soutěži INTERIÉR ROKU nemá.

Práce mnoha našich absolventů stojí na stejné příčce profesionality, jako jsou práce studovaných architektů s titulem. A to je ta největší odměna, jakou si za své dlouholeté, buldočí úsilí můžeme přát.

Vedení školy s sebou však kromě radosti z úspěchu absolventů přináší též poměrně velkou organizační zátěž a pevný režim dnů na roky dopředu.

A Covid akceleroval naše uvědomění, že trávíme nechtěně velkou porci času složitým plánováním a komunikací o organizačních záležitostech studia, a že nám začíná bolestně chybět čas, kdy jsme v roli tvůrce my.

Po letech věnovaných vedení svých studentů na cestě k úspěšnému podnikání jsme pocítili potřebu razantní změny – potřebu klidu a času na vlastní tvorbu.

Designérskou školu pro dospělé Barbara založila se svou sestrou Doroteou Vejmelkovou a sestřenicí Adélou Štěpánkovou v roce 2006.

Na startu naší existence jsme byli zcela unikátní institucí – první svého druhu u nás … profesionální školou interiérů pro dospělé. Stali jsme se vzorem pro mnoho dalších lidí, kteří se postupně rozhodli otevřít své vlastní kurzy.

Dnes je u nás škol interiérového designu nepřeberné množství a každý si vybere podle své nátury takovou, která mu svým stylem a pojetím vyhovuje nejlépe.

Za 15 let naší existence jsme „vychovali“ mnoho úspěšných interiérových designérek a designérů. Ty, kteří se „do toho obuli“ nejvíce, Vám představujeme na samostatné stránce (v menu se jmenuje ABSOLVENTI).

státní školský systém středních a vysokých škol) u nás tolik lidí v praxi, tolik skvělých projektů v soutěži INTERIÉR ROKU nemá.

Práce mnoha našich absolventů stojí na stejné příčce profesionality, jako jsou práce studovaných architektů s titulem. A to je ta největší odměna, jakou si za své dlouholeté úsilí můžeme přát.

Vedení školy s sebou však kromě radosti z úspěchu absolventů přináší i poměrně velkou organizační zátěž a pevný režim dnů na roky dopředu … a Covid akceleroval naše uvědomění, že trávíme nechtěně velkou porci času složitým plánováním a komunikací o organizačních záležitostech studia a že nám začíná bolestně chybět čas, kdy můžeme něco tvořit my samy.

Po letech věnovaných zcela a bezezbytku svým studentům jsme pocítili potřebu razantní změny – potřebu věnovat se vlastní tvorbě.

Po patnácti letech naší existence si navíc silně uvědomujeme, že lidem, kterým bylo v době našich začátků (kdy obor u nás teprve vznikal) něco přes 30 let a cítili, že svou šanci studovat vysokou školu uměleckého směru už „probendili“ , tak těm je dnes 46 let a více.

A pokud k nám na komplexní studium nezavítali doteď, tak možná jejich vášeň není až tak silná.

Navíc v padesáti lze určitě napsat svou první knihu a určitě lze založit úspěšnou obchodní firmu, ale zrovna interiérový design je podle nás obor, kde je třeba dlouhý čas na sběr prvotních zkušeností – aby se člověk dostal na výkonnostní úroveň, která mu zajistí smysluplný výdělek.

Takže investovat do tvorby značky (60% času prvních dvou let praxe Vám zabere marketing a prodej) v tomto oboru na 10 let před důchodem nám nepřijde úplně racionální.

Navíc jednoznačně cítíme, že okruh budoucích KVALITNÍCH interiérových designérů, kteří nevystudovali vysokou školu se zaměřením na architekturu, se bude odteď razantně snižovat.

Interiéry jsou o talentu a vášni a komu je dnes 35 let, byl před patnácti lety dvacetiletý a jestliže pro interiéry v té době „hořel“, mohl jít „zamlada“ na tu „správnou“ vysokou školu a měl by dnes titul MgA. či Ing. arch. A to je rozhodně „vyšší karta“ pro image, než náš Diplom.

Stále nicméně věříme, že existuje spousta lidí, kteří interiéry od mala vášnivě milují, mají talent, jen prostě v životě nebyla ta správná chvíle se „do toho obout“ a pro ty nyní chceme sloužit jako odrazový můstek pro vlastní cestu k interiérům jako profesi.

Aktuálně „dojíždíme“ starý režim se třídami, od února už budeme přijímat již jen studenty na individuální bázi – formou koučingu.

​Designérskou školu pro dospělé Barbara založila se svou sestrou Doroteou Vejmelkovou a sestřenicí Adélou Štěpánkovou v roce 2006.

Na startu naší existence jsme byli zcela unikátní institucí – první svého druhu u nás … profesionální školou interiérů pro dospělé. Stali jsme se vzorem pro mnoho dalších lidí, kteří se postupně rozhodli otevřít své vlastní kurzy.

Dnes je u nás škol interiérového designu nepřeberné množství a každý si vybere podle své nátury takovou, která mu svým stylem a pojetím vyhovuje nejlépe.

 

Za 15 let naší existence jsme „vychovali“ mnoho úspěšných interiérových designérek a designérů. Ty, kteří se „do toho obuli“ nejvíce, Vám představujeme na samostatné stránce (v menu se jmenuje ABSOLVENTI).

​Jsme na tyto výsledky nesmírně hrdí, žádná jiná škola (stojící mimo státní školský systém středních a vysokých škol) u nás tolik lidí v praxi, tolik skvělých projektů v soutěži INTERIÉR ROKU nemá.

Práce mnoha našich absolventů stojí na stejné příčce profesionality, jako jsou práce studovaných architektů s titulem. A to je ta největší odměna, jakou si za své dlouholeté úsilí můžeme přát.

 

 

Vedení školy s sebou však kromě radosti z úspěchu absolventů přináší i poměrně velkou organizační zátěž a pevný režim dnů na roky dopředu … a Covid akceleroval naše uvědomění, že trávíme nechtěně velkou porci času složitým plánováním a komunikací o organizačních záležitostech studia a že nám začíná bolestně chybět čas, kdy můžeme něco tvořit my samy.

Po letech věnovaných zcela a bezezbytku svým studentům jsme pocítili potřebu razantní změny – potřebu věnovat se vlastní tvorbě.

Lektorování nás nicméně stále baví a nechceme se jej vzdát. Proto jsme se rozhodli, že do budoucna budeme pořádat kurzy intenzivní a ne tolik organizačně náročná dlouhodobá studia … takové „tábory pro dospělé, které baví interiéry“.

Po patnácti letech naší existence si totiž uvědomujeme, že lidem, kterým bylo v době našich začátků (kdy obor u nás teprve vznikal) něco přes 30 let a cítili, že svou šanci studovat vysokou školu uměleckého směru už „probendili“ , tak těm je dnes 46 let a více.

A pokud k nám na komplexní studium nezavítali doteď, tak možná už to za to nestojí. V padesáti určitě lze napsat svou první knihu a určitě lze založit úspěšnou obchodní firmu, ale zrovna interiérový design je podle nás obor, kde je třeba dlouhý čas na sběr prvotních zkušeností.

A investovat do tvorby značky v tomto oboru na 10 let před důchodem nám nepřijde úplně racionální.

 

 

Takže cítíme, že okruh budoucích KVALITNÍCH interiérových designérů, kteří nevystudovali vysokou školu se zaměřením na architekturu, se bude odteď razantně snižovat.

Interiéry jsou o talentu a vášni a komu je dnes 35 let, byl před patnácti lety dvacetiletý a jestliže pro interiéry v té době „hořel“, mohl jít „zamlada“ na tu „správnou“ vysokou školu a měl by dnes titul MgA. či Ing. arch. A to je „vyšší karta“ pro image, než náš Diplom.

 

 

Stále nicméně věříme, že existuje spousta lidí, kteří interiéry vášnivě milují, mají talent, jen prostě v životě nebyla ta správná chvíle se „do toho obout“ a pro ty nyní chceme sloužit jako odrazový můstek pro vlastní cestu k interiérům jako profesi. Nikde totiž není psáno, že bez školy navrhovat interiéry pro klienty nelze.

BARBARA VENTER

Zakladatelka a vůdčí osobnost školy

Barbara se věnuje interiérovému designu již přes 15 let. Úvodní vzdělání v oboru získala ve Velké Británii … absolvováním kurzů v KLC Shool of Design, kam posléze brala i své studentky na soukromé lekce jen pro naši českou výpravu … stážemi v britských designérských studiích a u britských dodavatelů interiérového vybavení. Absolvovala i kurzy u Sheily Dunlop, která vedla svou soukromou školu bytového designu v Bathu.

Další její znalosti a rozhled pramení ze studia odborné literatury, specializovaných kurzů … od montáže sádrokartonu po NCS barevnou průpravu ve Švédsku, studia historických stylů a designu – v kurzech i návštěvou muzeí a významných staveb a interiérů, konzultacemi s přáteli designéry ze zahraničí a v neposlední řadě i z pokusů, které neúnavně podniká ve všech volných prostorech, které dokáže sehnat – to se týká zejména barev na stěnách a fungování vzorů ve velkém formátu závěsů či tapet.

Barbara pravidelně navštěvuje zahraniční semináře o vývoji trendů a samozřejmě veletrhy … Londýn, Paříž a Miláno.

Za cenný zdroj postřehů a zkušeností považuje i Mnichovskou scénu, neb toto bohaté velkoměsto je geograficky nejbližším místem pro Pražáka, když chce vidět, jaké zboží se nabízí „ve světě“ a zejména jakou formou a s jakým přístupem.

Původní profesí je Barbara management konzultant se zaměřením na analýzu procesů a změnový management. Pracovala pro firmu Deloitte – od juniorské pozice Consultant po seniorní pozici Manager.

Vzdělávání dospělých Barbaru jako téma provází od raného mládí, kdy otec těsně po revoluci založil vzdělávací firmu pro manažery, kterou žila celá rodina. Lektorování se Barbara věnuje od svých 18 let.

Sestra Barbary Venter

Dorotea Vejmelková,

která s Barbarou v roce 2006 školu zakládala, vydala na konci června 2018 knihu, kde odborné principy ladění barev, materiálů a tvarů nábytku detailně a hlavně velmi čtivě popisuje.

Její ŠKOLA DESIGNU je velice názorná kniha a daří se jí i obtížná témata vysvětlit krásně srozumitelně a přehledně.

Dořinu knihu jsme slavnostně pokřtili spolu s vybraným okruhem našich absolventů, se kterými jsme se v průběhu let spřátelili a s mnoha z nich i úzce spolupracujeme.

Tolik praktikujících designérů máme kolem sebe díky tomu, že hlavním důvodem existence naší školy bylo vytvořit kvalitní a zajímavý program, který studenty důkladně (a někdy i trochu drsně) připraví na praxi  a pomůže jim ZALOŽIT SI VLASTNÍ ZNAČKU.

Jsme opravdu šťastní, že po 15 letech fungování školy máme kolem sebe mnoho úspěšných interiérových designérů – našich absolventů, kteří po letech „přešli na druhou stranu katedry“ a pomáhají nám nyní s praktickou výukou. Díky tomu se naši aktuální studenti mohou seznámit  s velkou šíří velmi různorodých názorů a zkušeností z praxe.

Křest Dořiny knihy se konal v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí.

Jedním ze sponzorů byla firma DECOLAND, která u nás zastupuje mimo jiné značku Bo Concept. S oběma značkami jsme velmi úzce spjati, obě máme nad jiné rádi.  Leoš Srpek … jeden ze zakladatelů DECOLANDU u nás studoval a má náš DIPLOM, Markéta Kadlecová … country brand managerka pro značku Bo Concept je po těch letech spolupráce již naší blízkou přítelkyní. Sestřenice Barbary Venter Johana v Decolandu pracuje. A Barbara před rokem odučila všechny obchodníky a designéry DECOLANDU v rámci interního třístupňového vzdělávacího programu ŠKOLA DESIGNU PRO POKROČILÉ.

Na jedné z fotografií níže vidíte Markétu Kadlecovou v rozhovoru s naší absolventkou Ivonou Svobodníkovou … dlouhá léta profesionální volejbalistkou – a hádejte, co si domlouvají? Jak dosáhnout toho, že Ivonu přijmou v nejlepším evropském showroomu Bo Conceptu, který je v Düsseldorfu, kde Ivona tehdy žila. A povedlo se, Ivona místo získala a stala se součástí rodiny Bo Concept.

Focení s našimi
vzácnými hosty

Na počest Dory jsme se rozšoupli a vytiskli panel se jménem knihy a jejím podpisem. Kniha měla úspěch a po roce a půl GRADA hlásí „Na skladu již jen poslední kusy“.

Dořiným cílem při psaní knihy bylo přiblížit všechny hlavní estetické principy tvorby kvalitního návrhu interiéru … kompoziční, barevné i stylové tak, aby si i talentovaný lajk mohl vytvořit interiér, který bude vypadat jako od designéra. Hodně věcí v interiérech je věcí citu, ale hodně jich je i o zkušenosti s vyzněním a v neposlední řadě i o všímání si a uvědomování si kontextů.

Design interiérů je obor, úzce spjatý s velmi dobrou znalostí trhu.

Kdo chce být úspěšný, musí neustále pracovat na vztazích se svými dodavateli.

Po čase se každému zkušenému designérovi vykrystalizuje okruh „jeho věrných“ … kteří ctí kvalitu a na které je spolehnutí. My se snažíme při formování tohoto kroužku našim absolventům hodně pomáhat.

Cenným zdrojem informací o novinkách a zajímavých produktech na trhu jsou rozhodně veletrhy. Snažíme se je monitorovat poměrně poctivě. Se studenty jezdíváme na MAISON ET OBJET do Paříže a na SALONE DEL MOBILE do Milána.

Kromě těchto světových a velkých veletrhů je pak dobré občas zajet i na menší akce určené přímo interiérovým designérům. Jedna z nich je, v nám nejbližším světovém městě, v Mnichově – Jarní výstava textilu a tapet.

Mnichovskou výstavu Münchner Stoff Frühling máme moc rádi!

Na fotografiích níže jsou záběry z diskuse Barbary Venter s export manažerkou na stánku firmy STYLE LIBRARY právě na stánku v Mnichově … na jarní výstavě.

S firmou STYLE LIBRARY spolupracujeme již 12 let a máme k ní silný vztah. V její nabídce naleznete třeba tapety HARLEQUINE, které u nás proslavil časopis Marianne Bydlení.

Nám se líbí i jejich značka SANDERSON … je více venkovská a tradiční … v Čechách se zatím moc neprosadila … ale má velmi krásně propracované vzory, které nepodléhají trendům a vytvoří příjemnou atmosféru.

Po čase se každému zkušenému designérovi vykrystalizuje okruh „jeho věrných“ … kteří ctí kvalitu a na které je spolehnutí. My se snažíme při formování tohoto kroužku našim absolventům hodně pomáhat.

Cenným zdrojem informací o novinkách a zajímavých produktech na trhu jsou rozhodně veletrhy. Snažíme se je monitorovat poměrně poctivě. Se studenty jezdíváme na MAISON ET OBJET do Paříže a na SALONE DEL MOBILE do Milána.

Kromě těchto světových a velkých veletrhů je pak dobré občas zajet i na menší akce určené přímo interiérovým designérům. Jedna z nich je, v nám nejbližším světovém městě, v Mnichově – Jarní výstava textilu a tapet.

Po čase se každému zkušenému designérovi vykrystalizuje okruh „jeho věrných“ … kteří ctí kvalitu a na které je spolehnutí. My se snažíme při formování tohoto kroužku našim absolventům hodně pomáhat.

Cenným zdrojem informací o novinkách a zajímavých produktech na trhu jsou rozhodně veletrhy. Snažíme se je monitorovat poměrně poctivě. Se studenty jezdíváme na MAISON ET OBJET do Paříže a na SALONE DEL MOBILE do Milána.

Kromě těchto světových a velkých veletrhů je pak dobré občas zajet i na menší akce určené přímo interiérovým designérům. Jedna z nich je, v nám nejbližším světovém městě, v Mnichově – Jarní výstava textilu a tapet.

Mnichovskou výstavu Münchner Stoff Frühling máme moc rádi!

Na fotografiích níže jsou záběry z diskuse Barbary Venter s export manažerkou na stánku firmy STYLE LIBRARY právě na stánku v Mnichově … na jarní výstavě.

S firmou STYLE LIBRARY spolupracujeme již 12 let a máme k ní silný vztah. V její nabídce naleznete třeba tapety HARLEQUINE, které u nás proslavil časopis Marianne Bydlení.

Nám se líbí i jejich značka SANDERSON … je více venkovská a tradiční … v Čechách se zatím moc neprosadila … ale má velmi krásně propracované vzory, které nepodléhají trendům a vytvoří příjemnou atmosféru.

Z veletrhů je nicméně určitě nejdůležitější ten v Miláně. Sjíždí se sem totiž celý svět, veletrh je stále více populární, design zajímá čím dál tím více lidí, kapacitu ubytování nelze nafukovat do nekonečna… tak se trošinku bojíme, že časem už bude návštěva veletrhu možná jen pro velmi movité jedince.

Jedním z důvodů, proč jezdit na veletrh do zahraničí, je možnost vidět způsob práce, který u nás zatím ještě není úplně obvyklý.

Týká se to péče o vzhled a atmosféru expozic, přístupu k zákazníkům a v neposlední řadě právě důrazu na práci s reálnými vzorky.

Profesionální designéři totiž moc dobře vědí, že z fotografie v online shopu si dobrou představu o materiálu a barvě věru nelze udělat.

Na fotografii níže je Barbara Venter o 11 let mladší … zachycena právě na veletrhu Salone del Mobile v Miláně, na jedné z prvních cest.

Zub času za ty roky zapracoval, tak hladkou tvářičku Barbara dnes již věru nemá:) Ale radost z krásných vzorků, ta se nám rozhodně nezmenšila.

Práci se vzorky považujeme za naprostý základ naší práce.