14. dubna 2023 startuje další běh našeho komplexního on-line kurzu navrhování interiérů.

Nabídka všech

on-line kurzů

bytového

designu

je uvedena

v MENU.

Naše škola se přetransformovala a naše kurzy jsou nyní všechny on-line dálkovou formou.

Za poslední tři roky jsme náš on-line způsob výuky vybrousili do podoby, která plně zastoupí „živá setkání“.

Ušetříte spoustu času na dopravu do školy, spoustu peněz za dopravu a obědy v restauracích a v neposlední řadě nebude vůbec vadit, když Vaše děti onemocní a nebudete mít hlídání.

Nově lze studovat čistě v čase, který je pro Vás nejpříjemnější. Klidně uprostřed noci. O „živý“ kontakt ale rozhodně nepřijdete … naše on-line studium je na osobní komunikaci postaveno, videa tvoří jednu část studia, tu pasivně informativní, hlavní část studia tvoří Vaše tvorba a naše zpětná vazba … ve spojení budeme prostřednictvím cvičení a projektů.

Zpětná vazba na Vaši práci je nejdůležitější komponentou studia. Každý student má pak v rámci školného nárok na 4 individuální online setkání v délce 40 minut … přes platformu webex. K výběru jsou jak dopolední, tak večerní termíny.

V pondělky a středy nabízíme dopolední čas od 9 do 11 hodin. V úterky a čtvrtky pak večerní termíny od 18 do 21 hodin. Rezervace termínů probíhají prostřednictvím emailu, v předstihu minimálně 48 hodin před zahájením on-line setkání. V případě, že bude Vámi zvolený termín již obsazen, nabídneme Vám alternativní časy.

KURZ OD 1. ŘÍJNA JE ZAMĚŘEN NA DŮKLADNÝ TRÉNINK AKTIVIT A TVŮRČÍCH POSTUPŮ, KTERÉ SE VYKONÁVAJÍ PŘI NÁVRHU INTERIÉRU.

Komplexní kurz navrhování interiérů je určen všem, kdo zvažují, že by pro ně mohl být interiérový design novým povoláním.

Za 19 týdnů získáte dokonalý přehled o všech hlavních oblastech navrhování interiérů.

27. září 2023 pak budete moci presentovat svůj závěrečný projekt na Průhonickém zámku, v historické pracovně hraběte A. E. Silva –Taroucy.

Na základě úspěšného zpracování závěrečného projektu získáte Diplom naší školy.

NASLOUCHÁME VAŠIM PŘÁNÍM

 

Rádi nasloucháme a rádi diskutujeme.

Je pro nás důležité vědět, že jsme užiteční a že Vám pomáháme jít za  svým cílem.

MÁME VŘELÁ SRDCE A NEZASTÍRÁME TO

 

Chceme, aby Vás to u nás těšilo.

Interiérový design je naše vášeň a pokud ji můžeme předávat dál, je to pro nás velmi cenná ingredience osobního štěstí.

PŘEJEME SI VÁŠ ÚSPĚCH

 

Umíme se upozadit, umíme do řešení vtělit Vaše přání a představy.

Za dlouhé roky praxe jsme se naučili být dobrým parťákem.