Pravidla ochrany soukromí

 

DesignŠkola („nás“, „my“, či „naše“) provozuje webovou stránku www.designskola.cz … kterážto je v textu níže zmiňovaná jako „služba“.

Tato stránka si klade za cíl informovat Vás o principech naší práce se soukromými daty zájemců o naše služby. Týká se použití a uvolňování těchto dat.
Tato data používáme k tomu ,abychom zajistili naše služby a též je i zlepšovali. Pokud se rozhodnete vložit svá data do naší webové stránky, souhlasíte tím se sběrem a použitím tato vzniklé informace, a to v souladu s principy zde popsanými.

Definice

služba … míní se zde webová stránka www.designskola.cz
osobní data … míní se tím data o žijící osobě, která může být díky těmto datům identifikována
data o používání našeho webu … tato data vznikají užíváním našeho webu .. např. délka pobytu na stránce
Cookies … malé soubory uložené na Vašem zařízení (počítač či telefon)

Sběr informací a použití

Sbíráme vícerotypů informací pro různorodé účely za účelem poskytování služeb svým zákazníkům.
Jaká data sbíráme?

Osobní data

Při použití tohoto webu Vás můžeme požádat o určitá data osobní povahy. Zde uvádíme příklady:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa (ulice, PSČ, město)
 • organizace, kterou zastupujete … včetně IČ
 • Cookies
  *data o užívání webu

Příklady Cookies, které používáme:

 • informace o délce a místě pobytu .
 • bezpečnostní cookies

Použití dat

www. designskola.cz používá data pro různé účely:

 • poskytování služeb
 • péče o zákazníky
 • analýza informací za účelem zlepšení služeb
 • monitoring využívání služeb
 • k odhalení technických problémů

Přesun dat

Vaše informace, včetně Vašich osobních informací je používána k zajištění služeb, které obhospodařuje tato webová stránka.
Osobní informace s nikým nesdílíme.

Požadavky právního charakteru

DesignŠkola smí umožnit přístup k Vašim osobním datům pouze v dobré víře a k těmto výjimečným účelům:
• splnění požadavků zákona
• ochránění práv či majetku DesignŠkoly
• zabránění nedostatkům v poskytované službě či vyšetření důvodů pro nedostatky v poskytované službě
• zajištění osobní bezpečnosti uživatelů poskytovaných služeb či veřejnosti
• ochránění proti zákonné odpovědnosti

Bezpečnost dat

Bezpečnost Vašich dat je pro nás důležitá, ale prosím, pamatujte, že žádná metoda přenosu dat prostřednictvím internetu, či metoda elektronické úschovy dat, není nikdy 100% bezpečná.
Při přenosu dat prostřednictvím internetu používáme kódování a kódujeme i při ukládání dat … k tomu využíváme komerčně dostupné nástroje.

Poskytovatelé služeb

Vyhrazujeme si právo zaměstnat třetí stranu (firmu či jednotlivce), aby se podílela na dodávce našich služeb, naším jménem … buď přímo výkonem služby či asistencí při analýze toho, jak jsou naše služby využívány.
Tyto třetí strany mají přístup k Vašim osobním datům pouze pro účely výkonu dohodnutých aktivit a mají povinnost dodržet zákaz zpřístupnění těchto dat dalším stranám či je jakkoliv užít k jakýmkoliv jiným účelům.

Propojení s dalšími webovými stránkami

Naše služby mohou obsahovat „prokliky“ na jiné, než naše webové stránky – takové, které provozuje někdo jiný, než my. Pokud takový proklik použijete, zavede Vás na stránky, které my nespravujeme . Důrazně Vám doporučujeme si překontrolovat „Politiku ochrany osobních dat“ všech webových stránek, které navštěvujete. Nemáme žádnou možnost kontroly nad fungováním cizích webových stránek a též žádnou zodpovědnost za práci s osobními daty, které ostatní stránky sbírají.

Soukromí dětí

Naše služby nejsou poskytovány nikomu, kdo je mladší 18ti let. Vědomě nesbíráme žádná osobní data osob mladších 18ti let. Pokud jste rodič či osoba zodpovědná za nezletilé dítě a víte o tom, že nám Vaše dítě sdělilo svá osobní data, prosíme, kontaktujte nás. Pokud my samy zjistíme, že se do naší databáze dostala data nezletilé osoby a nemáme k jejich ukládání svolení rodiče či zákonného zástupce, pak taková data okamžitě vymažeme z našich serverů.

Změny k této politice ochrany osobních dat

Vyhrazujeme si právo aktualizovat naše podmínky ochrany a správy osobních dat. Vždy, když k tomu dojde, budeme změnu avizovat na této webové stránce.
Pokud máme Vaši emailovou adresu, budeme Vás o změnách informovat též formou emailu … před uskutečněním změny. A na této webové stránce vždy při změně uvedeme termín, o kterého je změna efektivní.
Doporučujeme Vám si pravidelně a opakovaně překontrolovat znění našich podmínek ochrany soukromých dat. Změny, které v podmínkách učiníme, jsou vždy platné od chvíle, kdy jsou vyvěšeny (a opatřeny datem) na našem webu.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv otázky ohledně našich podmínek ochrany dat , prosíme, kontaktujte nás: emailem na adresu: barbara@designskola.cz