Program tohoto komorního, na trénink postupů a modelačních dovedností zaměřeného kurzu je koncipován jako ucelená příprava na profesi Designér/ka interiérů.

Váš závěrečný projekt bude důkazem, že umíte navrhnout funkční a estetický interiér a též své myšlenky dokonale výtvarně ztvárnit.

Díky kurzu budete vědět, jak řídit průběh zakázky, co kdy modelovat / kreslit / specifikovat a jak.

Získáte sebejistotu jak při výběru barev, tvarů a materiálů, tak při určování rozměrů a pozic vybavení, zejména při výrobě nábytku na míru.

Pokud se vydáte studovat k nám, naučíme Vás moderní způsob prodeje Vašich myšlenek. Tím je konzultativní přístup, kdy klient je partnerem poskytovatele služby.

Je 21. století, klienti jsou dnes sebevědomí a mají velký rozhled. Klient chce mít v projektu „své slovo“. To mnoho designérů uvádí do rozpaků, neumí si poradit s argumentací, neumí spolupracovat.

Naše metodika práce se ke spolupráci s klientem staví vstřícně a pomáhá dobře zvládat patové situace. 16 let naší praxe nám dává silné přesvědčení, že moderní doba si žádá designéra, který naslouchá a kooperuje … a to Vás naučíme, stejně jako práci s variantami, bez kterých se moderní doba neobejde.

Vizualizaci budoucího interiéru lze zpracovat mnoha různými cestami. Na pomyslném technologickém vrcholku stojí fotorealistické 3D pohledy do místnosti, které lze stěží rozeznat od skutečné fotografie.

Nám se pro práci osvědčil program Sketch Up (SU). Je poměrně snadné se jej naučit, nestojí mnoho peněz, umí skicnout cokoliv si umanete.

V rámci programu kurzu se s Vámi podělíme o naše triky a tipy, jak z SU „vytáhnout“ takové obrázky, které Vám nejlépe pomohou při komunikaci a „ladění“ se s klienty. S renderovacím programem Podium pak z modelu v SU poměrně snadno získáte realistické „skorofotky“. A kdo budete chtít používat V-ray, tak se Vám SU  bude též hodit, neb je s V-rayem kompatibilní.

1. – 2. 10. 2022

První den jsme věnovali debatě o podnikatelských aspektech práce interiérového designéra … a též definici jeho role. Též jsme probrali i typy zakázek, kterým se může interiérový designér věnovat.

Druhý den jsme otevřeli téma hledání vztahu mezi osobností člověka a jeho potřebami ve vztahu k interiéru. Věnovali jsme se tréninku úvodního rozhovoru s klientem … jak vést rozhovor, na co se ptát, jak se získanými odpověďmi nakládat. Další trénink se zabýval rozhovorem pro zjištění stylových preferencí.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: zpracování osobního ergonomického atlasu + prostudování samostudijních materiálů k ergonomii.

29. – 30. 10. 2022

První den dopoledne jsme probrali Vaše ergo atlasy a porovnali jsme Vaše názory na ideální rozměry v interiéru.

Odpoledne jsme pak přivítali pana Pejcla a protrénovali si s ním úvodní klientský rozhovor … zjišťování klientských představ a požadavků a při tom všem ještě vedení společenského rozhovoru, aby se klient cítil dobře.

Konec dne jsme věnovali překreslení půdorysu dle kót do měřítka 1:50.

Druhý den dopoledne jsme se letmo pobavili o možnostech dispozičního řešení dětského pokoje pana Pejcla a následně jsme si prošli shrnující výklad k ergonomii včetně typologie nábytku. Typické rozměry kuchyňských spotřebičů si necháme na listopadové setkání.

Po obědě jsme nejdříve probrali izometrii a jednobodovou perspektivu a po přestávce jsme přešli na trénink rýsování ve 2D v měřítku.

Druhý den jsme zakončili specifikací vlastního stylu pomocí vizuálů – koláží.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: dětský pokoj či jiný prostor pana Pejcla  +  pokud zbyde energie: výběr rodinného domu a zpracování základní dispozice hlavní obytné místnosti včetně pohledů na všechny stěny. Cílem je protrénovat 2D zobrazení v měřítku a dispoziční úvahy.

26. – 27. 11. 2022

První den jsme se na úvod podívali na Vaše návrhy interiérů a prodiskutovali je. Následně jsme trénovali výtvarné zpracování návrhů … používali jsme fixy Copic a tenkou fixku černou.  Na závěr dne jsme se vrátili k tématu ergonomie z pohledu veřejných interiérů. Jak se liší požadavky na dispozici od soukromého / rezidenčního prostoru. Druhý den jsme pokračovali v tréninku výtvarných dovedností, možném různém vzhledu výstupů interiérového designéra a debatách o procesu zpracování projektu.

11. 12. 2022

Dopoledne jsme věnovali presentacím pro pana Pejcla. Po obědě jsme prodiskutovali zážitky z presentací, jaké si odnášíme zkušenosti a jaká je reálná finanční hodnota odevzdané práce. Zkušenost se cvičným klientem nám skvěle posloužila k uvědomění si procesu návrhu interiéru pro reálného klienta. Na závěr dne jsme si ukázali příklad návrhu zpracovaného čistě ve 2D ve Sketch Upu … první fázi dispozičního přemýšlení. Kdo bude chtít, může ve stejné formě (jen ručně – kresebně, ne ve Sketch Upu, ten ještě neumíme) zpracovat alternativní řešení daného prostoru.

7. 1. 2023

Tento den byl především věnován práci ve Sketch Upu … probrali jsme jak fungují pohyby ve Sketch Upu, že se ovládá jinak než jiné windows programy a jak se při něm používá myš. Dále jsme se podívali na to, jak se v SU pohybovat : základní tři pohyby v prostoru jsou … orbit – stlačené kolečko myši – točí celým modelem, ručička –  posouvá modelem dolů nahoru; zleva doprava, rolování kolečka – přibližování / vzdalování.  Poté jsme se seznámili s tím, jak fungují ikony, co znamenají ty nejzákladnější; co se skrývá v menu a co v pravém zásobníku. Též jsme si nastavily šablonu. Potom jsme trénovali jak udělat čáru v rozměru, jak fungují pomocné čáry, jak vynést plochu do 3D, jak si něco jednoduše vybarvit, jak uzavřít výtvor do skupiny; jak skupinu posunout a otáčet; jak si model uložit. Na mezidobí jsme si zadali úkol vytvořit schématické židle, různé velikosti stolů, pohovky v různých rozměrech ve stylu placička a nanést je na cvičnou placku – procvičí se tím práce s čarami, barvou, vytvářením skupiny a posunem; koho budou schématické věci trápit – vytvoří si různé tvary – uzavře vždy do skupiny a bude je také posouvat na cvičnou placku.

Na konci dne jsme se pak věnovali barevné nauce. Kdo bude chtít připraví si „postupky“ z rozdaných textilních vzorků.

Na příště je možné si též přinést dispoziční 2D návrh rodinného domu, o kterém jsme se bavili před vánoci.

28. – 29. 1. 2023

Oba tyto dva dny budeme věnovat tréninku práce se Sketch Upem. První den odpoledne od 15:00 si Sketch Up proložíme modelováním prostoru (zóny, komunikační trasy, průhledy, výhledy, celistvost, roztříštěnost, těžkost vs. lehkost … ) a druhý den odpoledne pak kompozicí.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: procvičit práci v SU dle zadání.

25. - 26. 3. 2023

První den dopoledne se podíváme na Vaše modely a zopakujeme si „výrobní postupy“ modelování. Následně pokročíme ve Sketch Upových dovednostech … v jakých krocích vytvářet modely v SU a v jaké podobě model dále prezentovat klientům.

Druhý den se nejdříve budeme věnovat seznámení s materiály pro výrobu nábytku na míru … deskové materiály (lamino, laminát, HPL, kompakt …), pracovní desky, kování pro otevírání skříněk a zásuvek, úchytky a poté si probereme členění soudobých interiérových stylů.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: procvičit práci v SU dle zadání.

15. - 16. 4. 2023

První den zahájíme tím, že se dáme prostor na dotazy k práci v SU a následně se podíváme na to, jak tvořit stylové koláže v elektronické podobě. Poté se do konce dne zaměříme na téma „optické triky“ – související s použitím světlých vs. tmavých barev a též i teplých vs. studených.

Druhý den se dopoledne a kousek odpoledne se budeme věnovat problematice osvětlení interiéru. Později odpoledne se zaměříme na kombinaci vzorů a dřevodekorů.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: připravit koláže vystihující aktuálně moderní interiérové styly a doprovodit je slovně precizním popisem materiálů, tvarů a barev.

6. - 7. 5. 2023

První den dopoledne probereme Vaše stylové koláže a zpracujeme si několik cvičení zaměřených na stylové kombinace prvků. Odpoledne se budeme věnovat stínění a dekoraci oken.

Druhý den zahájíme přehledem možností řešení stěn v interiéru. Navážeme přehledem možností řešení podlah a probereme i kladečský plán.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: vybrat si interiér pro svůj závěrečný projekt a črtnout si varianty dispozičního řešení.

3. – 4. 6. 2023

 

Poslední soustředění zahájíme debatou o Vašem výběru dispozic, následně přejdeme k technickým aspektům navrhování interiérů …. přívod a odtok vody, elektřina, plyn, odtah / digestoř, sádrokarton. Den zakončíme sanitou a armaturami do koupelen.

Druhý den zahájíme přehledem moderního designu interiérových prvků v 20. století. Následně se budeme věnovat problematice podnikání a struktuře presentace klientovi. Podíváme se i na dílčí rozpočty.  Vyzkoušíme si zakreslení plánu osvětlení, podkladu pro truhláře, črty pro dekoratérské studio.  Na závěr setkání si zadáme typy výkresů pro závěrečný projekt.

Závěrečný projekt pak individuálně probereme o víkendu 7. a 8. října 2023 (náhradní termín je 21. října 2023) … rozpis časových slotů je: 10:00 – 11:45, 13:30 – 15:15, 15:30 – 17:15. Studium zakončíme výstavou Vašich prací a slavnostními presentacemi dne 22. října 2023.