Program tohoto komorního, na trénink postupů a modelačních dovedností zaměřeného kurzu je koncipován jako ucelená příprava na profesi Designér/ka interiérů.

Váš závěrečný projekt bude důkazem, že umíte navrhnout funkční a estetický interiér a též své myšlenky dokonale výtvarně ztvárnit.

Díky kurzu budete vědět, jak řídit průběh zakázky, co kdy modelovat / kreslit / specifikovat a jak.

Získáte sebejistotu jak při výběru barev, tvarů a materiálů, tak při určování rozměrů a pozic vybavení, zejména při výrobě nábytku na míru.

Pokud se vydáte studovat k nám, naučíme Vás moderní způsob prodeje Vašich myšlenek. Tím je konzultativní přístup, kdy klient je partnerem poskytovatele služby.

Je 21. století, klienti jsou dnes sebevědomí a mají velký rozhled. Klient chce mít v projektu „své slovo“. To mnoho designérů uvádí do rozpaků, neumí si poradit s argumentací, neumí spolupracovat.

Naše metodika práce se ke spolupráci s klientem staví vstřícně a pomáhá dobře zvládat patové situace. 16 let naší praxe nám dává silné přesvědčení, že moderní doba si žádá designéra, který naslouchá a kooperuje … a to Vás naučíme, stejně jako práci s variantami, bez kterých se moderní doba neobejde.

Vizualizaci budoucího interiéru lze zpracovat mnoha různými cestami. Na pomyslném technologickém vrcholku stojí fotorealistické 3D pohledy do místnosti, které lze stěží rozeznat od skutečné fotografie.

Nám se pro práci osvědčil program Sketch Up (SU). Je poměrně snadné se jej naučit, nestojí mnoho peněz, umí skicnout cokoliv si umanete.

V rámci programu kurzu se s Vámi podělíme o naše triky a tipy, jak z SU „vytáhnout“ takové obrázky, které Vám nejlépe pomohou při komunikaci a „ladění“ se s klienty. S renderovacím programem Podium pak z modelu v SU poměrně snadno získáte realistické „skorofotky“. A kdo budete chtít používat V-ray, tak se Vám SU  bude též hodit, neb je s V-rayem kompatibilní.

1. – 2. 10. 2022

První den jsme věnovali debatě o podnikatelských aspektech práce interiérového designéra … a též definici jeho role. Též jsme probrali i typy zakázek, kterým se může interiérový designér věnovat.

Druhý den jsme otevřeli téma hledání vztahu mezi osobností člověka a jeho potřebami ve vztahu k interiéru. Věnovali jsme se tréninku úvodního rozhovoru s klientem … jak vést rozhovor, na co se ptát, jak se získanými odpověďmi nakládat. Další trénink se zabýval rozhovorem pro zjištění stylových preferencí.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: zpracování osobního ergonomického atlasu + prostudování samostudijních materiálů k ergonomii.

29. – 30. 10. 2022

První den dopoledne jsme probrali Vaše ergo atlasy a porovnali jsme Vaše názory na ideální rozměry v interiéru.

Odpoledne jsme pak přivítali pana Pejcla a protrénovali si s ním úvodní klientský rozhovor … zjišťování klientských představ a požadavků a při tom všem ještě vedení společenského rozhovoru, aby se klient cítil dobře.

Konec dne jsme věnovali překreslení půdorysu dle kót do měřítka 1:50.

Druhý den dopoledne jsme se letmo pobavili o možnostech dispozičního řešení dětského pokoje pana Pejcla a následně jsme si prošli shrnující výklad k ergonomii včetně typologie nábytku. Typické rozměry kuchyňských spotřebičů si necháme na listopadové setkání.

Po obědě jsme nejdříve probrali izometrii a jednobodovou perspektivu a po přestávce jsme přešli na trénink rýsování ve 2D v měřítku.

Druhý den jsme zakončili specifikací vlastního stylu pomocí vizuálů – koláží.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: dětský pokoj či jiný prostor pana Pejcla  +  pokud zbyde energie: výběr rodinného domu a zpracování základní dispozice hlavní obytné místnosti včetně pohledů na všechny stěny. Cílem je protrénovat 2D zobrazení v měřítku a dispoziční úvahy.

26. – 27. 11. 2022

Na úvod se podíváme na Vaše návrhy interiérů (buď dětský pokoj pana Pejcla nebo hlavní obytná místnost rodinného domu dle Vašeho výběru či dokonce obojí, jak budete mít čas) … půdorys a pohledy na stěny, vše ve 2D v měřítku 1:50,

Následně si Vaše návrhy zpracujeme výtvarně … nejprve se roztrénujeme na příkladových obrázcích (2D)  a následně si zpracujeme Vaše interiéry. Budeme používat fixy Copic a tenkou fixku černou.  Zkusíme si též zachycení 3D reality konstrukčně a i Copicování ve 3D.

Na závěr dne se vrátíme k tématu ergonomie z pohledu veřejných interiérů. Jak se liší požadavky na dispozici od soukromého / rezidenčního prostoru.

Druhý den se na úvod dne podíváme na příklady několika definic stylů … navážeme na videa o klasice, venkovu, boho …

Poté si zpracujeme stylovou úvahu pro zvolený interiér … jaké barvy, klíčové materiály … a ukážeme si, jak stylový záměr zpracovat vizuálně, aniž bychom museli hned modelovat 3D model místnosti.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: vybrat konkrétní výrobky pro projekt a zpracovat dokument, který výrobky představí.

11. 12. 2022

Nejdříve se podíváme na Váš výběr výrobků a následně zpracujeme koláž, která Váš styl zachytí a doladíme si barevně materiálové schéma. Poté se podíváme  do knihovny Sketch Upu, které modely zařizovacích předmětů by se hodily pro počítačový model. Též si ukážeme, jak by se daná textura materiálu chovala v modelu.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění žádné není, odpočívejte a užívejte vánoc.

7. 1. 2023

Tento den bude věnován práci ve Sketch Upu … seznámení se základními hmaty a fungováním prostředí. Bude třeba, abyste si přinesli vlastní notebooky, pokud si nebudete chtít zakoupit roční licenci Sketch Upu za 1 600 Kč, budete pracovat v měsíční DEMO verzi zdarma. Odpoledne si probereme téma modelování prostoru – zóny, komunikační trasy, průhledy, výhledy, celistvost, roztříštěnost, těžkost vs. lehkost …

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: procvičit práci v SU dle zadání.

28. – 29. 1. 2023

Oba tyto dva dny budeme věnovat tréninku práce se Sketch Upem. První den odpoledne si Sketch Up proložíme barevnou naukou a druhý den odpoledne pak kompozicí.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: procvičit práci v SU dle zadání.

25. - 26. 3. 2023

První den dopoledne se podíváme na Vaše modely a zopakujeme si „výrobní postupy“ modelování. Následně pokročíme ve Sketch Upových dovednostech. Kdo nebude chtít dále pracovat ve Sketch Upu, bude mít kreslící lekci.

Druhý den se nejdříve budeme věnovat seznámení s materiály pro výrobu nábytku na míru … deskové materiály (lamino, laminát, HPL, kompakt …), pracovní desky, kování pro otevírání skříněk a zásuvek, úchytky. Na konci dne se podíváme na téma „optické triky“ – související s použitím světlých vs. tmavých barev a též i teplých vs. studených.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: procvičit práci v SU dle zadání nebo kreslit dle zadání + výběr svítidel pro svůj projekt z prosince.

15. - 16. 4. 2023

První den zahájíme tím, že se podíváme na Vaše SU modely a kresebné práce. To nám zabere větší část dopoledne. Následně přejdeme na Váš výběr svítidel a prodebatujeme jej. Poté se do konce dne budeme věnovat problematice osvětlení interiéru.

Druhý den se dopoledne ponoříme naposledy do Sketch Upu a odpoledne se zaměříme na textil, tapety a kombinaci dřevodekorů.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: připravit koláže vystihující aktuálně moderní interiérové styly a doprovodit je slovně precizním popisem materiálů, tvarů a barev.

6. - 7. 5. 2023

První den dopoledne probereme Vaše stylové koláže a zpracujeme si několik cvičení zaměřených na stylové kombinace prvků. Odpoledne se budeme věnovat stínění a dekoraci oken.

Druhý den zahájíme přehledem možností řešení stěn v interiéru. Navážeme přehledem možností řešení podlah a probereme i kladečský plán.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: vybrat si interiér pro svůj závěrečný projekt a črtnout si varianty dispozičního řešení.

3. – 4. 6. 2023

 

Poslední soustředění zahájíme debatou o Vašem výběru dispozic, následně přejdeme k technickým aspektům navrhování interiérů …. přívod a odtok vody, elektřina, plyn, odtah / digestoř, sádrokarton. Den zakončíme sanitou a armaturami do koupelen.

Druhý den zahájíme přehledem moderního designu interiérových prvků v 20. století. Následně se budeme věnovat problematice podnikání a struktuře presentace klientovi. Podíváme se i na dílčí rozpočty.  Vyzkoušíme si zakreslení plánu osvětlení, podkladu pro truhláře, črty pro dekoratérské studio.  Na závěr setkání si zadáme typy výkresů pro závěrečný projekt.

Závěrečný projekt pak individuálně probereme o víkendu 7. a 8. října 2023 (náhradní termín je 21. října 2023) … rozpis časových slotů je: 10:00 – 11:45, 13:30 – 15:15, 15:30 – 17:15. Studium zakončíme výstavou Vašich prací a slavnostními presentacemi dne 22. října 2023.