Týden od 8. srpna 2022

Ve čtvrtém samostudijním týdnu se zaměříme na materiály pro podlahy, stěny a nábytek na míru (skříňového typu).

Videa budou zaměřena na specifikaci vlastností materiálů i cenové relace.

První cvičení tohoto týdne se věnuje orientaci v produktech pro podlahy z pohledu odolnosti. Druhé cvičení je zaměřeno na orientaci v povrchových úpravách deskového materiálu.

Týden od 15. srpna 2022

V pátém samostudijním týdnu se zaměříme na navrhování nábytku na míru z pohledu konstrukce, na téma osvětlení interiéru a též na řešení stínění oken.

Videa budou zaměřena na témata jako jsou úchytky, mechanismy otvírání skříněk, typické rozměry nábytkových částí, parametry světelných zdrojů, jak kreslit světelné schéma, jak si vyhodnotit, že mám prostor dostatečně osvětlený, jaké typy výrobků pro stínění oken existují a jak se rozhodovat, co kde použít.

První cvičení tohoto týdne se věnuje tréninku kresby nábytku na míru. Druhé cvičení je zaměřeno na návrh osvětlení hlavní obytné místnosti.

Týden od 22. srpna 2022

V šestém samostudijním týdnu se zaměříme na další důležité materiály pro interiér: textil, sklo, kámen. Budeme se věnovat i pracovním deskám v kuchyni.

První cvičení tohoto týdne je zaměřeno na porovnání různých textilních výrobků z pohledu funkce. Druhé cvičení je zaměřeno na orientaci  v cenových relacích materiálů pro pracovní desku do kuchyně.

29. srpna – 11. září 2022

V tomto období se budeme věnovat projektové práci. Projekt bude zaměřen na návrh dispozičního řešení interiéru ve 2D výkresech. K tomuto projektu budete mít k dispozici video návod, který Vám představí, jak pracovat s měřítkem a též i  jak výkresy zpracovat kresebně. K tomuto projektu též obdržíte elektronický atlas ergonomických čísel pro interiér.

Týden od 12. září 2022

V sedmém samostudijním týdnu se zaměříme na náměty pro Vaší práci v oblasti modelování prostoru. Součástí je i téma kompozice.

První cvičení tohoto týdne je zaměřeno na návrh kompozičního řešení stěny v zadané místnosti. Druhé cvičení je zaměřeno na analýzu zadaných interiérů z pohledu modelace prostoru.

Týden od 19. září 2022

V osmém samostudijním týdnu se zaměříme na optické triky při práci s prostorem a též na problematiku kombinace vzorů. Probereme, jak vzory tapet a textilu, tak dřevodekory.

První cvičení tohoto týdne je zaměřeno na průzkum … hledání příkladů potlačování nedostatků prostoru pomocí optických triků. Druhé cvičení tohoto týdne je zaměřeno na kombinaci vzorů textilu i dřevodekorů dle vlastního výběru.

Týden od 26. září 2022

V devátém samostudijním týdnu se zaměříme na základní technické aspekty související se stavbu … voda, větrání, elektřina. Zvláštní pozornost budeme věnovat instalacím v kuchyni i koupelně. Probereme si i základy armatur a sanity.

První cvičení tohoto týdne  se věnuje identifikaci zboží na trhu dle zadání. Druhé cvičení je zaměřeno na hledání chyb v návrhu kuchyně z pohledu instalací.

Týden od 3. října 2022

V desátém  samostudijním týdnu se zaměříme na problematiku barev. Představíme si definici barvy z pohledu odstínu, jasu a sytosti. Též se podíváme na principy, podle kterých se barvy odborně kombinují.

První cvičení tohoto týdne je zaměřeno na analýzu neutrálů. Druhé cvičení se věnuje kombinaci odstínů podle barevného kruhu.

Týden od 10. října 2022

V jedenáctém samostudijním týdnu se budeme věnovat barevnému systému NCS. Představíme si NCS barevný kruh i strukturu kódu, který každou barvu  definuje.

První cvičení tohoto týdne je zaměřeno na tvorbu barevné paletky podle zadání. Druhé cvičení je o hledání kódu pro zadané barvy.

Týden od 17. října 2022

Ve dvanáctém samostudijním týdnu se budeme věnovat 3D kresbě a nácviku perspektivnímu zachycení reality. Obdržíte manuál pro kresbu jednobodové perspektivy a izometrického zachycení kuchyňské linky.

První cvičení tohoto týdne je zaměřeno na jednobodovou perspektivu. Druhé cvičení je zaměřeno na kresbu kuchyňského ostrůvku ve 3D.

Týden od 24. října 2022

Ve třináctém samostudijním týdnu se budeme věnovat kreslení půdorysu a 2D pohledů na stěny … trénink výtvarných postupů. K tomuto týdnu Vám zašleme podkladové materiály poštou domů – včetně fix.

První cvičení tohoto týdne je zaměřeno na použití šedých akvarelových fixů. Druhé cvičení se věnuje stínování 3D pohledu do interiéru.

Týden od 31. října 2022

Ve čtrnáctém samostudijním týdnu se budeme věnovat tvorbě koláží v elektronické podobě. Budeme si ukazovat, jak pracovat s formátem, co a jak komunikovat. Též se budeme bavit o funkci popisků.

První cvičení tohoto týdne je zaměřeno na trénink izometrie. Druhé cvičení je zaměřeno na kresbu kuchyňského ostrůvku ve 3D.

Týden od 7. listopadu 2022

V patnáctém samostudijním týdnu se budeme věnovat přípravě presentace pro klienta. Aby měla spád, aby komunikovala hlavní témata k debatě, aby zaujala.

První cvičení tohoto týdne je zaměřeno na hledání chyb v předložené presentaci . Druhé cvičení je zaměřeno na sestavení presentace z podkladů, které Vám pošleme … dodáme Vám různé obrázky k navrženému interiéru a Vaším úkolem bude je seskládat do působivé a sdělné presentace.

14. listopadu - 7. prosince 2022

V tomto období se budeme věnovat Vašemu závěrečnému projektu. Projekt bude zaměřen na kompletní návrh kuchyně, koupelny a jedné obytné místnosti dle Vašeho vlastního výběru. K tomuto projektu budete mít k dispozici video návod, který Vám představí, jak o projektu uvažovat, na co se zaměřit a též i  jaké výkresy zpracovat.

9. – 10. prosince 2022

V tyto dny se na Vás budeme těšit u nás v ateliéru. Každý student bude mít prostor 90 minut … individuálně svůj projekt presentovat a prodiskutovat naši zpětnou vazbu. Na závěr studia od nás obdržíte potvrzení o studiu ve formě representativního diplomu s termíny a tématickým rozsahem studia.