Program tohoto kurzu je koncipován jako průřez všemi tématy, které patří do profese Designér/ka interiérů.

V rámci kurzu se dozvíte jak estetické principy, tak technické základy profese. Získáte nepřeberné množství námětů na další seberozvoj a upevňování svých znalostní a dovedností.

Díky kurzu budete vědět, jak probíhá zakázka na realizaci interiéru a jaké se v průběhu zakázky zpracovávají výkresy.

Kurz Vás seznámí i s podnikatelskými aspekty profese … cenovými úrovněmi služeb a strategickými otázkami pro definici své služby a značky

Pokud se vydáte studovat k nám, seznámíme Vás s moderním způsobem prodeje Vašich myšlenek. Tím je konzultativní přístup, kdy klient je partnerem poskytovatele služby.

Je 21. století, klienti jsou dnes sebevědomí a mají velký rozhled. Klient chce mít v projektu „své slovo“. To mnoho designérů uvádí do rozpaků, neumí si poradit s argumentací, neumí spolupracovat.

Naše metodika práce se ke spolupráci s klientem staví vstřícně a pomáhá dobře zvládat patové situace. 16 let naší praxe nám dává silné přesvědčení, že moderní doba si žádá designéra, který naslouchá a kooperuje … v rámci kurzu se seznámíte s přístupem, který s moderní dobou efektivně souzní.

Vizualizaci budoucího interiéru lze zpracovat mnoha různými cestami. Na pomyslném technologickém vrcholku stojí fotorealistické 3D pohledy do místnosti, které lze stěží rozeznat od skutečné fotografie.

Nám se pro práci osvědčil program Sketch Up (SU). Je poměrně snadné se jej naučit, nestojí mnoho peněz, umí skicnout cokoliv si umanete.

V rámci programu kurzu můžete absolvovat dva seznamovací dny s SU, abyste si udělal/a představu, zda-li by vám vyhovoval.  Z modelu v SU lze s pomocí renderovacího programu Podium poměrně snadno získat realistické „skorofotky“. A kdo budete chtít používat V-ray, tak se Vám SU  bude též hodit, neb je s V-rayem kompatibilní.

Školné činí 39 000 Kč a zahrnuje 14 dnů výuky (10:00 – 17:00), studijní materiály ve formě pdf dokumentů, 20 hodin doplňkových videí, podporu při zpracování závěrečného projektu, závěrečný dvouden presentací a individuální zpětnou vazbu.

22. – 23. 10. 2022

Toto dvoudenní setkání je zaměřeno zejména na hledání vztahu mezi osobností člověka a jeho potřebami ve vztahu k interiéru. Dotkneme se aktuálních interiérových stylů … o čem je dnešní doba, co si žádá. Též probereme typy funkčních požadavků na interiér a formulaci zadání pro designéra (funkční požadavky, stylové požadavky, rozsah změn / zásahů, cenová úroveň, časový rámec  … )

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: definice tří vybraných interiérových stylů + zamyšlení se nad svými aktuálními funkčními požadavky na vlastní bydlení + zpracování „plakátů“ k vylosovaným jménům velikánů designu 20. století.

19. – 20. 11. 2022

Na úvod setkání se podíváme na Vaše definice soudobých interiérových stylů a prodiskutujeme Vaše funkční požadavky na vlastní bydlení. Následně dáme prostor pro představení Vašich „designérských plakátů“.

První den pak budeme věnovat přednášce o vývoji designu 20. století v oblasti interiérů od konce II. světové války a vypíchneme nejznámější designérské kousky, které se staly ikonami.

Druhý den se zaměříme na dvě disciplíny, které se dotýkají krásy v umění … barevné nauky a kompozice. Zároveň probereme principy kombinace dřevodekorů a též i prostorové optické triky související s použitím světlých vs. tmavých barev a též i teplých vs. studených.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: zpracování eseje na téma POSTMODERNA tehdy a teď + definice barevné palety pro svůj interiér a její propojení se žádoucí náladou + zpracování osobního ergonomického atlasu + prostudování samostudijních materiálů k ergonomii.

14. – 15. 1. 2023

První den zahájíme Vašimi referáty o postmoderně (5 / 10 minut). Pokračovat budeme presentacemi Vašich barevných palet a nálad. Poté se podíváme na Vaše ergo atlasy a porovnáme Vaše názory na ideální rozměry v interiéru. Odpoledne se pak budeme věnovat seznámení se s půdorysem v měřítku a typologii zařizovacích předmětů. Následně si projdeme shrnující výklad k ergonomii.

Druhý den „přecvakneme“ na technická témata … voda, elektřina, IP krytí, plyn, odsávání, sanita, kuchyňské spotřebiče. Závěr dne budeme věnovat materiálu pro výrobu nábytku na míru … lamino, laminát, HPL, kompakt … přehledu materiálů na pracovní desky v kuchyni.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění bude vzhledem k tomu, že máme pauzu na jarní prázdniny v délce deseti týdnů, širší, než obvykle … máme totiž prostor na zpracování uceleného projektu. Požádáme Vás tedy abyste si zvolil/a interiér dle svého „gusta“ a zpracoval/a pro něj jak 2D výkresy (půdorys a pohledy na stěny), tak obrazovou dokumentaci zvolených hotových výrobků i výrobků na míru + naznačení barevně materiálového schématu v proporcích. K tomuto projektu bude k dispozici výkladové video, kde je popsáno, jak vše zpracovat.

25. – 26. 3. 2023

Setkání zahájíme výstavou Vašich projektů. Následně si Vás rozdělíme do skupinek a s každou skupinkou bude sedět jeden náš lektor. Jedna skupinka bude trénovat perspektivní kresbu, druhá bude řešit barevná cvičení trénující barevný cit pro kombinace, třetí skupinka bude debatovat o struktuře presentace pro klienta. A jednotlivci budou postupně docházet na individuální zpětnou vazbu ke svému projektu. Předpokládáme, že v průběhu dne zvládneme dát zpětnou vazbu všem autorům a všichni si zkusí všechny „skupinkové“ aktivity.

Druhý den dopoledne je rezerva na případné dokončení aktivit předchozího dne. V případě, že se předchozí den vše krásně stihne (v což doufáme), uspořádáme presentace Vašich projektů. Odpoledne pak budeme věnovat otázce podnikání v oblasti interiérového designu u nás i v zahraničí.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění: pro mezidobí pro Vás máme sadu cvičení zaměřených na výběr podlahy, tapety a okenní dekorace. Cvičení budou sloužit pro porozhlédnutí se po nabídce trhu a vlastnostech různých výrobků.

22. – 23. 4. 2023

První den dopoledne budeme věnovat základnímu přehledu o materiálech pro podlahy a stěny, zahrneme i stručnou charakteristiku  sádrokartonových konstrukcí v interiéru.

Odpoledne navážeme představením kladečského plánu a metod výpočtu spotřeby tapet.  Den zakončíme představením různých druhů textilu.

Druhý den dopoledne se zaměříme na stínění oken a okenní dekorace. Odpoledne pak probereme osvětlení interiérů včetně světelných optických triků a vztahu teploty světla k vyznění barev.

Zadání domácí přípravy na příští soustředění:  zpracování kladečského plánu pro koupenu svého výběru s keramikou dle svého výběru + „obléknutí“ zadané kuchyňské sestavy do materiálů dle svého výběru a grafické zaznačení své volby.

20. – 21. 5. 2023

Tento dvouden se budeme společně věnovat zpracování různých typů výkresů a podíváme se i na dílčí rozpočty. 

Vyzkoušíme si zakreslení plánu osvětlení, podkladu pro truhláře, črty pro dekoratérské studio. 

17. – 18. 6. 2023

První den zahájíme kresbou a stínováním ve 3D. Po obědě zahájíme téma „Modelování prostoru“ … zóny, komunikační trasy, průhledy, výhledy, celistvost, roztříštěnost, těžkost vs. lehkost … Toto téma nám vydrží do konce dne.

Druhý den se budeme věnovat tvorbě vzorkových sad, které budou reagovat na různá zadání.

Na závěr setkání si zadáme typy výkresů pro závěrečný projekt.

23. –24. 9. 2023

V tyto dva dny proběhnou slavnostní presentace Vašich závěrečných projektů. Organizovat je budeme po půldenních blocích tak, aby vždy 90 minut trvaly presentace (15 až 30 minut na studenta) a následně se s každým probral jeho návrh individuálně. Kdo má málo času, přijede jen na svůj půlden, kdo chce vidět všechny presentace, zůstane celý víkend.