On-line kurz
interiérového designu

KOMPLEXNÍ KURZ, KTERÝ VÁS HRAVOU FORMOU UVEDE DO SVĚTA PROFESIONÁLNÍCH NÁVRHŮ INTERIÉRŮ

Program tohoto kurzu zaměřeného na bytový design je koncipován jako ucelený přehled o klíčových principech a postupech při navrhování interiérů.

Váš závěrečný projekt bude důkazem, že umíte navrhnout funkční a estetický interiér a též své myšlenky dokonale výtvarně ztvárnit.

Díky kurzu budete vědět, jak se navrhuje kvalitní dispozice, jak se modeluje prostor, jak se kombinují barvy a vzory.

Získáte sebejistotu jak při výběru barev, tvarů a materiálů, tak při určování rozměrů a pozic vybavení, zejména při výrobě nábytku na míru.

Pokud se vydáte studovat k nám, naučíme Vás přemýšlet jako profesionál. Budete umět črtat v měřítku, budete vědět, co je 2D zobrazení. Nezaskočí Vás neznalost ergonomických čísel.

Seznámíme Vás s hlavními typy výrobků pro interiér na našem trhu. Díky kurzu se zorientujete v cenových hladinách a dokážete dopředu odhadnout finanční náročnost svého uvažovaného řešení.

Při výběru nábytku, potahových materiálů, výmalby, dřevodekorů, podlah, tapet … se budete se cítit sebejistě a dokážete dopředu odhadnout, jaký efekt bude Vaše volba mít na celkové vyznění interiéru.

 Vizualizaci budoucího interiéru lze zpracovat mnoha různými cestami. Na pomyslném technologickém vrcholku stojí fotorealistické 3D pohledy do místnosti, které lze stěží rozeznat od skutečné fotografie.

Nám se pro práci osvědčil program Sketch Up (SU). Je poměrně snadné se jej naučit, nestojí mnoho peněz, umí skicnout cokoliv si umanete.

V rámci programu kurzu sice Sketch Up nevyučujeme, na to je podle nás třeba kurz s fyzickou přítomností. Vybavíme Vás nicméně tipy a triky, jak ze Sketch Upu „vytáhnout“ maximum pro Vaši projektovou dokumentaci a vybavíme Vás metodickými postupy (elektronický dokument), jak při modelování prostoru postupovat.

Školné činí 9 000 Kč a zahrnuje 22 hodin výukových videí  a velké množství praktických cvičení. Zpětná vazba je individuální, detailní a probíhá formou elektronické korespondence. Detailní program po jednotlivých týdnech je popsán v kalendáři níže. Závěrečný projekt lze odevzdat do 30. září 2023.

Období od 25. listopadu do 4. prosince 2022

 

V tomto období „přecvakneme“ na téma „okenní dekorace“. Martina Pištěláková je fenomenální v tom, že se jí velmi daří do svých interiérů dostat okenní dekorace v poměrně cenově dosti náročném provedení ze značkového studia Orsei. Naše Adéla v tomto studiu působila skoro 3 roky jako vedoucí showroomu a proto víme, že ne každý, kdo do studia přijde, nakonec zakázku zadá, protože mnohé cena závěs a záclon „knockoutuje“ a utečou. I na tyto aspekty designérské práce budou videa zaměřena a jejich celkový časový rozsah je 139 minut (5 videí).

Pro toto období není žádné cvičení … pouze Vás požádáme o sepsání svých dojmů z videí … pro každé video prosím odpovězte na tyto otázky:

  1.  co jsem se naučil/a nového
  2.  co mě překvapilo a trochu mám problém se s tím ztotožnit
  3.  co mě překvapilo pozitivně a jsme za to rád/a

Rozsahem se zkuste pohybovat v kolem přibližně 200 slov a nebo 1 700 znaků včetně mezer. Ideální bude sepsat texty ve Wordu.

Období od 5. do 13. prosince 2022

 

Blíží se vánoce a my začínáte zvolňovat nápor na Vaše mozkové buňky. Omezíme se tedy pouze na 2 videa … jedno zaměřené na vodu v domě a druhé na elektřinu. Celkový rozsah je přibližně 90 minut. A cvičení jsou velmi lehkonohá:

  1.  vyfotit vypínače ve Vašem obydlí a sepsat jejich výšky a pozice vůči dalším interiérovým prvkům (dveře, noční stolky apod. )
  2.  porozhlédnout se po internetu po bateriích do koupelny dle zadání
Období od 14. prosince 2022 do 8. ledna 2023

 

Tento čas je zcela volný a nebudeme Vám zasahovat do vánoční pohody.

Období od 9. do 17. ledna 2023

 

Začíná nový rok a jsme krásně odpočatí, takže máme sílu na obtížné téma „Materiály pro výrobu nábytku na míru“. Videa mají rozsah 5 hodin a týkají se deskového materiálu, hranění, lakování,  úchytek, pracovních desek do kuchyně a ukazují cenové skoky kuchyňské sestavy podle volby cenové náročnosti materiálů. Cvičení tento týden není žádné, budeme rádi, když s poznámkovým blokem v ruce všechna videa „strávíte“.

 

Období od 18. do 26. ledna 2023

 

V tomto období se budeme věnovat návrhu kuchyně, kterou bude vyrábět truhlář. V instruktážním videu si ukážeme, jak kuchyni kreslit, jak popsat vybrané materiály a to, jak vypadá nákres a kalkulace kuchyně od „lepšího“ truhláře, který je sdílný a cenu detailně rozepisuje.

Období od 27. ledna do 14. února 2023

 

Toto období jsou prázdniny. Kdo nestihl návrh kuchyně v předchozím týdnu, může si jej dokončit.

Období od 15. do 23. února 2023

 

Nastává čas seznámit se s problematikou osvětlení v interiéru. Čekají nás čtyři videa v rozsahu okolo 90 minut.  Následně Vás poprosíme, abyste se rozhlédli po trhu (na internetu) a vyhledali svítidla dle specifikace.

Období od 24. února do 5. března 2023

 

V tomto období se zaměříme na problematiku barev. Představíme si definici barvy z pohledu odstínu, jasu a sytosti. Též se podíváme na principy, podle kterých se barvy odborně kombinují.

První cvičení tohoto období bude zaměřeno na analýzu neutrálů. Druhé cvičení se bude věnovat kombinaci odstínů podle barevného kruhu.

Období od 6. do 14. března 2023

 

V tomto období se budeme nejprve věnovat barevnému systému NCS … představíme si NCS barevný kruh i strukturu kódu, který každou barvu  definuje. Následně přejdeme na náměty pro Vaší práci v oblasti modelování prostoru. V tomto období se zaměříme i na optické triky při práci s prostorem a též na problematiku kombinace vzorů. Probereme též, jak vzory tapet a textilu, tak dřevodekory.

První cvičení tohoto období bude zaměřeno na kombinaci různých vzorů a dřevodekorů. Druhé cvičení bude o hledání fotografií či vizualizací interiérů, kde byly úspěšně aplikovány optické triky.

Období od 15. do 23. března 2023

 

V tomto období se podíváme na téma kompozice. Cvičení bude zaměřeno na identifikaci kompozičních chyb.

Období od 24. března do 2. dubna 2023

 

V tomto období zpracujeme ucelený návrh okenní dekorace a osvětlovacího schématu pro místnost, která bude mít zadané pevné parametry. Půjde o to, načrtnout rozměrová a poziční schémata a určit výrobky, které budou použity. Návod opět obdržíte formou videa. Půdorys a nárysy stěn Vám zašleme v pdf formátu.

Období od 3. do 11. dubna 2023

 

V tomto období se podíváme na možnosti řešení podlah, jejich výhody a úskalí. Cvičení bude zaměřeno na orientaci ve specifikaci podlahových krytin (výrobkově) a v identifikaci různých vlastností výrobků.

Období od 12. do 20. dubna 2023

 

V tomto období se podíváme na tapety, co je to opakování vzoru, jak spočítat spotřebu, jak se různé vzory projevují stylově. Nezapomeneme na cenové srovnání výrobků na trhu.  Cvičení bude zaměřeno výpočet spotřeby tapet pro různé situace (zadána bude konkrétní stěn v konkrétní místnosti)

Období od 21. do 30. dubna 2023

 

V tomto období se blíže podíváme keramické obklady a dlažbu. Zmíníme i existenci kladečského plánu. Probereme cenové hladiny a nabídku na trhu. Cvičení bude zaměřeno na sestavení kladečského plánu pro konkrétní místnost.

Období od 1. do 9. května 2023

 

V tomto čase Vám dáme vydechnout a budou malinké prázdniny před slavným finále.

Období od 10. do 18. května 2023

 

V tomto období se ve videích podíváme na to, jak vypadá model interiéru v programu Sketch Up a jaké různé výstupy (dokumenty) z něj můžeme získat.

 

Období od 19. května dále

 

Nyní nastává čas pro Váš závěrečný projekt … 19. května na webu zveřejníme zadání závěrečného projektu. Dopředu prozradíme, že se bude jednat o interiérovou koncepci rodinného domu pro mladou rodinu se dvěma dětmi. Úkolem bude zpracovat dispoziční plán, zvolit podlahu do všech místností, rozkreslit kuchyňskou sestavu pro výrobu u truhláře, vybrat svítidla do všech místností (+ naznačit jejich umístění), promyslet okenní dekorace a črtnout svou tvarovou a poziční představu ve 2D. Kdo bude chtít, může zpracovat 3D vizualizace … pokud se budete chtít naučit pracovat s programem Sketch Up, můžete docházet na individuální hodiny k nejlepší lektorce Sketch Upu v ČR – Joanně Linhartové – kontakt předáme. Vizualizace nicméně rozhodně nejsou podmínkou absolvování tohoto kurzu.