Semestrální kurz – Úvod do profesionálního navrhování interiérů

Každý den kurzu začíná v 10 hodin, přes oběd je 75 minut pauza a končíme v 16:00 hodin. Kapacita kurzu je 12 osob.

Každý den kurzu začíná v 10 hodin, přes oběd je 75 minut pauza a končíme v 16:00 hodin. Kapacita kurzu je 12 osob.

PONDĚLÍ

15.

února 2021

SESSION #1

 

Téma: Souhrn estetických principů v interiérové tvorbě

 

Profesionální interiérová tvorba vychází z historií prověřených principů … např. kompozičních. V rámci tohoto dne si vysvětlímea ukážeme na příkladech, kde je hranice mezi intuitivním rozhodnutím amatéra, který žádné estetické principy nezná a  volbou profesionála, který má výtvarné vzdělání. Den zahrnuje i základy barevné nauky a stručný přehled stylotvorných prvků

PONDĚLÍ

8.

března 2021

SESSION #2

 

Téma: Aktuální interiérové trendy a styly

 

Každá doba má svůj styl a stylově se projevuje určitým způsobem. Některé styly jsou v dané době čerstvou novinkou, jiné upadajícím mainstreamem. Vysvětlíme si rozdíl v trendech podle fze životního cyklu a podle typologie potřebitele. Podíváme se též na hlavní interiérové prvky, které se dnes považují za trendové. Prodiskutujeme kořeny vzniku trendů a proměny některých (nap. industriál nebo Scandi) v čase.

PONDĚLÍ

29.

března 2021

SESSION #3

 

Téma: Ergonomie v teorii i praxi

 

Ergonomie je obor, který řeší vztah interiéru k lidské postavě / tělu člověka … aby se cítil v interiéru co nejlépe a nejpohodlněji. V rámci tohoto dne budete řešit různé kvízy, které mají za cíl dosáhnout uvědomění si určitých rozměrů, které činí interiér pohodlným či nepohodlným. Odpoledne budete navrhovat dispoziční řešení v půdorysu, k dispozici budete mít šablonky reálného nábytku v měřítku.

PONDĚLÍ

19.

dubna 2021

SESSION #4

 

Téma: Analýza konstrukčních řešení nábytku na míru

 

Stát se truhlářem za jeden den je samozřejmě nemožné. Co ale možné je …. seznámit se s hlavními konstrukčními materiály a nasměrovat svou pozornost ke konstrukci nábytku … spoje, tloušťky, napojení, nosnost, uchycení, otevírání.

PONDĚLÍ

10.

května 2021

SESSION #5

 

Téma: Jak designér dokumentuje své nápady a navrhovaná řešení

 

Občas se najdou lidé, kteří nechápou, proč by měl designér kreslit nějaké výkresy a je ještě více těch, kteří tvrdí, že prostě mají v lavě vizi, tu slovně sdělí svému geniálnímu truhláři a ten to zázrakem zpracuje zcela přesně podle jejich vize. Když tohle slyšíte, hned je Vám jasné, že tenhle člověk věru designérem není a nikdy nic reálně nevytvořil.  Je tolik detailů a prvků, které je třeba si s výrobcem vyjasnit, že to prostě výkres potřebuje. Výkresy spolu tvořit nebudeme, ale ukážeme si, jak na ně a jaké typy existují.

PONDĚLÍ

31.

května 2021

SESSION #6

 

Téma: Základní přehled vybraných technických aspektů interiérové tvorby

 

Poslední den semestrálního kurzu věnujeme materiálům pro podlahy a stěny v interiéru – přehled a hlavní vlastnosti, tématu osvětlení a tématu tapetování. Na okraj se zmíníme o  používání opakování vzoru na tapetách a textilu.