Školné se skládá z poplatků za různé položky:

 • Účast na školním soustředění
 • Jedna konzultace v délce 90 minut
 • Exkurzní den za účelem poznání nabídky trhu
 • Administrativní poplatek související s průběžnou komunikací se studenty
 • Ubytování  2 noci

Jak patrno z vedlejšího sloupce, ceny se snažíme držet na velmi nízké úrovni a jsou založeny na skupinové účasti.

Při odhlášení se z jednotlivých položek programu tedy nemůže vzniknout nárok na vrácení těchto dílčích složek ceny a na žádosti tohoto typu opravdu nemůžeme reagovat kladně.

Stravování není v ceně studia … pouze při společné výuce podáváme zdarma nápoje: káva, čaj, voda

Částka 48 000 Kč se skládá z těchto  hodnot:

 • 1 výuková hodina  společné výuky (rozsah 45 minut):  105 výukových hodin  v ceně 368 Kč
 • Individuální konzultace v délce 90 minut: 1 konzultace v ceně 870 Kč (sleva 59% oproti standardní ceně individuálně objednávané konzultace, která činí 1 400 Kč / 60 minut)
 • Celodenní exkurze: 5 dnů v ceně 340 Kč / 1 den
 • Účast na slavnostní presentaci: v ceně 1 010 Kč
 • Administrativní poplatek související s průběžnou komunikací se studenty, poskytnutím vybavení,  tisky : 2 800 Kč
 • Ubytování 2 noci mimo Prahu, na jednoho studenta a jednu noc je v kalkulaci stanovena částka 1 500 Kč, tedy 3 000 Kč za obě noci.

V případě zájmu o ubytování v samostatném pokoji musíme účtovat poplatek 1 000 Kč za jednu noc navíc – k ceně studia.