Školné se skládá z poplatků za různé položky:

  • Účast na školním soustředění
  • Exkurzní den za účelem poznání nabídky trhu
  • Účast na slavnostní presentaci
  • Administrativní poplatek související s průběžnou komunikací se studenty
  • Ubytování  2 noci na SAMOTĚ HOJŠÍN

Jak patrno z vedlejšího sloupce, ceny se snažíme držet na velmi nízké úrovni a jsou založeny na skupinové účasti.

Při odhlášení se z jednotlivých položek programu tedy nemůže vzniknout nárok na vrácení těchto dílčích složek ceny a na žádosti tohoto typu opravdu nemůžeme reagovat kladně.

Stravování není v ceně studia … pouze při společné výuce podáváme zdarma nápoje: káva, čaj, voda

 Částka 48 000 Kč se skládá z těchto  hodnot:

  • 1 výuková hodina  společné výuky (rozsah 45 minut):  108 výukových hodin  v ceně 368 Kč
  • Celodenní exkurze: 5 dnů v ceně 289 Kč / 1 den
  • Účast na slavnostní presentaci: v ceně 1 010 Kč
  • Administrativní poplatek související s průběžnou komunikací se studenty, poskytnutím vybavení,  tisky : 2 800 Kč
  • Ubytování  2 noci na SAMOTĚ HOJŠÍN:  samotu si pronajímáme jako celek a hradíme ji paušálním poplatkem, který vychází na 1 500 Kč na jednu osobu ve společném pokoji a noc, tedy 3 000 Kč za obě noci.

V případě zájmu o ubytování v samostatném pokoji musíme účtovat poplatek 1 000 Kč za jednu noc navíc – k ceně studia.