DIPLOM UCELENÉHO ROČNÍHO STUDIA  je určen úspěšným absolventům ROČNÍHO PROFESIONÁLNÍHO STUDIA.

Úspěšným absolventem studia se stává každý, kdo v době od 17. června 2021 do 17. září 2021 uceleně zpracuje   svůj závěrečný projekt. Zadání projektu proběhne na soustředění v Hojšíně.

Závěrečný projekt bude presentován na slavnostním zakončení studia dne 18. září 2021 v Českém Krumlově.

Pokud se účastník studia nebude moci z jakýkoliv důvodů zúčastnit soustředění v Hojšíně či závěrečných presentací v Českém Krumlově … MŮŽEME SI DOMLUVIT individuální schůzku mimo tyto standardní termíny.

Na individuální schůzce buď projekt zadáme či přijmeme (vyslechneme presentaci a zhodnotíme výsledek).

 INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKA MUSÍ BÝT ZPOPLATNĚNA NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÉHO … částka činí 1 000 Kč za zadání projektu, stejně jako za  jeho přijetí.

Přijetí projektu neznamená automatické právo na získání DIPLOMU.

Pokud by se stalo, že účastník studia závěrečný projekt nezpracoval dle přiměřených standardů profesionální práce v oblasti interiérového designu,  existuje možnost projekt zpracovat za naší asistence a dohledu  … tato činnost je zpoplatněna částkou 400 Kč / hod (60 minut).

Náhradní odevzdávka závěrečného projektu bez naší asistence při jeho zpracování je zpoplatněna částkou 1 000 Kč.

Nejzazší termín odevzdání závěrečného projektu ke studiu od 25. září 2020 do 18. září 2021 je konec roku 2021 … tedy 31. prosince 2021.

DIPLOM UCELENÉHO ROČNÍHO STUDIA  je určen úspěšným absolventům ROČNÍHO PROFESIONÁLNÍHO STUDIA.

Úspěšným absolventem studia se stává každý, kdo v době od 17. června 2021 do 17. září 2021 uceleně zpracuje   svůj závěrečný projekt. Zadání projektu proběhne na soustředění v Hojšíně.

Závěrečný projekt bude presentován na slavnostním zakončení studia dne 18. září 2021 v Českém Krumlově.

Pokud se účastník studia nebude moci z jakýkoliv důvodů zúčastnit soustředění v Hojšíně či závěrečných presentací v Českém Krumlově … MŮŽEME SI DOMLUVIT individuální schůzku mimo tyto standardní termíny.

Na individuální schůzce buď projekt zadáme či přijmeme (vyslechneme presentaci a zhodnotíme výsledek).

 INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKA MUSÍ BÝT ZPOPLATNĚNA NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÉHO … částka činí 1 000 Kč za zadání projektu, stejně jako za  jeho přijetí.

Přijetí projektu neznamená automatické právo na získání DIPLOMU.

Pokud by se stalo, že účastník studia závěrečný projekt nezpracoval dle přiměřených standardů profesionální práce v oblasti interiérového designu,  existuje možnost projekt zpracovat za naší asistence a dohledu  … tato činnost je zpoplatněna částkou 400 Kč / hod (60 minut).

Náhradní odevzdávka závěrečného projektu bez naší asistence při jeho zpracování je zpoplatněna částkou 1 000 Kč.

Nejzazší termín odevzdání závěrečného projektu ke studiu od 25. září 2020 do 18. září 2021 je konec roku 2021 … tedy 31. prosince 2021.

 

Poznámka: Maše cenová politika neobsahuje naprosto žádné marže. MISE DESIGNŠKOLY je zpřístupnit profesi designéra / designérky interiérů široké veřejnosti.

Díky takto nastavené výši školného si nemůžeme dovolit hradit nadstandardní spotřebu času na absentující jedince z prostředků určených na pokrytí nákladů souvisejících se standardním průběhem studia.

Proto žádáme ty účastníky studia, jejichž životní program či nenadálé nesnáze neumožní účast v rámci standardního tempa a programu, aby nás nenutili zatěžovat vícenáklady celou třídu v rámci standardního školného (to bychom museli učinit formou kolektivní solidarity a vytvořit finanční rezervy na nestandardy … a to dělat nechceme