DIPLOM UCELENÉHO ROČNÍHO STUDIA  je určen úspěšným absolventům ROČNÍHO PROFESIONÁLNÍHO STUDIA.

Úspěšným absolventem studia se stává každý, kdo v době od od 17. října 2021 do 7. prosince uceleně zpracuje svůj závěrečný projekt. Zadání projektu proběhne na soustředění dne 16. října 2021.

Závěrečný projekt bude presentován na soustředění v prosinci 2021.

Pokud se účastník studia nebude moci z jakýkoliv důvodů zúčastnit soustředění 16. 10. 2021 či závěrečných presentací … MŮŽEME SI DOMLUVIT individuální schůzku mimo tyto standardní termíny.

Na individuální schůzce buď projekt zadáme či přijmeme (vyslechneme presentaci a zhodnotíme výsledek).

INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKA MUSÍ BÝT ZPOPLATNĚNA NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÉHO … částka činí 1 000 Kč za zadání projektu, stejně jako za  jeho přijetí.

Přijetí projektu neznamená automatické právo na získání DIPLOMU.

Pokud by se stalo, že účastník studia závěrečný projekt nezpracoval dle přiměřených standardů profesionální práce v oblasti interiérového designu,  existuje možnost projekt zpracovat za naší asistence a dohledu  … tato činnost je zpoplatněna částkou 400 Kč / hod (60 minut).

Náhradní odevzdávka závěrečného projektu bez naší asistence při jeho zpracování je zpoplatněna částkou 1 000 Kč.

Nejzazší termín odevzdání závěrečného projektu ke studiu od 27. listopadu 2020 do 9. prosince 2021 je konec dubna roku 2022.

DIPLOM UCELENÉHO ROČNÍHO STUDIA  je určen úspěšným absolventům ROČNÍHO PROFESIONÁLNÍHO STUDIA.

Úspěšným absolventem studia se stává každý, kdo v době od od 25. listopadu 2021 do 31. ledna 2022 uceleně zpracuje svůj závěrečný projekt. Zadání projektu proběhne na soustředění dne 24. listopadu 2021.

Závěrečný projekt bude presentován na soustředění v únoru 2022.

Pokud se účastník studia nebude moci z jakýkoliv důvodů zúčastnit soustředění 24. listopadu 2021 či závěrečných presentací … MŮŽEME SI DOMLUVIT individuální schůzku mimo tyto standardní termíny.

Na individuální schůzce buď projekt zadáme či přijmeme (vyslechneme presentaci a zhodnotíme výsledek).

INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKA MUSÍ BÝT ZPOPLATNĚNA NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO ŠKOLNÉHO … částka činí 1 000 Kč za zadání projektu, stejně jako za  jeho přijetí.

Přijetí projektu neznamená automatické právo na získání DIPLOMU.

Pokud by se stalo, že účastník studia závěrečný projekt nezpracoval dle přiměřených standardů profesionální práce v oblasti interiérového designu,  existuje možnost projekt zpracovat za naší asistence a dohledu  … tato činnost je zpoplatněna částkou 400 Kč / hod (60 minut).

Náhradní odevzdávka závěrečného projektu bez naší asistence při jeho zpracování je zpoplatněna částkou 1 000 Kč.

Nejzazší termín odevzdání závěrečného projektu ke studiu od 21. května 2021 do 3. února 2022 je konec dubna roku 2022.