Jak reálný má být náš počítačový model?

Tento obsah je určen pro !! úrovně !! pouze členové.
Log In