KOMPLEXNÍ ON-LINE KURZ NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRŮ

Unikátní distanční kurz interiérového designu, který zahrnuje jak přehled o trendech, nabídce trhu, tak odborné zásady stylových aspektů a v neposlední řadě i technickou a konstrukční problematiku.

Kombinace webově přístupných videí, emailem zasílaných podkladů a osobní zpětné vazby. Zpětná vazba na Vaši práci je nejdůležitější komponentou studia.

Kurz obsahuje 2 průběžné projekty a 9 cvičení, jejich vypracováním sbírá student kredity. Celkově lze získat 139 kreditů. Zisk 85 kreditů je předpokladem k ucházení se o náš Diplom.

Studium pak má své vyvrcholení v osobním setkáním nad Vaším závěrečným projektem, který je hlavní podmínkou pro získání našeho Diplomu.

ŽIVOT – jaké jsou ingredience šťastného života v interiéru?

Náš kurz klade velký důraz na ergonomii a dispoziční řešení příjemné pro život. Čísla vnímáme jako základ kvalitního designu. Správné výšky, správné průchody, prostor pro vytočení i natažení nohou při relaxu.

Kromě rozměrů si pak hodně „ujíždíme“ na správné volbě materiálů … aby plnily jak funkci estetickou, tak praktickou. Pokud by vše bylo například pouze z lamina, tak je to sice krásně omyvatelné a funkční, ale celek by postrádal duši.

Při sestavování barevně materiálového schématu klademe důraz na různorodost, živost, zajímavost. V neposlední řadě se i hodně věnujeme cenovým žebříčkům, neb s nekonečným rozpočtem asi pracujeme málokdo a většinou se snažíme svůj rozpočet utratit chytře … abychom z investice vyzískali co nejvíce „muziky“. Mnohdy stačí začlenit pár nečekaných kousků a celý interiér se nadechne.

TRENDY - na co mají vliv, i kdybychom se jim chtěli tisíckrát vyhnout?

Hodně lidí v dnešní době cítí, že nás trendy začínají poměrně dosti válcovat. A v interiérech snad ještě více, než v oblékání, kde se prostor pro individualitu kupodivu v posledních letech objevuje.

Interiéry se však podobají jako vejce vejci. Málokdo má odvahu jít proti proudu šedé, stěrek ala beton, černých kovových linií… U nás věříme, že úkolem interiérového designéra je trendy znát a ve svých návrzích respektovat ducha doby, ale zároveň trendy neaplikovat otrocky a u každého interiéru se snažit o individualitu dle osobnosti obyvatel či ducha značky hotelu či kavárny.

Snažíme se dodávat odvahu projevit své touhy, udělat si radost, dovolit si dát interiéru otisk své osobnosti. Další aspekt kvalitního interiéru je pak podle nás nadčasovost a v kurzu se intenzivně věnujeme přemýšlení o tom, jak jí dosáhnout.

ATMOSFÉRA – je úkolem designéra nebo o ní vůbec nejde?

No a atmosféra je pro nás prostě nejvíc. Atmosféra a pocity …. estetika i pohodlí … jakási plavná ladnost a přirozenost plynutí interiéru … to jsou pro nás hlavní cíle interiérové tvorby.

Při práci s atmosférou nedáme dopustit na koláže, které krásně vystihnout kontrasty a harmonie textur, barev, materiálů. Dnešní doba volá po hřejivosti, něžnosti, uvolnění mysli … a interiéry dokáží tento úkol naplňovat … náš domov je útočiště, místo pro radostné uvolnění, vřelost. I veřejné prostory se polidšťují a předhání v lákavosti … proto je dnes práce interiérového designéra ještě žádanější, než v minulosti.

Povedené interiéry zkvalitňují soukromý život, život na pracovišti i pobyt třeba na nádraží či v kadeřnictví. Zajímavé a pohodlné interiéry jsou dnes často klíčem k úspěchu v mnoha oborech, kavárnami počínaje a koncertními síněmi konče.

Účastnický poplatek za celý kurz činí

Když kliknete na zelený blok s daty, otevře se Vám popis programu v daném období.

7. - 20. srpna 2023

Kurz o podnikání v interiérovém designu nemůžeme začít jinak, než ujasněním si, co je to vlastně za „produkt“ / „službu“, kterou chceme prodávat a poskytovat. V definici naší nabídky totiž spo7. – 20. srpna 2023ívá jádro celé podnikatelské strategie.

Video-lekce pro toto období:
– Různé stupně specifikace výsledného řešení interiéru
– Co dělá interiérový designér v rámci realizační fáze
– Je to hlavně Vaše estetické oko, co prodáváte?
– Různé typy „obrázků“ pro různé typy pojetí profese designéra interiérů

Cvičení pro toto období:
– Zadefinujete si, kde cítíte své nejsilnější stránky a jakou formou je plánujete aplikovat ve svém podnikání. K tomu obdržíte seznam „talentových“ položek a příklady aktivit, které lze v rámci průběhu projektu vykonávat, Vy si vyberete ty, které ladí s Vaším nastavením a vyspecifikujete si, jaké pojetí prezentace Vaší nabídky Vám bude vyhovovat .. k tomu obdržíte sadu inspiračních příkladů.

21. srpna – 3. září 2023

Návrhy interiérů a řízení jejich realizace jsou stále oblastí, která nemá pevně zaužívané cenovky a obyvatelé České republiky mají často pocit, že se jedná o časově nenáročnou a vysoce příjemnou činnost, za kterou by se ani platit nemělo, neb možnost ji vykonávat je samo odměnou.

Video-lekce pro toto období:
– Kolik projekt vlastně času interiérový design zabere?
– Cenové srovnání vybraných profesí v ČR
– Jak nahlížet na hodinové sazby různých typů aktivit

Cvičení pro toto období:
– Průzkum cenových úrovní v oblasti interiérového designu a sepsání eseje na téma: „Kolik stojí návrh interiérového designéra od zkušené a slavné značky a od stydlivého začátečníka, který pracuje z domova“. Podklad, jaké otázky v eseji řešit a kde provádět svůj průzkum, obdržíte.

4. – 18. září 2023

V tomto studijním bloku se budeme věnovat otázce, zda-li je hlavním výstupem interiérového designéra fotorealistická vizualizace a za tu se platí hlavně

Video-lekce pro toto období:
– Typy zobrazení návrhů interiérů, potřebné vybavení a časová dotace pro jejich tvorbu
– Co vše je třeba specifikovat, aby se návrh interiéru zhmotnil
– Pokud nejsme kvalifikovaný stavař s praxí … můžeme a máme kreslit stavařské plánky?

Cvičení pro toto období:
– Předložíme Vám různé typy dokumentace návrhu interiéru a Vy v nich budete hledat chybějící informace tím, že se s jejich pomocí bude snažit odpovědět na zadané otázky. takto si společně „osaháme“, co vše musí dokumentace obsahovat.

19. září – 1. října 2023

Nastává čas pro úvahy o průběhu zakázky, fakturačních momentech, způsobu provedení iniciační schůzky s klientem

Video-lekce pro toto období:
– První kontakt, dohoda o podmínkách spolupráce
– Různé možnosti průběhu zakázky podle jejího typu
– Jak strukturovat nabídku

Cvičení pro toto období:
– Sestavíte si vlastní plán pro průběh zakázky, podklady obdržíte … budete volit z nabízených alternativ

2. – 15. října 2023

Teď, když máte dobře promyšleno, jakou službu a jak chceme poskytovat, můžeme se společně zamyslet nad cenovkou projektu

Video-lekce pro toto období:
– Kde v naší profesi vzniká zisk a jaké jsou všechny zdroje příjmů
– Zamyšlení se nad příjmem designéra v různých scénářích vedení své praxe
– Jak strukturovat svůj interní ceník

Cvičení pro toto období:
– Sestavení názoru na 3 různé úrovně nacenění projektů …. 1) šikovný greenhorn bez investičního kapitálu / 2) „tuctový“ zkušený designér / 3) „šmrncovní“ značka designového studia. Podklady a osnovu opět obdržíte.

16. – 30. října 2023

Kvalitní marketingová strategie si žádá mít vyspecifikovánu svou cílovou klientelu a její potřeby a touhy

Video-lekce pro toto období:
– Kde v naší profesi vzniká zisk a jaké jsou všechny zdroje příjmů
– Zamyšlení se nad příjmem designéra v různých scénářích vedení své praxe
– Jak strukturovat svůj interní ceník

Cvičení pro toto období:
– Rozsáhlý kvíz, jehož pomocí si ujasníte svou strategii a pohled na věc .. na základě Vašich odpovědí, Vám zašleme náš názor na to, jak svou praxi uchopit

31. října – 15. listopadu 2023

Poslední studijní blok se zabývá otázkou, jak o sobě dát vědět, kde získávat potenciální klienty

Video-lekce pro toto období:
– Známí známých, nároční příbuzní, SEO, Google reklama a emaily
– Potřebujeme oslnivý web a nebo stačí Instagramový profil?
– Klíčová role obrázků a jak na ně

Cvičení pro toto období:
– Sestavení vlastního marketingového plánu a rozpočtu. Podklady a osnovu opět obdržíte.

Pravidla pro úspěšné absolutorium kurzu

Za zpracování průběžných cvičení kurzu je možné získat maximálně 67 kreditů:

cvičení č. 1 … 10 kreditů
cvičení č. 2 …   6 kreditů
cvičení č. 3 … 14 kreditů
cvičení č. 4 …   7 kreditů
cvičení č. 5 …   6 kreditů
cvičení č. 6 …   6 kreditů
cvičení č. 7 …   8 kreditů
cvičení č. 8 …   5 kreditů
cvičení č. 9 …   5 kreditů

 

Kromě cvičení se v rámci kurzu zpracovávají dva průběžné projekty a za ty je možné získat maximálně 72 kreditů:

první průběžný projekt … 32 kreditů
druhý průběžný projekt … 40 kreditů 

Celkový počet kreditů, který je tedy možné získat, je 139. Minimální počet kreditů potřebných pro úspěšné absolvování kurzu (kromě odevzdání závěrečného projektu) je 85 (přibližně 60% plného počtu). To znamená, že například zpracování obou průběžných projektů, dvojice cvičení 6 a 7 a vyhotovení závěrečného projektu k absolutoriu postačuje. Kredity nepřidělujeme částečně … tedy, že bychom například u cvičení č. 1 udělili pouze 8 kreditů z deseti. Při kvalitním zpracování cvičení obdrží student vždy plný počet kreditů k danému cvičení. Kvalitní zpracování není nutně „bezchybné“ či „zcela vyčerpávající“ zpracování … za kvalitní práci považujeme zodpovědné a rozumné zpracování. I kdybychom  ve zpracování cvičení zaznamenali chyby,  tak pokud bude cvičení zpracováno s rozumným úsilím a nasazením, tak odpovídající kredity přidělíme. Cvičení neslouží ke známkování, ale jsou nástrojem k protrénování / osvojení naučené látky, tzn. získané kredity jsou výrazem našeho uznání času stráveného věnování se danému tématu.

Kvalitní zpracování závěrečného projektu je pak nutnou podmínkou získání Diplomu. V případě zájmu, je možné poslat průběžné výstupy projektové práce k debatě, aby se student ujistil, že postupuje správným směrem a že tedy projekt s jistotou úspěšně obhájí. Máme zkušenost, že závěrečný projekt dokáže v dostatečné kvalitě zpracovat každý, kdo se projektu věnuje zodpovědně a se zájmem. Počet osob, které závěrečný projekt v dostatečné kvalitě v našich kurzech nedokázaly odevzdat, je přibližně 8% ze všech našich účastníků kurzů a jsou to zejména studenti, kteří v průběhu studia ztratili o problematiku interiérového designu zájem.