PONDĚLÍ

27. září 2021

ÚTERÝ

28. září 2021

STŘEDA

29. září 2021

PÁTEK

29. října 2021

SOBOTA

30. října 2021

NEDĚLE

31. října 2021

PÁTEK

26. listopadu 2021

SOBOTA

27.  listopadu 2021

PÁTEK

14. ledna 2022

SOBOTA

15. ledna 2022

PÁTEK

11. února 2022

SOBOTA

12. února 2022

PÁTEK

11. března 2022

SOBOTA

12. března 2022

PÁTEK

8. dubna 2022

SOBOTA

9. dubna 2022

PONDĚLÍ

26. dubna 2022

ÚTERÝ

27. dubna 2022

úterý

10. května 2022

STŘEDA

11. května 2022

ČTVRTEK

12. května 2022

PONDĚLÍ

23. května 2022

úterý

24. května 2022

STŘEDA

25. května 2022

ČTVRTEK

26. května 2022

úterý

20. září 2022

STŘEDA

21. září 2022

ČTVRTEK

22. září 2022

27. – 30. 9. 2021 ... 4 dny

První soustředění má za cíl zprostředkovat Vám zážitek, jaké všechny aktivity a úvahy patří do práce interiérového designéra na startu projektu.

Budeme trénovat interview s klientem … zjišťování jeho funkčních a stylových požadavků. Též provedeme analýzu osobního stylu každého z Vás.

Zaměříme se i na ergonomii a modelaci prostoru. K tréninku nám bude sloužit rodinný dům, který jsme navrhli, aby ilustroval základní principy návazností prostor v rodinném domě a umožnil dostatečně velký rozmach pro Vaši tvorbu. Dům má dispozici 5 + kk  a hlavní obytná místnost má téměř 58 m2. Pro Vaše první dispoziční návrhy jsme připravili šablonky v měřítku 1:50, abychom Vám seznamování s rozměry usnadnili.

Na soustředění budete mít k dispozici mnoho vzorků materiálů a z nich si vyskládáte vzorkovnici pro stylovou koncepci celého domu.  Tu i zpracujete i pomocí výtvarné koláže. Koláž Vás naučíme tvořit jak fyzicky, tak elektronicky.

Na konci soustředění budete mít zpracované 2D výstupy pro řešení hlavní obytné místnosti a hotové barevně materiálové schéma celého domu.

Samostudium pro mezidobí

Ve čtyřech týdnech od 1. do 28. října jsou na programu dvě sady videí na témata „Vztah s klientem“ a „Práce s dispozicí“.

Videa budou mít celkové trvání 5 hodin.

V tématu „Vztah s klientem“ probereme tyto okruhy:

 • Definice zadání a charakteru zakázky
 • Průběh zakázky a tomu odpovídající typy výstupů
 • Konzultativní přístup vs. autorská tvorba
 • Důležitost pochopení žádoucí cenové úrovně zakázky

V tématu „Práce s dispozicí“ probereme tyto okruhy:

 • Ergonomické zásady profesionálního designéra interiérů
 • Komunikační trasy a zónování
 • Typologie nábytku
 • Komunikace rozměrů ve výstupech designéra
29. – 31. 10. 2021 ... 3 dny

Druhé soustředění je zaměřeno na výuku práce s počítačem.

V naší škole používáme pro modelování interiérů program Sketch Up (dále zkratka SU). Pro vizualizace, které pracují se světlem a stínem a realisticky zobrazují textury doporučujeme plug-in Podium.

Za tyto tři dny Vás seznámíme se základními pracovními postupy – např.:

 • jak vypadá SU, když se otevře … že jsou tam osy … že je tam okénko na vepisování rozměrů … že si musíme nastavit jednotku (inch či mm)
 • jak se pohybovat po modelu … které všechny hmaty máme … a jak je děláme … posun a otáčení … přibližování / oddalování
 • že existuje něco jako horizont a že na začátku raději pracujme s šedým … a že časem si dáme za okna přírodu
 • že je třeba si nastavit Panel nástrojů a uspořádat si ho
 • že pracovat je dobré v základním stylu, aby se model dobře hýbal a počítač neztrácel čas počítáním

Dále budeme trénovat:

 • Jdu si pro ikonu – kliknu, začínám ikonu používat – kliknu
 • Tužka – po zelené čáře (náhodný rozměr), kolmice po červené – vysvětlit perspektivu; spojení do tvaru
 • Tah/tlak – 3D vytažení
 • Dělení ploch – pomocí tužky
 • Jednotlivé pohledy / domečky si vyzkoušet
 • Ten samý postup výroby objektu si vyzkoušet pomocí klávesových zkratek
 • Rozměry a pomocné čáry – čáry/jednoduchý tvar  v rozměru a použití pomocných konstrukčních čar
 • Vytvořený objekt uzavřít do skupiny a vyzkoušet si na něm
  • Posun/Přestěhování na vytvořenou plochu
  • Otáčení
  • Zmenšování / zvětšování
 • Rozdíl mezi komponentou a skupinou, výroba vlastní komponenty
 • Postup „konstrukce nábytku na míru“
 • Stahování objektů z knihovny

Tyto tři dny budou velice náročné, přeci jen je to velké penzum nových informací, které bude třeba vstřebat. Tak si nedomlouvejte žádné párty po večerech, ať jste dobře vyspaní a Váš mozek vnímá.

Samostudium pro mezidobí

Ve čtyřech týdnech od 1. do 25. listopadu  jsou na programu videa k práci s programem Sketch Up a též, jak jej používat pro komunikaci s klienty … v presentacích a podkladech / výstupech.

 Videa budou mít celkové trvání 3 hodiny.

 Kromě sledování videí si moc přejeme, abyste co nejvíce trénovali … zatím si stáhněte DEMO verzi zdarma na 30 dnů. To Vám na období od 1. do 25. listopadu krásně vychází.  Následně si můžete zakoupit studentskou licenci za 1 600 Kč na kalendářní rok.

 Pokud Vás SU nechytne za srdce (a to se může stát, přeci jen je to poměrně složitý program vyžadující velký zápal a energii), nic se neděje … všechny výstupy zvládneme společně zpracovat i ručně … i 3D zobrazení.

26. – 27. 11. 2021 ... 2 dny

Třetí soustředění je opět zaměřeno na výuku práce s počítačem – zejména už modelování konkrétního prostoru.

Zopakujeme základní hmaty a společně vytvoříme ucelenou místnost, kde vše bude mít správný tvar i materiál a bude  na správné pozici.

 Závěrem setkání se seznámíme s renderovacím programem Podium.

Samostudium pro mezidobí

V sedmi týdnech od 28. listopadu 2021 do 13. ledna 2022 jsou na programu videa na téma „Modelace prostoru“. Hlavní důraz bude kladem na kompozici, ale budeme se zabývat i psychologií prostoru, vlivem rozměrů na psychickou pohodu …

Videa budou mít celkové trvání 5 hodin – je to sice 7 týdnů, ale je vánoční čas.

14. – 15. 1. 2022 ... 2 dny

V průběhu čtvrtého soustředění budeme společně navrhovat dispozice. Své návrhy budeme zakreslovat v měřítku ve 2D a budeme k nim i črtat 3D skici. Naučíme se používat skvělou fixu Copic, která pozvedne výtvarnou tvorbu začátečníka na úroveň, která Vás nadchne.

Nečekejte žádné přednášky. Budeme jen a jen pracovat.

Samostudium pro mezidobí

Ve čtyřech týdnech od 16. ledna do 10. února se budeme věnovat technickým otázkám. Začneme materiálem pro výrobu nábytku, kam zahrneme i materiály pro pracovní desky v kuchyni. Dále si projdeme nejtypičtější materiály na stěnu za pracovní deskou a trendy v keramických obkladech stěn. Samostudium zakončíme problematikou tapet.

Videa budou mít celkové trvání 5 hodin.

11. – 12. 2. 2022 ... 2 dny

V průběhu pátého soustředění se ponoříme do světa barev a vzorů. Podíváme na účinky barev na psychiku člověka. Seznámíme se s fungováním barevných kombinací. Po tomto dvoudni se z Vás stane expert na chování barev a již Vám nebude stačit výrazivo dle odstínů (modrá, červená, …) budete řešit, jak sytá ta barva je, ze kterého odstínu pochází, jaké má LRV. A to není všechno … pochopíte vliv sousedství barev na jejich vyznění a též i proč nevybírat barvu na stěnu z malého vzorečku. V neposlední řadě se budeme věnovat kombinaci dřevin a vzorů.

 Celé soustředění je akční, ale pár přednášek v něm bude.

Samostudium pro mezidobí

Ve čtyřech týdnech od 13. února do 10. března budeme pokračovat ve zdolávání technických otázek. Probereme možnosti řešení podlah a stěn (tapety už budeme znát, ale „stěnových řešení“ je mnohem více), osvětlení a stínění oken.

 Videa budou mít celkové trvání 5 hodin.

11. – 12. 3. 2022 ... 2 dny

V průběhu šestého soustředění se zaměříme na tvorbu stylu. Probereme znaky klasiky a naopak „hypermodernosti“, zmíníme se o hlavních trendech, ukážeme si odkazy současnosti na historii. Budeme kombinovat materiály i tvary. Hledat harmonii i kontrast.

 Celé soustředění je akční, ale pár přednášek v něm bude.

Samostudium pro mezidobí

Ve čtyřech týdnech od 13. března do 7. dubna budeme stále pokračovat ve studiu technických otázek. Probereme spotřebiče v kuchyni, sanitu v koupelnách a dotkneme se i lehce stavebních témat, jako je voda v domě, topení. Stručně probereme i témata jako jsou okna a dveře, sádrokarton, schodiště.

Videa budou mít celkové trvání 5 hodin.

8. – 10. 4. 2022 ... 3 dny

V průběhu sedmého soustředění budeme zpracovávat různorodá drobná cvičení zaměřená na technická témata nastudovaná ve videích samostudia.

26. – 27. 4. 2022 ... 2 dny

V tyto dva dny proběhnou exkurze v terénu. Den začne v 10 hodin a skončí v 18 hodin.

10. – 11. 5. 2022 ... 2 dny

V tyto dva dny proběhnou exkurze v terénu. Den začne v 10 hodin a skončí v 18 hodin.

23. – 26. 5. 2022 ... 4 dny

Čtyři dny v květnu  budeme společně pracovat na projektu. Tentokrát se zaměříme na technické a konstrukční myšlení a na vizualizace. Naším cílem je, abyste na konci soustředění měli hotový model v SU a z něj „vytažené“ oslnivé vizualizace, doplněné technickými výkresy.

20. – 22. 9. 2022 ... 3 dny

Tyto tři dny strávíme společně v Hojšíně … na krásné samotě na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje. Naším tématem bude podnikání ve světě interiérového designu. Budeme řešit ceny, procesy, dohody, vztahy, spolupráci s dodavateli i marketing. Krásné prostředí v přírodě nám pomůže čas společně strávený maximálně využít … chvíli budeme společně diskutovat, chvíli budete samostatně pracovat na terase, v posteli, na louce či na pohovce. Výsledkem pobytu bude Váš rozmyšlený business plán a marketingová strategie.

Cena tohoto kurzu činí 54 000 Kč. Abychom se dostali k celkovým nákladům na studium, je třeba k této částce přičíst následující položky:

 

  • ubytování na Samotě Hojšín (v menu přihlášky si zvolíte úroveň komfortu a tomu odpovídající cenu)
  • studentskou licenci pro program Sketch Up (tato platba je zcela dobrovolná, k úspěšnému absolutoriu studia není třeba licenci pořizovat)
  • dopravu do Prahy a na Samotu Hojšín
  • obědy ve dny studia v Praze a stravu na Samotě Hojšín (každý si vaří sám ze svých surovin)
  • pomůcky … poměrové pravítko, fixy, tužky, papíry … investice 500 Kč stačí
  • knihy … velice neuchopitelná položka neb skvělých knih o interiérech je na trhu nepřeberné množství, pro studium samotné nicméně není třeba kupovat žádnou knihu, veškeré potřebné informace obdržíte od nás v rámci kurzu
  • časopisy … též velice neuchopitelná položka neb skvělých časopisů o interiérech je na trhu nepřeberné množství a opět platí, že samotné studium žádný nákup časopisů nevyžaduje