KOMPLEXNÍ ON-LINE KURZ NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRŮ

 

  PROKLIK NA 

VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ

 NÁHLED NA 

 UKÁZKOVÉ 

 VIDEOLEKCE 

 

Unikátní distanční kurz interiérového designu, který zahrnuje jak přehled o trendech, nabídce trhu, tak odborné zásady stylových aspektů a v neposlední řadě i technickou a konstrukční problematiku.

Kombinace webově přístupných videí, emailem zasílaných podkladů a osobní zpětné vazby. Zpětná vazba na Vaši práci je nejdůležitější komponentou studia.

Kurz obsahuje 2 průběžné projekty a 11 cvičení, jejich vypracováním sbírá student kredity. Celkově lze získat 152 kreditů. Zisk 91 kreditů je předpokladem k ucházení se o náš Diplom.

Studium je zakončeno závěrečným projektem, který se zasílá elektronicky a zpětná vazba k němu též probíhá elektronicky. Diplom, potvrzující absolvované studium Vám pak zašleme doporučenou poštou a sms Vás upozorníme, že byl odeslán, abyste jej mohl/a čekat ve schránce či na poště.

ŽIVOT – jaké jsou ingredience šťastného života v interiéru?

Náš kurz klade velký důraz na ergonomii a dispoziční řešení příjemné pro život. Čísla vnímáme jako základ kvalitního designu. Správné výšky, správné průchody, prostor pro vytočení i natažení nohou při relaxu.

Kromě rozměrů si pak hodně „ujíždíme“ na správné volbě materiálů … aby plnily jak funkci estetickou, tak praktickou. Pokud by vše bylo například pouze z lamina, tak je to sice krásně omyvatelné a funkční, ale celek by postrádal duši.

Při sestavování barevně materiálového schématu klademe důraz na různorodost, živost, zajímavost. V neposlední řadě se i hodně věnujeme cenovým žebříčkům, neb s nekonečným rozpočtem asi pracujeme málokdo a většinou se snažíme svůj rozpočet utratit chytře … abychom z investice vyzískali co nejvíce „muziky“. Mnohdy stačí začlenit pár nečekaných kousků a celý interiér se nadechne.

TRENDY - na co mají vliv, i kdybychom se jim chtěli tisíckrát vyhnout?

Hodně lidí v dnešní době cítí, že nás trendy začínají poměrně dosti válcovat. A v interiérech snad ještě více, než v oblékání, kde se prostor pro individualitu kupodivu v posledních letech objevuje.

Interiéry se však podobají jako vejce vejci. Málokdo má odvahu jít proti proudu šedé, stěrek ala beton, černých kovových linií… U nás věříme, že úkolem interiérového designéra je trendy znát a ve svých návrzích respektovat ducha doby, ale zároveň trendy neaplikovat otrocky a u každého interiéru se snažit o individualitu dle osobnosti obyvatel či ducha značky hotelu či kavárny.

Snažíme se dodávat odvahu projevit své touhy, udělat si radost, dovolit si dát interiéru otisk své osobnosti. Další aspekt kvalitního interiéru je pak podle nás nadčasovost a v kurzu se intenzivně věnujeme přemýšlení o tom, jak jí dosáhnout.

ATMOSFÉRA – je úkolem designéra nebo o ní vůbec nejde?

No a atmosféra je pro nás prostě nejvíc. Atmosféra a pocity …. estetika i pohodlí … jakási plavná ladnost a přirozenost plynutí interiéru … to jsou pro nás hlavní cíle interiérové tvorby.

Při práci s atmosférou nedáme dopustit na koláže, které krásně vystihnout kontrasty a harmonie textur, barev, materiálů. Dnešní doba volá po hřejivosti, něžnosti, uvolnění mysli … a interiéry dokáží tento úkol naplňovat … náš domov je útočiště, místo pro radostné uvolnění, vřelost. I veřejné prostory se polidšťují a předhání v lákavosti … proto je dnes práce interiérového designéra ještě žádanější, než v minulosti.

Povedené interiéry zkvalitňují soukromý život, život na pracovišti i pobyt třeba na nádraží či v kadeřnictví. Zajímavé a pohodlné interiéry jsou dnes často klíčem k úspěchu v mnoha oborech, kavárnami počínaje a koncertními síněmi konče.

Účastnický poplatek za celý kurz činí

14 000 Kč

Když kliknete na zelený blok s daty, otevře se Vám popis programu v daném období.

26. února – 11. března 2024

První blok studia je věnován současným trendům a stylům interiérů. Všichni známe pojmy jako je „industriální styl“, „provence styl“, „minimalismus“. Jenže, jak jde doba kupředu ,tak se stylové tendence vyvíjejí a mísí a je dobré si v tom udělat trochu pořádek. Zaměříme se tedy na definice slov jako je klasika, ležérno, formálno … a jak se jejich vyznění projevuje v interiérech. Barvy, tvary a materiály v sobě nesou určité stylové předurčenosti – mají v sobě určitou náladu a s tou jako profesionálové v interiérovém designu pracujeme.

Pro toto období je na programu 6 videí, v celkovém časovém rozsahu 3 hodiny:

 • Hojně rozšířené módní prvky v dnešních interiérech … 48 minut
 • Trendy – více čerstvé novinky … 29 minut
 • Modernost vs. klasika … 32 minut
 • Elegance vs. ležérnost … 16 minut
 • Přírodní vs. venkovský … 28 minut
 • Slova používaná k podchycení stylu … 29 minut

Cvičení pro toto období má číslo 1 a spočívá ve vyjádření Vašeho pohledu na definici těchto tří stylů:
a) SKANDINÁVSKÝ STYL
b) STYL JAPANDI
c) STYL ATHÉNY CALDERONE

Každý z těchto stylů Vás požádáme popsat formou elektronické koláže s popisky barev, tvarů a materiálů. Neexistuje žádná 100% správná definice, půjde o Váš úhel pohledu a cílem není zjišťovat, zda-li styl vnímáte „předpisově“, ale spíš potrénovat používání slov, která styly charakterizují a touto hravou formou rekapitulovat stylové znaky dneška.

12. – 25. března 2024

Druhý blok studia pokračuje v přemýšlení o stylech interiérů. K tomuto tématu není na programu žádná video-lekce. Doplňkovým tématem období je pak téma podnikání a k němu Vám předložíme 3 video-lekce v rozsahu přibližně 2,5 hodiny:

 • Co vše je třeba specifikovat, aby se návrh zhmotnil … 50 minut
 • Sebedefinice – kdo je můj zákazník a jak se propagovat … 49 minut
 • Zdroje příjmu a tvorba zisku … 50 minut

Pro téma „Interiérové styly“ obdržíte sadu dokumentů ve formátu pdf, které Vás nasměrují na to, jak přemýšlet o kombinaci interiérových prvků a též Vás i zorientují v tvarosloví designu 20. století.

Hlavní zaměření tohoto období je na dvě cvičení:

 • První cvičení tohoto období (v rámci kurzu celkově druhé) se zaměřuje na vhodnost kombinování nábytku, svítidel a dekorací … formou kvízu.
 • Druhé cvičení tohoto období (v rámci kurzu celkově třetí) se věnuje formulaci Vašeho vkusu … formou definice stylu, který je pro Vás aktuálně nejpřitažlivější. Hodně studentů má v oblibě třeba styl McGee nebo kombinaci glamouru s jemným industriálem, hodně letí barevný samet s mosazí a mramorem … je to zcela na Vás, jaké máte stylové preference. Definici stylu budeme opět provádět formou obrazové koláže s popisky.
26. března – 11. dubna 202

Třetí blok studia je zaměřen na ergonomii interiéru z hlediska rozměrů (průchodů, dosahů a zařizovacích předmětů) a též na principy modelace prostoru. Vedle těchto témat budeme pokračovat i v přemýšlení o podnikatelských otázkách.

Pro toto časové období jsou na programu 5 video-lekcí, v celkovém časovém rozsahu přibližně 3,5 hodiny:

 • Ergonomie v číslech (výšky, šířky, hloubky) … 50 minut
 • Způsoby zobrazení interiérů a práce s měřítkem … 36 minut
 • Modelování prostoru … 34 minut
 • Různé typy obrázků pro různé typy pojetí práce designéra … 28 minut
 • Kolik času zabere vytvořit slušný návrh interiéru … 54 minut

Cvičení pro toto období má číslo 4 a spočívá ve výběru osmi fotografií zajímavého prostorového řešení dle zadání situací: např. situace č. 1 – „efektivní tvar a pozice jídelního stolu v malé místnosti“

12. – 21. dubna 2024

Čtvrtý blok studia se věnuje přípravě na Váš první projekt. Hlavní zaměření tohoto období je na cvičení (v rámci kurzu celkově páté), které má podobu kvízu. Kvíz Vám představí různá prostorová řešení jednoho interiéru a Vaším úkolem bude vyjádřit svůj názor na jejich plusy a mínusy, případně identifikovat ergonomické chyby daného řešení.

Vedle této práce se pak můžete věnovat shlédnutí tří video-lekcí o podnikatelských otázkách v celkovém časovém rozsahu 1,5 hodiny:

 • Jak na obrázky … 20 minut
 • Různé typy zakázek mají různý průběh … 40 minut
 • Propagace interiérového designéra na webu a Instagramu … 28 minut
22. dubna – 11. května 2024

Tento blok studia se věnuje estetickým principům interiérového designu a též Vašemu projektu č. 1.

Ve video-lekcích se zaměříme se na práci s barvou a kompozicí. Na programu jsou 4 video-lekce, v celkovém časovém rozsahu přibližně 2 hodiny:

 • Úvod do barevné nauky … 32 minut
 • NCS systém … 23 minut
 • Úvod do kompozice … 29 minut
 • Kombinování vzorů včetně dřevodekorů … 42 minut

Váš projekt č. 1 spočívá ve vyřešení dispozice pro zadaný prostor … kuchyně, jídelna, obývací pokoj. A též i ve výběru hlavních materiálů a zařizovacích prvků tak, aby bylo možné styl interiéru považovat za uvolněnou, moderní, venkovskou klasiku. Podklady od nás obdržíte, půdorys v měřítku, stěny v měřítku, seznámení s charakterem stavby.

12. – 25. května 2024

V tomto studijním období zahájíme „osedlávání“ programu Sketch Up. Seznámíme se s prostředím, ve kterém se pracuje … zejména s fungováním os, linií a ploch / rovin. Seznámíme se s prvními ikonami, které jsou vyjmenovány na obrázku níže.

Na konci období budeme umět  pracovat v přesných rozměrech a pozicích, vynést 2D tvar do 3D hmoty, vytvořit skupinu a v neposlední řadě pohybovat s objekty.  Své znalosti pak aplikujeme na vytvoření místnosti se stavebními otvory v přesných rozměrech.

 • TVORBA MÍSTNOSTI VE 3D A SE STAVEBNÍMI OTVORY
 • OSY, ZÁKLADNÍ POHYBY MYŠÍ A KLIKACÍ HMATY
 • NASTAVENÍ ŠABLONY
 • ČÁRY V RANDOM DÉLKÁCH, HLÍDÁNÍ SI OS A PRAVOÚHLOSTI
 • UZAVŘENÍ PLOCHY
 • VYNESENÍ DO 3D
 • PRÁCE S ČÁROU JAKO „ŘEZNOU LINIÍ“
 • PRÁCE S KRUHEM A JEHO SEGMENTY, TVORBA ZAOBLENÉHO ROHU
 • MAZÁNÍ ČAR, PLOCH I OBJEKTŮ
 • ZADÁNÍ PŘESNÉ DÉLKY HRANY
 • CO JE TO SKUPINA A CO UMÍ
 • POSUN, PŘESUN OBJEKTŮ
 • TVORBA MÍSTNOSTI VE 3D A SE STAVEBNÍMI OTVORY

26. května - 8. června 2024

V tomto studijním období se budeme věnovat modelaci jednoduchého stolu a naučíme se používat ikonu „tažení profilu po dráze“ (frézovaná hrana pracovní desky a knopka).

Stáhneme si komponentu (nejprve židli, následně další objekty). Židli budeme kopírovat.

Do místnosti vložíme i další objekty, které obdržíte v rámci podkladů k tomuto bloku kurzu (pohovka, svítidla, rostlina, televize, okna, dveře …).

Objekty se naučíme otočit a umístit na přesnou pozici. K umisťování na přesnou pozici nám pomůže 2D zobrazení.

Naučíme se též měnit velikost objektů, a i je zrcadlově překlápět.

Ukážeme si rozdíl chování skupiny a komponenty, naučíme se uložit objekt jako skupinu i komponentu, naučíme se uložit si komponentu do vlastní knihovny.

 

 • MODELACE JEDNODUCHÉHO PRAVOÚHLÉHO OBJEKTU
 • POUŽITÍ IKONY „TAŽENÍ PROFILU PO DRÁZE“
 • KOPÍROVÁNÍ OBJEKTU
 • OTOČENÍ JEDNOHO ČI VÍCERO OBJEKTŮ
 • UMÍSTĚNÍ OBJEKTU NA PŘESNOU POZICI
 • UZAMKNUTÍ SMĚRU POSUNU
 • ÚPRAVA ROZMĚRŮ OBJEKTU
 • ZRCADLOVÉ OTÁČENÍ OBJEKTŮ
 • ULOŽENÍ OBJEKTU, ABY SE STAL SKUPINOU
 • ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI KOMPONENTY
 • ULOŽENÍ SKUPINY, ABY SE STALA KOMPONENTOU
 • IMPORT KOMPONENTY DO MODELU
 • IMPORT KOMPONENTY DO VLASTNÍ KNIHOVNY
 • POHLED VE 2D, POHLED SHORA
 • PRVNÍ VLASTNÍ KLÁVESOVÁ ZKRATKA

 

9. – 16. června 2024

Třetí období věnované Sketch Upu má hlavní téma „Jak hledat v 3D warehousu a co tam můžeme najít“. Co budeme dělat:

 • PROHLÉDNEME SI NABÍDKU KNIHOVNY … VZHLEDY, BAJTY; PRODUKTY/MODELY, VYZKOUŠENÍ KLÍČOVÝCH SLOV
 • ZANALYZUJEME PÁR VYBRANÝCH KOMPONENT, KTERÉ JSOU NATAHANÉ DO MODELU… složitý pěkný či jednoduchý ošklivka / „málobajtí“ jednoduchý a přitom hezký….
 • UKÁŽEME SI, JAK OBJEKTY STAHOVAT DO SVÉHO POČÍTAČE
17. – 30. června 2024

Čtvrté období věnované Sketch Upu má hlavní téma „TEXTURY“. Naučíme se vybírat textury, volit jejich velikost, nanášet je na objekty. Též se podíváme na zprůhlednění textur, tvorbu zrcadlové textury, přípravu textur na render.

1. – 18. července 2024

Poslední (páté) období věované Sketch Upu se zaměřuje na tvorbu výstupů ze Sketch Upu …

Tvorba scén z modelu (3D pohled do místnosti)

 • Nastavení scén
 • Styly
 • Export do jpg a vložení do prezentace

Tvorba řezu (2D pohled)

 • Určení směru řezu
 • Posun na místo řezu
 • Úpravy řezu

Základní kótování

 • Velikost, vzhled (font, barva)
 • Umístění
19. – 31. července 2024

Tento blok studia je zaměřen na navrhování nábytku na míru.

Pro tyto dva týdny je na programu 5 video-lekcí, v celkovém časovém rozsahu přibližně 4 hodiny:

 • Materialita pro přemýšlení o nábytku na míru … 39 minut
 • Deskové materiály firmy Egger … necelé 2 hodiny
 • Materiály pro pracovní desky do kuchyně … 29 minut
 • Úchytky a otevírání skříněk a zásuvek … 36 minut
 • Jak kreslit vizi kuchyně pro truhláře …. 37 minut

Cvičení je pro toto období jen jedno a má formu zaškrtávacího kvízu. Otázky budou mít předpřipravené odpovědi a Vy budete pouze zaškrtávat položky, které budou podle Vás správné. Tím si nastudovanou látku usadíte a zopakujete.

1. – 15. srpna 2024

Tento blok studia je zaměřen na materiály pro podlahy a stěny.

Pro tyto dva týdny jsou na programu 4 video-leke, v celkovém časovém rozsahu necelé 2,5 hodiny:

 • Přehled hlavních typů řešení podlahy … 36 minut
 • Přehled hlavních typů řešení stěn … 44 minut
 • Dnešní móda v řešení stěn … 54 minut
 • Kladečský plán / spárořez … 12 minut

Cvičení tohoto období (v rámci kurzu celkově sedmé) se zaměřuje na návrh řešení stěn a podlah pro 6 různých situací. Úkolem bude vybrat materiály / výrobky, spočítat jejich spotřebu a nakreslit jeden spárořez a jedno 2D stěny, která bude zajímavě kompozičně řešena pomocí kombinace obkladu a tapety.

16. – 31. srpna 2024

Tento blok studia je zaměřen na návrh osvětlení interiéru.

Pro tyto dva týdny je na programu 5 video-lekcí, v celkovém časovém rozsahu 2 hodiny:

 • Orientace v nabídce svítidel na trhu z pohledu míry šarmu … 37 minut
 • Jaká svítidla se dnes nosí … 33 minut
 • Teplota chromatičnosti světla, nebo-li barva a teplota světla … 11 minut
 • Index IP … 8 minut
 • Postup při návrhu osvětlovacího schématu a jeho dokumentace … 34 minut

Toto období má 2 cvičení:

 • jedno (v rámci kurzu celkově osmé) představuje kvíz, který procvičí různá témata týkající se osvětlení.
 • druhé (v rámci kurzu celkově deváté) představuje úkol vybrat svítidla pro 3 různé situace.
1. – 16. září 2024

Tento blok studia je zaměřen na stínění oken.

Pro tyto dva týdny je na programu 5 video-lekcí, v celkovém časovém rozsahu lehce přes 2 hodiny:

 • Textil … 37 minut
 • Úvod do „oblékání“ oken … 25 minut
 • Možnosti řešení „oblékání“ oken … 17 minut
 • Jak specifikovat řešení záclon a závěsů … 37 minut
 • Cenové příklady při řešení „oblékání“ oken … 23 minut

Toto období má jedno cvičení (v rámci kurzu celkově desáté) a jeho náplní je výběr řešení okenního stínění a dekorování pro 3 různé situace, pro každou nakreslit hrubý plánek a odhadnout náklady řešení.

17. – 30. září 2024

Tento blok studia se věnuje projektu č. 2.

Projekt je zaměřen na návrh stylu pro interiér, který je definován dispozičně a má určité dané parametry. Vaším úkolem bude vybrat materiály, barvy a mobiliář tak, aby vznikl příjemný a ladný domov.

1. – 18. října 2024

Tento blok studia je zaměřen na technickou problematiku: rozvody elektřiny, přítok a odtok vody, digestoře, armatury a sanitu v koupelně.

Pro toto období je na programu celkem 5 videí, v celkovém časovém rozsahu přibližně 3 hodiny:

 • Voda v domě … 44 minut
 • Elektřina v domě … 48 minut
 • Typy vodovodních baterií … 20 minut
 • Trendy ve vybavení koupelen (umyvadla, sprchové vaničky a zástěny, vany, toalety, bidety) … 42 minut
 • Základní vlastnosti digestoří a typy výrobků na trhu … 28 minut

Cvičení je pro toto období jen jedno (v rámci kurzu celkově jedenácté) a má formu zaškrtávacího testu. Otázky budou mít předpřipravené odpovědi a Vy budete pouze zaškrtávat položky, které budou podle Vás správné. Tím si nastudovanou látku usadíte a zopakujete.

Závěrečný projekt

V případě, že splníte podmínku nasbírání minimálně 91 kreditů, můžete zpracovat závěrečný projekt a získat náš Diplom.

Závěrečný projekt představuje návrh vybraného bytu či rodinného domu, který obsahuje kuchyni, jídelnu, obývací pokoj, koupelnu, předsíň a ložnici či dětský pokoj.

Pro každý tento prostor bude třeba zpracovat půdorys v měřítku 1:50 (2D výstup) a skicu všech stěn místnosti v měřítku 1:50 (2D výstup).

Pro každý tento prostor bude třeba specifikovat náladu pomocí koláže vybraných zařizovacích předmětů (alespoň 8 klíčových kusů, kde jedním je rozhodně podlahová krytina).

Kuchyňskou linku bude třeba vyobrazit ve 2D technických pohledech i v detailním půdorysu.

19. října 2024 Vám zašleme podrobné zadání závěrečného projektu včetně soupisu naprosto minimálních požadavků pro získání Diplomu. Je na Vás, kdy budete chtít projekt odevzdat. Nejzazší termín pro odevzdání závěrečného projektu je 31. ledna 2025. Když projekt odevzdáte dříve, obdržíte Váš Diplom dříve.

Projekt se odevzdává elektronicky …. dokumenty ve formátu pdf po přihlášení (log in) nahrajete na náš web, do připravené sekce. Na Váš projekt nikdo kromě nás neuvidí.

Písemnou a ilustrovanou ucelenou zpětnou vazbu na Váš projekt pak naleznete na našem webu (opět po přihlášení se pod Vaším unikátním heslem) do 16 kalendářních dnů ode dne odevzdání projektu. Váš Diplom pak obdržíte doporučenou poštou na adresu, kterou nám udáte.

Poštovné po území ČR prostřednictvím České pošty je zahrnuto v ceně kurzu. Pokud budete chtít zaslat Váš DIPLOM do zahraničí, domluvíme se na výši doplatku podle skutečných nákladů.

Pravidla pro úspěšné absolutorium kurzu

Za zpracování průběžných cvičení kurzu je možné získat maximálně 73 kreditů:

cvičení č. 1 … 12 kreditů
cvičení č. 2 … 4 kredity
cvičení č. 3 … 8 kreditů
cvičení č. 4 … 6 kreditů
cvičení č. 5 … 8 kreditů
cvičení č. 6 … 4 kreditů
cvičení č. 7 … 9 kreditů
cvičení č. 8 … 4 kredity
cvičení č. 9 … 6 kreditů
cvičení č. 10 … 8 kreditů
cvičení č. 11 … 4 kredity

 

Kromě cvičení se v rámci kurzu zpracovávají dva průběžné projekty a za ty je možné získat maximálně 79 kreditů:

první průběžný projekt … 43 kreditů
druhý průběžný projekt … 36 kreditů

Celkový počet kreditů, který je tedy možné získat, je 152. Minimální počet kreditů potřebných pro úspěšné absolvování kurzu (kromě odevzdání závěrečného projektu) je 91 (přibližně 60% plného počtu). To znamená, že například zpracování obou průběžných projektů, dvojice cvičení 6 a 7 a vyhotovení závěrečného projektu k absolutoriu postačuje. Kredity nepřidělujeme částečně … tedy, že bychom například u cvičení č. 1 udělili pouze 8 kreditů ze dvanácti. Při kvalitním zpracování cvičení obdrží student vždy plný počet kreditů k danému cvičení. Kvalitní zpracování není nutně „bezchybné“ či „zcela vyčerpávající“ zpracování … za kvalitní práci považujeme zodpovědné a rozumné zpracování. I kdybychom  ve zpracování cvičení zaznamenali chyby,  tak pokud bude cvičení zpracováno s rozumným úsilím a nasazením, tak odpovídající kredity přidělíme. Cvičení neslouží ke známkování, ale jsou nástrojem k protrénování / osvojení naučené látky, tzn. získané kredity jsou výrazem našeho uznání času stráveného věnování se danému tématu.

Kvalitní zpracování závěrečného projektu je pak nutnou podmínkou získání Diplomu. V případě zájmu, je možné poslat průběžné výstupy projektové práce k debatě, aby se student ujistil, že postupuje správným směrem a že tedy projekt s jistotou úspěšně obhájí. Máme zkušenost, že závěrečný projekt dokáže v dostatečné kvalitě zpracovat každý, kdo se projektu věnuje zodpovědně a se zájmem. Počet osob, které závěrečný projekt v dostatečné kvalitě v našich kurzech nedokázaly odevzdat, je přibližně 8% ze všech našich účastníků kurzů a jsou to zejména studenti, kteří v průběhu studia ztratili o problematiku interiérového designu zájem.