Doba se vyvíjí, svět je stále více individualisticky laděný, čas se stále hůře plánuje, flexibilita je nutná podmínka úspěchu.

Naše škola se postupem času vyvinula v koučingové místo, kde se svým dlouhodobým studentům věnujeme individuálně.

Roční studium je  rozděleno na 3 fáze s tím, že po první i druhé fázi je možné studium opustit bez finančních dopadů.

Výuka je podpořena velkým množstvím video výukového materiálu a praktickými cvičeními, které se odevzdávají elektronicky v týdenním režimu.

Každá fáze studia zahrnuje 3 termíny v délce trvání 150 minut  (můžete si vybrat úterý, středu či čtvrtek, dopoledne či odpoledne).

Na setkání se věnujeme tréninku dovedností, společné tvorbě, konzultaci Vašich ideí a tvorby.

Setkání probíhá v našem ateliéru Na Zderaze č. 10 na Praze 2 blízko Karlova náměstí.

Mezi prvním a druhým termínem každé fáze  je odstup čtyř týdnů. Mezi druhým a třetím termínem je odstup sedmi týdnů

První fáze se věnuje dvěma tématům …. seznámení s výrobky, které tvoří interiér a též definici funkčních požadavků investora.

Do témat první fáze patří přehled o typech podlah, materiálech na stěny, osvětlení, stínění oken, materiálech pro výrobu nábytku na míru …

Budeme se bavit o cenových hladinách, o technických parametrech, o užitných vlastnostech.  Na Vás bude si následně výrobky osahat v terénu – návštěvou showroomů, které Vám doporučíme.

Druhá fáze je už o Vaší návrhářské tvorbě … jak ze stylového pohledu, tak z dispozičního. Budeme k sobě skládat materiály a barvy, budeme modelovat prostor.

Naučíme Vás práci se 2D zobrazením v měřítku. Naučíme Vás skicovat své nápady i sestavovat lákavé koláže (moodboardy).

Na konci druhé fáze budete vědět, jaká dokumentace při vzniku návrhu interiéru vzniká a jak si ji zpracovat. Budete tušit, co vše se v rámci návrhu interiéru specifikuje.

Konzultace vede ze 30% Barbara a z 70% Adéla.  Na obrázku výše jsou dámy zachyceny při ztvárňování souboje mezi televizí a výhledem na zahradu  … což je časté dilema při umisťování pohovky.

Fotografií chceme naznačit, že konzultace probíhají v neformálním, hravém duchu a převelice se při nich snažíme  předat svá nejhlubší přesvědčení o tom, co dělá život v interiéru lepším.

Program našeho koučingu je vlastně takový individuální kurz … kde přednášky probíhají formou videa, které sledujete z domova.

Emailem Vám budeme zasílat zadání praktických cvičení a Vy nám zpět své zpracování. Na každé cvičení obdržíte zpětnou vazbu.

Vaše projekty budeme probírat naživo, ale průběžně se samozřejmě můžete emailem ptát dotazy a radit se.

1. fáze začíná na začátku března (zvolíte si datum buď 1., nebo 2. či 3. března 2022).

Po 3 následující týdny pracujete na zadaném projektu a k tomu každý týden absolvujete 3 hodiny samostudia s našimi videopřednáškami a přibližně 2 hodiny věnujete drobným cvičením, která zasíláte emailem ke zpětné vazbě.

Následuje druhá konzultace … 29. či 30. či 31. března 2022. Pokud onemocníte či prostě nebudete moci přijet, tak si můžete za doplatek 1 500 Kč domluvit náhradní termín (to platí pro všechny konzultace).

Dále nás čeká 6 týdnů na druhý projekt, samostudium a cvičení.

Poslední (třetí) konzultace první fáze se koná 17. nebo 18. nebo 19. května 2022.

2. fáze začíná po čtyřech týdnech relativního oddechu – věnujeme se pouze studiu trhu … obdržíte seznam showroomů k návštěvě ve svém volném čase a čeho si kde všímat (zvolíte si datum buď 21., nebo 22. či 23. června 2022.)

Po 3 následující týdny pracujete na zadaném projektu a k tomu každý týden absolvujete 3 hodiny samostudia s našimi videopřednáškami a přibližně 2 hodiny věnujete drobným cvičením, která zasíláte emailem ke zpětné vazbě.

Následuje druhá konzultace … 19. či 20. či 21. července 2022.

Dále nás čeká 6 týdnů na čtvrtý projekt, samostudium a cvičení.

Poslední (třetí) konzultace druhé fáze se koná 6. nebo 7. nebo 8. září 2022.

3. fáze začíná po čtyřech týdnech relativního oddechu – úkol žádný zadaný není – jen se můžete přidat k třídennímu kurzu o podnikání ve dnech 20. – 22. září 2022. Termín první konzultace ve třetí fázi si můžete zvolit buď 11., nebo 12. či 13. října 2022.

Po 3 následující týdny pracujete na zadaném projektu a k tomu každý týden absolvujete 3 hodiny samostudia s našimi videopřednáškami a přibližně 2 hodiny věnujete drobným cvičením, která zasíláte emailem ke zpětné vazbě.

Následuje druhá konzultace … 8. či 9. či 10. listopadu 2022.

Dále nás čeká 6 týdnů (+ 3 týdny volna na vánoce) na čtvrtý projekt, samostudium a cvičení.

Poslední (třetí) konzultace druhé fáze se koná 17. nebo 18. nebo 19. ledna  2023.

A připravte se, že to bude intenzivní zkušenost. Pro nás je interiérový design vášeň a pro Vás bude muset být též, jinak to s námi nevydržíte.

Obrázek níže je ilustrací našeho odporu k neergonomickému uspořádání prostoru … hlídáme si, aby návrhy našich studentů nenutily obyvatele interiérů být akrobatka kombinovaná s baletkou a schopností lítat jako holubička.

A připravte se, že to bude intenzivní zkušenost. Pro nás je interiérový design vášeň a pro Vás bude muset být též, jinak to s námi nevydržíte.

Obrázek níže je ilustrací našeho odporu k neergonomickému uspořádání prostoru … hlídáme si, aby návrhy našich studentů nenutily obyvatele interiérů být akrobatka kombinovaná s baletkou a schopností lítat jako holubička.