KOMPLEXNÍ ON-LINE KURZ NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRŮ

PROKLIK NA
VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ
NÁHLED NA
UKÁZKOVÉ
VIDEOLEKCE

Unikátní distanční kurz interiérového designu, který zahrnuje jak přehled o trendech, nabídce trhu, tak odborné zásady stylových aspektů a v neposlední řadě i technickou a konstrukční problematiku.

Kombinace webově přístupných videí, emailem zasílaných podkladů a osobní zpětné vazby. Zpětná vazba na Vaši práci je nejdůležitější komponentou studia.

Kurz obsahuje 2 průběžné projekty a 12 cvičení, jejich vypracováním sbírá student kredity. Celkově lze získat 160 kreditů. Zisk 96 kreditů je předpokladem k ucházení se o náš Diplom.

Studium je zakončeno závěrečným projektem, který se zasílá elektronicky a zpětná vazba k němu též probíhá elektronicky. Diplom, potvrzující absolvované studium Vám pak zašleme doporučenou poštou a sms Vás upozorníme, že byl odeslán, abyste jej mohl/a čekat ve schránce či na poště.

ŽIVOT – jaké jsou ingredience šťastného života v interiéru?

Náš kurz klade velký důraz na ergonomii a dispoziční řešení příjemné pro život. Čísla vnímáme jako základ kvalitního designu. Správné výšky, správné průchody, prostor pro vytočení i natažení nohou při relaxu.

Kromě rozměrů si pak hodně „ujíždíme“ na správné volbě materiálů … aby plnily jak funkci estetickou, tak praktickou. Pokud by vše bylo například pouze z lamina, tak je to sice krásně omyvatelné a funkční, ale celek by postrádal duši.

Při sestavování barevně materiálového schématu klademe důraz na různorodost, živost, zajímavost. V neposlední řadě se i hodně věnujeme cenovým žebříčkům, neb s nekonečným rozpočtem asi pracujeme málokdo a většinou se snažíme svůj rozpočet utratit chytře … abychom z investice vyzískali co nejvíce „muziky“. Mnohdy stačí začlenit pár nečekaných kousků a celý interiér se nadechne.

TRENDY - na co mají vliv, i kdybychom se jim chtěli tisíckrát vyhnout?

Hodně lidí v dnešní době cítí, že nás trendy začínají poměrně dosti válcovat. A v interiérech snad ještě více, než v oblékání, kde se prostor pro individualitu kupodivu v posledních letech objevuje.

Interiéry se však podobají jako vejce vejci. Málokdo má odvahu jít proti proudu šedé, stěrek ala beton, černých kovových linií… U nás věříme, že úkolem interiérového designéra je trendy znát a ve svých návrzích respektovat ducha doby, ale zároveň trendy neaplikovat otrocky a u každého interiéru se snažit o individualitu dle osobnosti obyvatel či ducha značky hotelu či kavárny.

Snažíme se dodávat odvahu projevit své touhy, udělat si radost, dovolit si dát interiéru otisk své osobnosti. Další aspekt kvalitního interiéru je pak podle nás nadčasovost a v kurzu se intenzivně věnujeme přemýšlení o tom, jak jí dosáhnout.

ATMOSFÉRA – je úkolem designéra nebo o ní vůbec nejde?

No a atmosféra je pro nás prostě nejvíc. Atmosféra a pocity …. estetika i pohodlí … jakási plavná ladnost a přirozenost plynutí interiéru … to jsou pro nás hlavní cíle interiérové tvorby.

Při práci s atmosférou nedáme dopustit na koláže, které krásně vystihnout kontrasty a harmonie textur, barev, materiálů. Dnešní doba volá po hřejivosti, něžnosti, uvolnění mysli … a interiéry dokáží tento úkol naplňovat … náš domov je útočiště, místo pro radostné uvolnění, vřelost. I veřejné prostory se polidšťují a předhání v lákavosti … proto je dnes práce interiérového designéra ještě žádanější, než v minulosti.

Povedené interiéry zkvalitňují soukromý život, život na pracovišti i pobyt třeba na nádraží či v kadeřnictví. Zajímavé a pohodlné interiéry jsou dnes často klíčem k úspěchu v mnoha oborech, kavárnami počínaje a koncertními síněmi konče.

Účastnický poplatek za celý kurz činí

14 000 Kč

NEZÁVAZNĚ
REGISTROVAT

Když kliknete na zelený blok s daty, otevře se Vám popis programu v daném období.

15. července - 4. srpna 2024

První blok studia se věnuje zejména ergonomii interiéru z hlediska rozměrů a formám zobrazení dispozičního řešení interiéru. Doplňkem jsou pak lekce o podnikání … úvodní zamyšlení.

Pro toto časové období je na programu 6 video-lekcí, v celkovém časovém rozsahu přibližně 3 hodiny:

 • Ergonomie v číslech (výšky, šířky, hloubky) … 50 minut
 • Způsoby zobrazení interiérů a práce s měřítkem … 36 minut
 • Typy zobrazení návrhů interiérů, potřebné vybavení a časová dotace pro jejich tvorbu … 35 minut
 • Vstupní rozhovor s klientem … 26 minut
 • Benefity služby interiérového designéra … 29 minut

První blok obsahuje i první cvičení, a to spočívá ve výběru fotografií zajímavého prostorového řešení dle zadání situací: např. situace č. 1 – „Odstínění boku dvoulůžka od vstupních dveří, které jsou ne více, než 60 cm od jeho boku“

5. - 25. srpna 2024

Druhý blok studia je zaměřen na přípravu na Váš první projekt formou kvízu (cvičení č. 2). Kvíz Vám představí různé možnosti prostorového řešení jednoho interiéru a Vaším úkolem bude vyjádřit svůj názor na jejich plusy a mínusy.

Pro toto časové období nejsou na programu žádné video-lekce.

26. srpna - 15. září 2024

Třetí blok studia se věnuje Vašemu prvnímu projektu. Budeme navrhovat dvě varianty řešení jednoho prostoru. Varianty se budou lišit funkčními požadavky i požadavky na styl.

Pro toto časové období nejsou na programu žádné výukové video-lekce, pouze návodná lekce, jak tvořit koláž v programu CANVA.

16. září - 6. října 2024

Čtvrtý blok studia je zaměřen na stylovou problematiku. Doplňkem je pak jedna lekce o podnikání a jedna o trendech.

Pro toto časové období jsou na programu 5 video-lekcí, v celkovém časovém rozsahu lehce pod 2 hodiny:

 • Úvod do barevné nauky … 32 minut
 • NCS systém kodifikace barev … 23 minut
 • Úvod do kompozice … 29 minut
 • Je to hlavně Vaše estetické oko, co prodáváte? … 11 minut
 • Hojně rozšířené módní prvky v interiérech … 48 minut

Čtvrtý blok obsahuje i cvičení č. 3, a to spočívá v zodpovězení kvízu ohledně barevných nuancí, kompozičních vztahů a též módních znaků interiéru.

7. - 27. října 2024

Pátý blok studia je zaměřen otázku deskových materiálů pro výrobu nábytku na míru.

Pro toto časové období je na programu pouze jedna video-lekce, v celkovém časovém rozsahu přibližně 1,5 hodiny:

 • Lamino, laminát, kompakt … 1 hodina, 50 minut
 • Dýhovaný nábytek, masivní prvky a lakování … 25 minut
 • Vhodnost různých materiálů pro různá užití … 20 minut

  Pátý blok obsahuje i cvičení č. 4, a to spočívá ve výběru materiálů pro 5 zadaných situací.

28. října - 25. listopadu 2024

Poslední období kurzu je věnováno závěrečnému projektu, na jehož základě získáte Certifikát o absolutoriu kurzu.

Pravidla pro úspěšné absolutorium kurzu

Za zpracování průběžných cvičení kurzu je možné získat maximálně 88 kreditů:

cvičení č. 1 … 12 kreditů
cvičení č. 2 … 4 kredity
cvičení č. 3 … 6 kreditů
cvičení č. 4 … 4 kreditů
cvičení č. 5 … 8 kreditů
cvičení č. 6 … 4 kreditů
cvičení č. 7 … 12 kreditů
cvičení č. 8 … 4 kredity
cvičení č. 9 … 4 kreditů
cvičení č. 10 … 10 kreditů
cvičení č. 11 … 10 kreditů
cvičení č. 12 … 10 kreditů

Kromě cvičení se v rámci kurzu zpracovávají dva průběžné projekty a za ty je možné získat maximálně 72 kreditů:

první průběžný projekt … 30 kreditů
druhý průběžný projekt … 42 kreditů

Celkový počet kreditů, který je tedy možné získat, je 160. Minimální počet kreditů potřebných pro úspěšné absolvování kurzu (kromě odevzdání závěrečného projektu) je 96 (přibližně 60% plného počtu).

Kredity nepřidělujeme částečně … tedy, že bychom například u cvičení č. 1 udělili pouze 8 kreditů ze dvanácti. Při kvalitním zpracování cvičení obdrží student vždy plný počet kreditů k danému cvičení. Kvalitní zpracování není nutně „bezchybné“ či „zcela vyčerpávající“ zpracování … za kvalitní práci považujeme zodpovědné a rozumné zpracování. I kdybychom ve zpracování cvičení zaznamenali chyby, tak pokud bude cvičení zpracováno s rozumným úsilím a nasazením, tak odpovídající kredity přidělíme. Cvičení neslouží ke známkování, ale jsou nástrojem k protrénování / osvojení naučené látky, tzn. získané kredity jsou výrazem našeho uznání času stráveného věnování se danému tématu.

Kvalitní zpracování závěrečného projektu je pak nutnou podmínkou získání Diplomu. V případě zájmu, je možné poslat průběžné výstupy projektové práce k debatě, aby se student ujistil, že postupuje správným směrem a že tedy projekt s jistotou úspěšně obhájí. Máme zkušenost, že závěrečný projekt dokáže v dostatečné kvalitě zpracovat každý, kdo se projektu věnuje zodpovědně a se zájmem. Počet osob, které závěrečný projekt v dostatečné kvalitě v našich kurzech nedokázaly odevzdat, je přibližně 6 % ze všech našich účastníků kurzů a jsou to zejména studenti, kteří v průběhu studia ztratili o problematiku interiérového designu zájem.