HARMONOGRAM PRVNÍHO ROKU TŘÍLETÉHO PROFESIONÁLNÍHO STUDIA – ročník 2021

Podmínky získání DIPLOMU naší školy

PÁTEK

10.

září 2021

SOBOTA

11.

září 2021

NEDĚLE

12.

září 2021

Úvodní trojdenní soustředění

Cílem setkání je vpravit se do způsobů zachycení Vašich kreativních myšlenek tak, aby je bylo možné komunikovat svému okolí.

Naučíme se 2D výstupy, práci s měřítkem a se vzorky.

Osaháme kolážovou metodu zachycení atmosféry prostoru a vyzkoušíme fixu Copic.

Zobrazovací metody pro interiér

Ukážeme si různé dokumenty, které při navrhování a realizaci interiéru vznikají.

Popíšeme si, proč preferujeme program Sketch Up a proč zároveň věříme, že naučit se skicovat je pro profesi interiérového designéra klíčové.

Projdeme si značky pro 2D výkresy a metody konstrukce různých typů perspektivního zobrazení.

Barevné a materiálové schéma

Atmosféra interiéru je tvořena použitými barvami, jejich proporcemi. Materiály a tvary.

Barevné a materiálové schéma pracuje se vzorky použitého textilu, podlahovin, tapet, dřevin, kovů, skla  …

Naučíme se se vzorky pracovat a též je lákavě adjustovat pro potřeby presentace.

Požadavky na řešení interiéru

Úvodní soustředění slouží i k ujasnění si, jak pracovat se zadáním pro interiér. Na co se ptát, co zohledňovat prioritně.

Dále se velmi věnujeme kontextu stavby … vztahu rozpočtu za nemovitost s rozpočtem na interiér.

Dům, na kterém budeme pracovat, si budete moci přizpůsobit svým prioritám a estetice.

Práce s rozpočtem investora

Mnoho kurzů interiérového designu pro dospělé učí především vyrábět hezké obrázky … a z drahého zboží se vyrábějí snadno … člověk do vizualizace lupne  pohovku za 180 000 Kč, křesílko za 60 000 Kč a svítidlo za 80 000 Kč a ejhle … má hezkou „vizošku“.

My učíme navrhovat interiéry, které mají realistické rozpočty a realistickou proveditelnost.

Jak na konstrukci perspektivy?

S perspektivním zobrazením nám v dnešní době hodně pomáhá počítač. Tudíž není třeba se nad výkresy hrbit tak, jako tomu bylo před lety.

Je nicméně dobré a užitečné rozumět základům perspektivního zobrazení tak, aby bylo možné vkreslovat detaily do vytištěného podkladu z počítače a jako celek vše dávalo smysl.

Tento výukový den mají studenti v různé datumy:
25. či 30. září 2021

Tvůrčí den zaměřený na prostor

V mezidobí budete mít 10 dnů na to, se v klidu a ve správném rozpoložení zamyslet nad dispozičním řešením zadaného prostoru v rodinném domě. K přemýšlení Vám budou sloužit naše realistické šablonky v měřítku 1:50 a náš ergonomický atlas.

Na tvůrčím dnu na Vaše úvahy navážeme.

Sběr inspirativních fotografií

Budeme se učit čerpat inspiraci z reálných interiérů.  Naučíme se hledat takové inspirativní fotografie, které lze v řešeném interiéru využít.

 Budeme se bavit o tom, kde je hranice mezi „tupým kopírováním“ a kreativní prací.

Kopírování jiných autorů si dáme do souvislosti se sledováním trendů.

Lehkonohý ergonomický test

Ověříme si, zda-li se nám podařilo Vás nadchnout pro ergonomii … rozdáme si několik půdorysů s ergonomickými chybami a prodiskutujeme je.

Dále si zasoutěžíme ve znalosti základních ergonomických údajů a probereme Vaše názory na minima a optima … např. zda-li jste vyznavači stísněného vstupu do postele chodbičkou šíře 40 cm.

Profesionální popis návrhu kuchyně

Pobavíme se o tom, jak kreslit své úvahy o kuchyni tak, aby se nezapomnělo na nic podstatného.

Kuchyňské skříňky mají svou logiku, kterou je dobré nepodceňovat.

Pomocí velmi jednoduchých úzusů dokážete rychle naznačit v půdorysu, zda máte ve skříňce zásuvky či dvířka, jaký výsuv chcete použít apod.

Společně si protrénujeme jednoduchou kresbu

Velmi věříme kresbě rukou … neb tato metoda záznamu nápadů umožňuje se plně soustředit na kreativní hledání řešení.

Naučíme se „řemeslnému“ postupu osahání si interiéru … analýze prostoru … povíme si, jak se dostat do kreativního flow a v neposlední řadě probereme, jak si v praxi dávkovat časy na kreativní práci.

Naučíme se skicovat ve 3D

Mnoho lidí si myslí, že se nikdy nenaučí kreslit 3D scény z interiérů … bojí se, že na to jednoduše nemají talent „od Boha“.

Potěšíme Vás … uvidíte, že kreslit ve 3D není až tak nedostupná dovednost. A ukážeme si též, jak si „vypomoci“ Sketch Upem … jak si připravit model tak, aby měl člověk jistotu, že se i při kresbě ve 3D drží ve správných proporcích.

Tento výukový den mají studenti v různé datumy: 26. září či 16. října 2021

Přednáškový den zaměřený na prostor

V mezidobí od minulého setkání si budete pracovat na svých návrzích prostoru a vždy, když budete mít „uzrálou“ nějakou podobu, tak nám ji vyfotíte a pošlete emailem. My Vám k ní vždy napíšeme své postřehy a názory.

Nicméně tento den je na projektové práci nezávislý a věnujeme se čistě přednáškám.

Průchody

Při navrhování dispozice se začíná úvahami o zónách a komunikaci mezi nimi.

Na hlavní komunikační trase je třeba dodržovat pohodlnou šíři, méně využívané trasy mohou být užší.

Průchody se v interiérové tvorbě vyplatí nepodceňovat.

Dosahy a výšky

Lidské tělo má určité rozměry – např. délku paží. Ta určuje pohodlný dosah.

Výškové rozměry se týkají zejména šatních skříní a kuchyňských skříněk. V knihovnách nejsou až tak podstatné.

S pohodlnou dosahovou výškou chceme nakládat hospodárně … je to nejcennější prostor pro ukládání.

Výhledy

Výhledy a průhledy jsou v naší tvorbě velmi podstatné.

Často pracujeme s výškou očí … nebo s průhledem z jedné místnosti do druhé.

Výška očí je důležitá i pro umístění televizoru a obrazů na stěně.

To, co vidí oko „na jeden zásah“ je třeba kompozičně řešit pečlivěji, než dva opačné konce místnosti vůči sobě

Jídelní a psací stoly

Stoly mají své zažité rozměry a jsou jiné pro pohodlí a jiné pro „bufetový způsob“ stravování.

Psací stoly by měly umožnit i odložení předmětů.

Obecně jsou horizontální plochy v interiéru nesmírně důležité … ne vždy máme chuť ihned vše ukládat do skříněk a zásuvek. Někdy chceme mít věci na očích a někdy jsme pohodlní

Typická uspořádání

Hlavní místnosti pro bydlení se dnes řeší určitý zažitý způsobem. Ukážeme si tedy typické dispozice levných typových domků i drahých bytových projektů od developerů.

Jaké jsou ideální pozice nábytku v jednotlivých místnostech vůči sobě? … např. jídelní stůl vs. ostrůvek v kuchyni … předsíň …. dětský pokoj … ložnice s šatnou …

NEDĚLE

14.

listopadu 2021

Konzultační setkání

DÉLKA TRVÁNÍ: 150  minut

ČASOVÉ MOŽNOSTI: 10:00 – 12:30 nebo 14:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

NEDĚLE

28.

listopadu 2021

Konzultační setkání

DÉLKA TRVÁNÍ: 150  minut

ČASOVÉ MOŽNOSTI: 10:00 – 12:30 nebo 14:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

NEDĚLE

16.

ledna 2022

Konzultační setkání

DÉLKA TRVÁNÍ: 150  minut

ČASOVÉ MOŽNOSTI: 10:00 – 12:30 nebo 14:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

SOBOTA

29.

ledna 2022

NEDĚLE

30.

ledna 2022

Dvoudenní výuka programu SKETCH UP

ČASOVÝ PRŮBĚH: 10:00 – 12:30 + 13:45 – 15:00

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

NEDĚLE

6.

února 2022

Konzultační setkání

DÉLKA TRVÁNÍ: 150  minut

ČASOVÉ MOŽNOSTI: 10:00 – 12:30 nebo 14:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

NEDĚLE

27.

března 2022

Konzultační setkání

DÉLKA TRVÁNÍ: 150  minut

ČASOVÉ MOŽNOSTI: 10:00 – 12:30 nebo 14:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

NEDĚLE

24.

dubna 2022

Konzultační setkání

DÉLKA TRVÁNÍ: 150  minut

ČASOVÉ MOŽNOSTI: 10:00 – 12:30 nebo 14:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

NEDĚLE

8.

května 2022

Konzultační setkání

DÉLKA TRVÁNÍ: 150  minut

ČASOVÉ MOŽNOSTI: 10:00 – 12:30 nebo 14:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

NEDĚLE

22.

května 2021

Konzultační setkání

DÉLKA TRVÁNÍ: 150  minut

ČASOVÉ MOŽNOSTI: 10:00 – 12:30 nebo 14:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

NEDĚLE

5.

června 2022

Konzultační setkání

DÉLKA TRVÁNÍ: 150  minut

ČASOVÉ MOŽNOSTI: 10:00 – 12:30 nebo 14:00 – 16:30

MÍSTO KONÁNÍ: Na Zderaze č. 10, Praha 2

ÚTERÝ

14.

června 2022

STŘEDA

15.

června 2022

ČTVRTEK

16.

června 2022

Závěrečné setkání před létem

Hlavním cílem tohoto soustředění je se dobře připravit na zdárné zvládnutí závěrečného projektu. A též se bdueme věnovat analýze stylu, principům tvorby stylu a začátkům podnikání.

HISTORICKÝ VÝVOJ STYLU

Abychom uměli vytvářet kontrasty, které jsou tak časté v dnešních trendech, potřebujeme rozumět historickému kontextu vývoje interiérových stylů.

Připravili jsme pro vás přehledný popis typických znaků každého stylového období.

Nebudeme Vás trápit přílišnými detaily, budeme doufat, že ve Vás spíše probudíme zájem a další studium podniknete již bez nás … studiem knih a návštěvami historických míst.

INTERIÉROVÉ STYLY

Toto téma zahájíme strukturovaným společným přemýšlením o aktuálních interiérových stylech. Jaké mají znaky, odkud berou inspiraci.

 Následně probereme, jaké stylové znaky mají různé materiály, barvy a vzory.  Protrénujeme si stylovou harmonii a kontrast.

 Součástí programu bude též identifikace svého osobního stylu.

JAK ZAČÍT PODNIKAT

Na úvod si řekneme, jaké cenové a obchodní strategie používají interiéroví designéři v ČR.

Součástí presentace budou i příklady postupu práce na projektu, včetně úvodní  / seznamovací schůzky.

Situaci v ČR porovnáme se situací v zemích, kde je obor lépe etablován a odvodíme si strategicky vhodné chování do budoucna.

 Následně se zaměříme na marketing a webovou stránku.

DOKUMENTACE NÁVRHU

Nejprve  si ukážeme, jaké „papíry“ je třeba připravit pro závěrečnou presentaci své práce.

 Slovo „papíry“ neuvádíme náhodou. Ačkoliv budeme předpokládat, že své řešení zadaného interiéru budete chtít presentovat v power pointu či v jiném podobném programu, určité penzum „papírové dokumentace“ musíme vyžadovat.

 Též  si ukážeme, co pro presentaci ukázat a jak.

ZADÁNÍ PROJEKTU

Třetí den po obědě probereme zadání pro Váš závěrečný projekt.

 Cílem projektu je ukázat, že umíte ergonomii, měřítko, přemýšlet konstrukčně, znáte materiály, máte přehled o cenách na trhu.

 Stylovou otázku budeme hodnotit separátně formou OSKARŮ.

SOBOTA

17.

září 2022

Slavnostní presentace závěrečných projektů

Český Krumlov jsme vybrali proto, abychom dodali této příležitosti na atraktivitě.

Kouzelné prostředí tohoto města umožní si tuto událost uchovat vzpomínku skutečně výjimečnou.

Odevzdání projektu

Závěrečné projekty bychom si od Vás rádi převzali v době od 10 do 11 hodin.  Potřebujeme čas se na ně důkladně podívat.

Český Krumlov svými lákadly zajistí, že se nebudete po čas našeho studia Vašich výkresů nudit.

Můžete skočit na zámek, do barokního divadla, do centra Egona Schieleho, sjet si řeku , navštívit interaktivní expozici v Klášterech.

Presentace

Závěrečné projekty bychom rádi sdíleli formou presentace.

V jejím rámci nepůjdeme do všech detailů – půjde o to,  vysvětlit své myšlenkové pochody a rozhodnutí.

Projekt budete zpracovávat v rámci konkrétních zadaných parametrů a budeme chtít slyšet, jak jste se s nimi vypořádal/a.

K presentaci je vhodné využít promítání z počítače.

Harmonogram setkání

V 15 hodin bychom se rádi společně sešli a v 15:15 zahájili Vaše presentace.

Délka presentace je 10 minut.  Obsah presentace necháváme zcela na Vás – v červnu Vám ukážeme vzorovou strukturu, ale vyžadovat ji nebudeme.

Pokud bude mít Váš interiér dobře sladěný styl a bude jasné, co je v kontrastu a co v harmonii, můžete se těšit na OSCARA ZA OBZVLÁŠTĚ POVEDENÝ STYL interiéru.

Večerní párty

Na závěr slavného dne bychom si s Vámi chtěli připít na Váš budoucí úspěch.

Manželé a manželky mohou jet s Vámi a večer pohlídat ratolesti nebo najmout místní chůvu a oslavit Váš úspěch s Vámi.

Párty, stejně jako přenocování je zcela dobrovolné a bereme to tak, že někdo mít časoprostor bude a někdo ne, jak to vyjde.

Nocleh si zajišťuje každý samostatně.

Volitelný nedělní program

V neděli bychom Vám rádi nabídli možnost vyfocení  (a budeme rádi, když s celou rodinou) pro účely tvorby sítotiskového portrétu ala Marilyn Monroe od Andy Warhola.

Rodinný portrét je vděčnou dekorací domova,  ve kterém se daří  lásce a radosti. Jednou z cest je samozřejmě fotografie … třeba přenesená do rozměrů fototapety.

Alternativou je sítotisková technika, která umožní  individuální volbu barevnosti a stylu. Máte-li chuť kreativně experimentovat, budeme rádi.