KOMPLEXNÍ ON-LINE KURZ NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRŮ

Unikátní distanční kurz interiérového designu, který zahrnuje jak přehled o trendech, nabídce trhu, tak odborné zásady stylových aspektů a v neposlední řadě i technickou a konstrukční problematiku.

Kombinace webově přístupných videí, emailem zasílaných podkladů a osobní zpětné vazby. Zpětná vazba na Vaši práci je nejdůležitější komponentou studia.

Kurz obsahuje 2 průběžné projekty a 11 cvičení, jejich vypracováním sbírá student kredity. Celkově lze získat 152 kreditů. Zisk 91 kreditů je předpokladem k ucházení se o náš Diplom.

Studium je zakončeno závěrečným projektem, který se zasílá elektronicky a zpětná vazba k němu též probíhá elektronicky. Diplom, potvrzující absolvované studium Vám pak zašleme doporučenou poštou a sms Vás upozorníme, že byl odeslán, abyste jej mohl/a čekat ve schránce či na poště.

ŽIVOT – jaké jsou ingredience šťastného života v interiéru?

Náš kurz klade velký důraz na ergonomii a dispoziční řešení příjemné pro život. Čísla vnímáme jako základ kvalitního designu. Správné výšky, správné průchody, prostor pro vytočení i natažení nohou při relaxu.

Kromě rozměrů si pak hodně „ujíždíme“ na správné volbě materiálů … aby plnily jak funkci estetickou, tak praktickou. Pokud by vše bylo například pouze z lamina, tak je to sice krásně omyvatelné a funkční, ale celek by postrádal duši.

Při sestavování barevně materiálového schématu klademe důraz na různorodost, živost, zajímavost. V neposlední řadě se i hodně věnujeme cenovým žebříčkům, neb s nekonečným rozpočtem asi pracujeme málokdo a většinou se snažíme svůj rozpočet utratit chytře … abychom z investice vyzískali co nejvíce „muziky“. Mnohdy stačí začlenit pár nečekaných kousků a celý interiér se nadechne.

TRENDY - na co mají vliv, i kdybychom se jim chtěli tisíckrát vyhnout?

Hodně lidí v dnešní době cítí, že nás trendy začínají poměrně dosti válcovat. A v interiérech snad ještě více, než v oblékání, kde se prostor pro individualitu kupodivu v posledních letech objevuje.

Interiéry se však podobají jako vejce vejci. Málokdo má odvahu jít proti proudu šedé, stěrek ala beton, černých kovových linií… U nás věříme, že úkolem interiérového designéra je trendy znát a ve svých návrzích respektovat ducha doby, ale zároveň trendy neaplikovat otrocky a u každého interiéru se snažit o individualitu dle osobnosti obyvatel či ducha značky hotelu či kavárny.

Snažíme se dodávat odvahu projevit své touhy, udělat si radost, dovolit si dát interiéru otisk své osobnosti. Další aspekt kvalitního interiéru je pak podle nás nadčasovost a v kurzu se intenzivně věnujeme přemýšlení o tom, jak jí dosáhnout.

ATMOSFÉRA – je úkolem designéra nebo o ní vůbec nejde?

No a atmosféra je pro nás prostě nejvíc. Atmosféra a pocity …. estetika i pohodlí … jakási plavná ladnost a přirozenost plynutí interiéru … to jsou pro nás hlavní cíle interiérové tvorby.

Při práci s atmosférou nedáme dopustit na koláže, které krásně vystihnout kontrasty a harmonie textur, barev, materiálů. Dnešní doba volá po hřejivosti, něžnosti, uvolnění mysli … a interiéry dokáží tento úkol naplňovat … náš domov je útočiště, místo pro radostné uvolnění, vřelost. I veřejné prostory se polidšťují a předhání v lákavosti … proto je dnes práce interiérového designéra ještě žádanější, než v minulosti.

Povedené interiéry zkvalitňují soukromý život, život na pracovišti i pobyt třeba na nádraží či v kadeřnictví. Zajímavé a pohodlné interiéry jsou dnes často klíčem k úspěchu v mnoha oborech, kavárnami počínaje a koncertními síněmi konče.

Účastnický poplatek za celý kurz činí

14 000 Kč

Když kliknete na zelený blok s daty, otevře se Vám popis programu v daném období.

11. – 24. března 2024

V tomto studijním období zahájíme „osedlávání“ programu Sketch Up. Seznámíme se s prostředím, ve kterém se pracuje … zejména s fungováním os, linií a ploch / rovin. Seznámíme se s prvními ikonami, které jsou vyjmenovány na obrázku.

Na konci období budeme umět  pracovat v přesných rozměrech a pozicích, vynést 2D tvar do 3D hmoty, vytvořit skupinu, stáhnout si komponentu do vlastní knihovny a v neposlední řadě pohybovat s objekty.  Své znalosti pak aplikujeme na vytvoření místnosti se stavebními otvory v přesných rozměrech.

 

 • OSY, ZÁKLADNÍ POHYBY MYŠ
 • NASTAVENÍ ŠABLONY
 • ČÁRY V RANDOM DÉLKÁCH, HLÍDÁNÍ SI OS A PRAVOÚHLOSTI
 • UZAVŘENÍ PLOCHY
 • VYNESENÍ DO 3D
 • PRÁCE S ČÁROU JAKO „ŘEZNOU LINIÍ“
 • PRÁCE S KRUHEM A JEHO SEGMENTY
 • MAZÁNÍ ČAR, PLOCH I OBJEKTŮ
 • DÉLKA HRANY
 • SKUPINA
 • POSUN, PŘESUN OBJEKTŮ
 • TVORBA MÍSTNOSTI VE 3D

25. března – 7. dubna 2024

Pokračujeme ve výuce Sketch Upu a na programu máme 2 video-lekce

Princip vytvoření jednoduchého předmětu, práce se skupinou a komponentou,
umisťování / nastěhování nábytku na přesnou pozici, ukládání komponent

 • VYTVOŘÍME STŮL
 • ULOŽÍME JAKO SKUPINU
 • UMÍSTÍME DO MÍSTNOSTI
 • STAŽENÍ ŽIDLE + UMÍSTĚNÍ KE STOLU (KOPÍROVÁNÍ, OTÁČENÍ)
 • VYSVĚTLENÍ ROZDÍLU MEZI KOMPONENTOU A SKUPINOU
 • JAK SI ULOŽIT KOMPONENTY K SOBĚ DO COMPU PRO DALŠÍ POUŽITÍ
 • ZMĚNY U KOMPONENT SE PO ZKOPÍROVÁNÍ PROPÍŠÍ A U SKUPIN NE

Úprava velikosti a orientace předmětu

 • ÚPRAVA ROZMĚRŮ, VYSVĚTLENÍ PRINCIPU ÚPRAV ROZMĚRŮ
 • UMÍSTĚNÍ NA PŘESNÉ MÍSTO
 • STAŽENÍ POHOVKY – ZRCADLENÍ A UMÍSTĚNÍ DO ROHU
 • UMÍSTĚNÍ ŽIDLE ULOŽENÉ DO SVÉHO COMPU – JAK VYVOLAT NA PLOCHU
 • OSAZENÍ OKEN A DVEŘÍ
8. – 21. dubna 2024

Třetí období věnované Sketch Upu má hlavní téma „Jak hledat v 3D warehousu a co tam můžeme najít“. Co budeme dělat:

 • PROHLÉDNEME SI NABÍDKU KNIHOVNY … VZHLEDY, BAJTY; PRODUKTY/MODELY, VYZKOUŠENÍ KLÍČOVÝCH SLOV
 • ZANALYZUJEME PÁR VYBRANÝCH KOMPONENT, KTERÉ JSOU NATAHANÉ DO MODELU… složitý pěkný či jednoduchý ošklivka / „málobajtí“ jednoduchý a přitom hezký….
 • UKÁŽEME SI, JAK OBJEKTY STAHOVAT DO SVÉHO POČÍTAČE
22. dubna – 5. května 2024

Čtvrté období věnované Sketch Upu má hlavní téma „TEXTURY“. Naučíme se vybírat textury, volit jejich velikost, nanášet je na objekty. Též se podíváme na zprůhlednění textur, tvorbu zrcadlové textury, přípravu textur na render.

6. – 19. května 2024

Poslední (páté) období věované Sketch Upu se zaměřuje na tvorbu výstupů ze Sketch Upu …

Tvorba scén z modelu (3D pohled do místnosti)

 • Nastavení scén
 • Styly
 • Export do jpg a vložení do prezentace

Tvorba řezu (2D pohled)

 • Určení směru řezu
 • Posun na místo řezu
 • Úpravy řezu

Základní kótování

 • Velikost, vzhled (font, barva)
 • Umístění

Pravidla pro úspěšné absolutorium kurzu

Za zpracování průběžných cvičení kurzu je možné získat maximálně 73 kreditů:

cvičení č. 1 … 12 kreditů
cvičení č. 2 … 4 kredity
cvičení č. 3 … 8 kreditů
cvičení č. 4 … 6 kreditů
cvičení č. 5 … 8 kreditů
cvičení č. 6 … 4 kreditů
cvičení č. 7 … 9 kreditů
cvičení č. 8 … 4 kredity
cvičení č. 9 … 6 kreditů
cvičení č. 10 … 8 kreditů
cvičení č. 11 … 4 kredity

 

Kromě cvičení se v rámci kurzu zpracovávají dva průběžné projekty a za ty je možné získat maximálně 79 kreditů:

první průběžný projekt … 43 kreditů
druhý průběžný projekt … 36 kreditů

Celkový počet kreditů, který je tedy možné získat, je 152. Minimální počet kreditů potřebných pro úspěšné absolvování kurzu (kromě odevzdání závěrečného projektu) je 91 (přibližně 60% plného počtu). To znamená, že například zpracování obou průběžných projektů, dvojice cvičení 6 a 7 a vyhotovení závěrečného projektu k absolutoriu postačuje. Kredity nepřidělujeme částečně … tedy, že bychom například u cvičení č. 1 udělili pouze 8 kreditů ze dvanácti. Při kvalitním zpracování cvičení obdrží student vždy plný počet kreditů k danému cvičení. Kvalitní zpracování není nutně „bezchybné“ či „zcela vyčerpávající“ zpracování … za kvalitní práci považujeme zodpovědné a rozumné zpracování. I kdybychom  ve zpracování cvičení zaznamenali chyby,  tak pokud bude cvičení zpracováno s rozumným úsilím a nasazením, tak odpovídající kredity přidělíme. Cvičení neslouží ke známkování, ale jsou nástrojem k protrénování / osvojení naučené látky, tzn. získané kredity jsou výrazem našeho uznání času stráveného věnování se danému tématu.

Kvalitní zpracování závěrečného projektu je pak nutnou podmínkou získání Diplomu. V případě zájmu, je možné poslat průběžné výstupy projektové práce k debatě, aby se student ujistil, že postupuje správným směrem a že tedy projekt s jistotou úspěšně obhájí. Máme zkušenost, že závěrečný projekt dokáže v dostatečné kvalitě zpracovat každý, kdo se projektu věnuje zodpovědně a se zájmem. Počet osob, které závěrečný projekt v dostatečné kvalitě v našich kurzech nedokázaly odevzdat, je přibližně 8% ze všech našich účastníků kurzů a jsou to zejména studenti, kteří v průběhu studia ztratili o problematiku interiérového designu zájem.